Hình ảnh Quý Thầy Sức Sống Chúa Kitô dự Lễ Rửa Tội cho Anh chị em Dự Tòng ngày 04 tháng 12 năm 2020 tại Giáo Xứ Chí Hòa

06 Tháng Mười Hai 2020

back to top
Filters