5.1_Thánh Thể, Thánh Lễ, Bí tích Hoà Giải

Filters
20
Items
of
1
Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020
“Thiên Chúa là Thần Khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong Thần Khí và sự thật ” (Ga 4,24).
back to top
Filters