2.1_Giảng Dạy Tìm Thánh Ý Chúa qua các Biến Cố

Filters
20
Items
of
1
Có nhiều người đi khám bệnh nhiều lần nơi các bác sĩ và cầm một chồng phiếu khám bệnh mà không khỏi bệnh vì không chịu mua thuốc; có nhiều người mua thuốc rồi mà  không chịu uống thuốc thì cũng không khỏi bệnh.
back to top
Filters