2.1_Giảng Dạy Tìm Thánh Ý Chúa qua các Biến Cố

Filters
20
Items
of
1
Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020
Có nhiều người đi khám bệnh nhiều lần nơi các bác sĩ và cầm một chồng phiếu khám bệnh mà không khỏi bệnh vì không chịu mua thuốc; có nhiều người mua thuốc rồi mà  không chịu uống thuốc thì cũng không khỏi bệnh.
back to top
Filters