4.3_Khiết Tịnh

Filters
20
Items
of
2
Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020
Mê Lạc thú gồm có tội tham ăn uống, tội mê dâm và tội lười biếng. Mê ăn uống (tội tham ăn uống), mê dâm dục (tội mê dâm) và mê chơi (tội lười biếng) được biến đổi nhờ lời khấn khiết tịnh. Đức khiết tịnh Phúc Âm giúp các Tu sĩ biến đổi, trong cuộc sống nội tâm của họ, tất cả những gì bắt nguồn từ đam mê của xác thịt (x. Tông Huấn Hồng ân cứu chuộc  số 9).
Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020
Người có lòng đạo đức như vua Đa-vít: ông Đa-vít thắng được tuớng Gô-li-át to lớn và mạnh hơn ông, nhưng không thắng được cặp mắt của mình. Ông phạm tội ngoại tình với bà Bát Se-va và giết chồng bà là ông U-ri-gia (x. 2 Sm 11,1-27; 12,1-15).
back to top
Filters