2.3_ Giảng Dạy về Thiền-Kitô-XV (Chiêm Niệm XV)

Filters
20
Items
of
2
Những Hình Ảnh Dạy Thiền-Kitô-XV cho Giáo Dân Ngày 18+19+20 /10 / 2020 của Dòng Sức Sống Chúa Kitô
Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020
1.- Xin Thần Khí thanh tẩy: Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác con, xin Thần Khí thanh tẩy tội lỗi con (thinh lặng giây lát). 2.- Xin Thần Khí thánh hoá: Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác con, xin Thần Khí thánh hóa con (thinh lặng giây lát).
back to top
Filters