2.3_Suy Gẫm XV với Xét Mình Trong Kinh Tối

Filters
20
Items
of
1
Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020
LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH,/ nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria,/  các Thiên Thần và toàn thể các Thánh,/ xin Chúa ban cho con tình yêu,/  để con yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em thật lòng như Chúa muốn.
back to top
Filters