News Filters

SUY GẪM VỚI XÉT MÌNH KINH TỐI

Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020

SUY GẪM VỚI XÉT MÌNH KINH TỐI

I.- KINH XIN ƠN SỐNG YÊU THƯƠNG và SỐNG Ý CHÚA (1)

     (Xét mình trong kinh tối Chúa Nhật và Thứ 5)

(Chung) LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH,/ nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria,/  các Thiên Thần và toàn thể các Thánh,/ xin Chúa ban cho con tình yêu,/  để con yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em thật lòng như Chúa muốn.

1.- (YÊU CHÚA) Xin Chúa ban cho con tình yêu,/ để con yêu mến chúa hết lòng con (Lc 10,27):/  xin ban cho con có tâm hồn nghèo khó, hiền lành (Mt 5,3-4),/ và biết học với Chúa Giêsu lòng hiền hậu và khiêm nhường (Mt 11,29).

2.- (YÊU NGƯỜI) Xin Chúa ban cho con tình yêu, để con yêu thương anh chị em như Chúa Giê-su yêu thương con :/  Vì yêu con Chúa Giê-su đã hy sinh tính mạng (Ga 15,12-13).

2.1.-  Xin ban cho con yêu thương anh chị em trong nhẫn nhục, hiền hậu (1 Cr 13,4),/  và biết xót thương anh chị em (Mt 5,7),/  biết sống thân tình và biết cảm thương nhau (Pl 2,1).

2.2.- Xin ban cho con yêu thương anh chị em mà không ghen tương (1 Cr 13,4),/ nhưng sống bác ái, nhân hậu, từ tâm (Gl 5,22-23),/ và ăn ở thuận hòa gắn bó với anh chị em (Ep 4,3).

2.3.- Xin ban cho con yêu thương anh chị em mà không vênh vang (1 Cr 13,4),/  nhưng ăn ở nhân hậu khiêm tốn (1 Pr 3,8),/  và ham thích những gì hèn mọn (Rm 12,16).

2.4.- Xin ban cho con biết tha thứ (1 Cr 13,7) những lỗi lầm của anh chị em,/  biết đối xử tốt và có lòng thương xót anh chị em như Chúa đã tha thứ cho con trong Đức Kitô (Ep 4,32).

(Chung) Xin ban cho con xác tín rằng Thánh Ý Chúa là con đường duy nhất /  để con được thăng tiến cuộc sống và tâm linh./  Xin Chúa ban cho con được đầy sức mạnh, tình yêu, và biết tự chủ (2 Tm 1,7),/  để con thi hành Thánh Ý Chúa trong yêu mến và vui tươi./  Amen.

 

 

II.- KINH XIN ƠN SỐNG YÊU THƯƠNG và SỐNG Ý CHÚA (2)

     (Xét mình trong kinh tối Thứ 2 và Thứ 6)

(Chung) LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH,/ nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria,/  các Thiên Thần và toàn thể các Thánh,/ xin Chúa ban cho con tình yêu,/  để con yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em thật lòng như Chúa muốn.

1.- (YÊU CHÚA) Xin Chúa ban cho con tình yêu,/ để con yêu mến Chúa hết linh hồn con (Lc 10,27):/ xin ban cho con khát khao nên người công chính (Mt 5,6),/ và có tâm hồn trong sạch biết sống theo Thần Khí / và không cònthỏa mãn đam mê của tính xác thịt (Gl 5,16.19-21).

2.- (YÊU NGƯỜI) Xin Chúa ban cho con tình yêu, để con yêu thương anh chị em như Chúa Giê-su yêu thương con :/  Vì yêu con Chúa Giê-su đã hy sinh tính mạng (Ga 15,12-13).

2.1.- Xin ban cho con yêu thương anh chị em mà không tự đắc (1 Cr 13,4),/  nhưng sống khiêm nhường coi người khác hơn mình (Pl 2,3),/  biết sống vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của con (2 Cr 12,9).

2.2.- Xin ban cho con yêu thương anh chị em mà không làm điều bất chính (1 Cr 13,5),/  nhưng  biết đối xử tốt với nhau (Ep 4,32),/ 

2.3.- Xin ban cho con yêu thương anh chị em và biết sống vui mừng và gắng nên hoàn thiện (2 Cr 13,11);/  không xét đoán anh chị em (Mt 7,1),/  biết sống khôn ngoan và đơn sơ (Mt 10,16).

2.4.- Xin ban cho con biết tin tưởng (1 Cr 13,7) tuyệt đối nơi tình yêu Chúa (Ga 15,13),/  và quyền năng của Chúa (Lc 1,37).

(Chung) Xin ban cho con xác tín rằng Thánh Ý Chúa là con đường duy nhất /  để con được thăng tiến cuộc sống và tâm linh./  Xin Chúa ban cho con được đầy sức mạnh, tình yêu, và biết tự chủ (2 Tm 1,7),/  để con thi hành Thánh Ý Chúa trong yêu mến và vui tươi./  Amen.

 

 

III.- KINH XIN ƠN SỐNG YÊU THƯƠNG và SỐNG Ý CHÚA (3)

      (Xét mình trong kinh tối Thứ 3 và Thứ 7)

(Chung) LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH,/ nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria,/  các Thiên Thần và toàn thể các Thánh,/ xin Chúa ban cho con tình yêu,/  để con yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em thật lòng như Chúa muốn.

1.- (YÊU CHÚA) Xin chúa ban cho con tình yêu, để con yêu mến Chúa hết sức lực con (Lc 10,27):/ Xin ban cho con luôn kiên trì trong ý muốn theo Chúa Ki-tô,/ dứt khoát từ bỏ chính mình,/ và trung thành vác thập giá của con mà theo Chúa Ki-tô (Mt 16,24). Xin ban cho con phục vụ Chúa và anh chị em như  một người đầy tớ trung tín và khôn ngoan (Mt 25,45),/ và luôn ý thức mình là đầy tớ vô dụng (Lc 17,10).

2.- (YÊU NGƯỜI) Xin Chúa ban cho con tình yêu, để con yêu thương anh chị em như Chúa Giê-su yêu thương con :/  Vì yêu con Chúa Giê-su đã hy sinh tính mạng (Ga 15,12-13).

2.1.- Xin ban cho con yêu thương anh chị em mà không tìm tư lợi (1 Cr 13,5),/ nhưng tìm lợi ích cho người khác (Pl 2,4),/  biết mang gánh nặng cho nhau (Gl 6,2),/  biết vui với người vui, khóc với người khóc (Rm 12,15).

2.2.- Xin ban cho con yêu thương anh chị em mà không nóng giận (1 Cr 13,5),/  nhưng mau nghe và khoan giận (Gc 1,19). 

2.3.- Xin ban cho con yêu thương anh chị em và biết theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau (Rm 14,19).

2.4.- Xin ban cho con biết hy vọng (1Cr 13,7) anh chị em có thể trở nên tốt lành thánh thiện hơn nữa / trong niềm hy vọng được sự sống đời đời (Tt 1,2).

(Chung) Xin ban cho con xác tín rằng Thánh Ý Chúa là con đường duy nhất /  để con được thăng tiến cuộc sống và tâm linh./  Xin Chúa ban cho con được đầy sức mạnh, tình yêu, và biết tự chủ (2 Tm 1,7),/  để con thi hành Thánh Ý Chúa trong yêu mến và vui tươi./  Amen.

IV.- KINH XIN ƠN SỐNG YÊU THƯƠNG và SỐNG Ý CHÚA (4)

      (Xét mình trong kinh tối Thứ 4)

(Chung) LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH,/ nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria,/  các Thiên Thần và toàn thể các Thánh,/ xin Chúa ban cho con tình yêu,/  để con yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em thật lòng như Chúa muốn.

1.- (YÊU CHÚA) Xin Chúa ban cho con tình yêu,/ để con yêu mến Chúa hết trí khôn con (Lc 10,27):/  Xin cho con cương quyết từ bỏ ý riêng và vâng phục Thánh Ý Chúa vô điều kiện (Mt 26,39)./  Xin ban cho con biết lấy Thánh Ý Chúa là lương thực cho cuộc sống và tâm linh của con (Ga 4,34)./

2.- (YÊU NGƯỜI) Xin Chúa ban cho con tình yêu, để con yêu thương anh chị em như Chúa Giê-su yêu thương con :/  Vì yêu con Chúa Giê-su đã hy sinh tính mạng (Ga 15,12-13).

2.1.- Xin ban cho con yêu thương anh chị em mà không nuôi hận thù (1 Cr 13,5),/  nhưng biết tha thứ (Ep 4,32) cho những người làm cho con đau khổ rướm máu (Lc 22,44),/  và biết cầu nguyện cho những người ngược đãi con (Mt 5,44)./

2.2.- Xin dạy con biết yêu thương mỉm cười bình an và thanh thoát tha thứ trước những vô ơn (Lc 17,17-18),/ trước những lời gian ác điêu ngoa (1 Pr 3,10),/  trước những nụ hôn phản bội (Mt 26,49). / Xin ban cho con càng bị người ngược đãi và phản bội,/ con càng tín thác và yêu mến Chúa hơn nữa (Ga 21,17)./

2.3.- Xin ban cho con yêu thương anh chị em mà không mừng khi thấy sự gian ác,/ nhưng vui khi thấy điều chân thật (1Cr 13,6)./

2.4.- Xin ban cho con biết chịu đựng (1Cr 13,7) những bất công, vô ơn, phản bội/ mà không sờn lòng nản chí (Gl 6,9),/ nhưng vẫn kiên trì xây dựng hòa bình (Mt 5,9),/ mà chẳng hề hy vọng được đền trả (Lc 6,35)./

(Chung) Xin ban cho con xác tín rằng Thánh Ý Chúa là con đường duy nhất /  để con được thăng tiến cuộc sống và tâm linh./  Xin Chúa ban cho con được đầy sức mạnh, tình yêu, và biết tự chủ (2 Tm 1,7),/  để con thi hành Thánh Ý Chúa trong yêu mến và vui tươi./  Amen.

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

back to top
Filters