News Filters

Đi Đàng Thánh Giá Và Cầu nguyện với Chúa Giê-su *** Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020

 

 

Đi Đàng Thánh Giá

Cầu nguyện với Chúa Giê-su

 

TRƯỚC MỖI ĐÀNG THÁNH GIÁ

XƯỚNG: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

ĐÁP: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa

                            mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

 

Bài hát “Vui nhận thánh giá” có nốt nhạc trang 65.

CHẶNG THỨ NHẤT: Quan Philatô lên án tử hình Chúa Giêsu

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Mát-thêu thuật lại (đứng): Tất cả các thượng tế và kỳ mục trong dân cùng nhau bàn kế hại Đức Giê-su, để xử tử Người. Sau đó, họ cho trói Người lại và giải đi nộp cho tổng trấn Phi-la-tô. Đức Giê-su bị điệu ra trước mặt tổng trấn. Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: “Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc các người liệu lấy!” Toàn dân đáp lại: “Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi!” Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-su, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá. (Mt 27,1-2.11b.24-26)

Suy niệm (quỳ): Chúng ta hãy xem Chúa Giê-su đầu đội mũ gai, thân thể đầy vết thương. Quan Phi-la-tô biết Chúa vô tội, ông muốn tìm hiểu chân lý nơi Chúa, nhưng ông hèn nhát và tham danh vọng, sợ mất chức quyền. Cuối cùng, ông đã lên án xử tử Chúa Giê-su. Ngày hôm nay nhiều lần con đã kết án Chúa Giê-su như Phi-la-tô, qua việc con đã kết án anh chị em một cách thiếu yêu thương, hoặc con dồn anh chị em vào hoàn cảnh bế tắc không lối thoát; vì con bị anh chị em xúc phạm đến lòng tự ái của con, vì anh chị em đụng chạm vào quyền lợi của con, vì anh chị em nói chạm đến những đam mê sắc dục của con.

Con đã “bàn kế hại Đức Giê-su, để xử tử Người ” (x. Mt 27,1) như các thượng tế và kỳ mục xưa kia, khi con nói những lời chứng gian, bỏ vạ cáo gian, góp ý cho người khác hại anh chị em. Trước những vu khống vì ghen tị (x. Mt 27,18). Chúa Giê-su yên lặng, nhịn nhục, hiền lành nhận lấy án bất công vì yêu con. Xin cho con biết theo gương Chúa Giê-su, biết học ở yên lặng, bình tĩnh trước sự làm con phải đau thương, trái ý; xin Chúa Giê-su ban cho con tình yêu, để con biết yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi con (x. Mt 5,44). Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Phi-la-tô lên án Chúa tử hình. Yêu thương con Chúa đón bao khổ đau. Hôm nay con kết án Chúa tội tình, khi đang tâm lên án anh em mình.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ HAI: Chúa Giêsu vác thánh giá

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Mác-cô thuật lại (đứng): Ông Phi-la-tô lại hỏi: “Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác?” Họ càng la to: “Đóng đinh nó vào thập giá!” Lính điệu Đức Giê-su vào bên trong công trường, tức là dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại. Chúng khoác cho Người một tấm áo điều, và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người. Rồi chúng bái chào Người: “Vạn tuế đức vua dân Do-thái!” Chúng lấy cây sậy đập lên đầu Người, khạc nhổ vào Người, và quỳ gối bái lạy. Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra, và cho Người mặc áo lại như trước. Sau đó, chúng dẫn Người đi để đóng đinh vào thập giá. (Mc 15,14.16-20)

Suy niệm (quỳ): Hãy nhìn xem thánh giá đè nặng trên vai Chúa Giê-su, thánh giá nặng nhưng tình yêu của Chúa yêu thương các linh hồn còn nặng hơn bội phần. Lạy Chúa Giê-su, xin tha thứ cho con là những đứa con đã phản bội tình yêu của Chúa khi con đã nhiều lần chạy trốn thánh giá. Nhiều khi con đón nhận thánh giá, mà trong thâm tâm hay ngoài miệng lẩm bẩm than trách một cách bực bội với Chúa và với anh em. Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì tội lỗi của con, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, con sống cuộc đời công chính (x. 1 Pr 2,24). Xin Chúa cho con biết đón nhận thánh giá với cõi lòng bình an, và lời xin vâng trong yêu mến. Nhưng xin cho con sức mạnh của tình yêu, để nhìn ra những cơ hội biểu lộ tình yêu với Chúa Giê-su, qua việc đón nhận thánh giá Chúa yêu thương trao ban với lòng yêu mến. Xin cho con khi kết hợp với Chúa, thì được nên một Thần Khí với Ngài (x. 1 Cr 6,17), và trong Tình yêu của Chúa, con hiểu hơn lời Chúa dạy “không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).  Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Yêu thương con, Chúa đón cây thập hình. Lên Can-vê minh chứng cho tình yêu. Hôm nay đây con đón cây khổ hình. Nhưng than van kêu trách Chúa bao lần.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ BA: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Lu-ca thuật lại (đứng): Bấy giờ ông Phi-la-tô triệu tập các thượng tế, thủ lãnh và dân chúng lại mà nói: “Các ngươi nộp người này cho ta, vì cho là tay kích động dân, nhưng ta đã hỏi cung ngay trước mặt các ngươi, mà không thấy người này có tội gì, như các ngươi tố cáo. Và các ngươi thấy đó, ông ấy chẳng can tội gì đáng chết cả. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra.” Vào mỗi dịp lễ lớn, ông Phi-la-tô phải phóng thích cho họ một người tù. Nhưng tất cả mọi người đều la ó :“Giết nó đi, thả Ba-ra-ba cho chúng tôi !” Ông phóng thích người tù họ xin tha. Còn Đức Giê-su thì ông trao nộp theo ý họ muốn. (Lc 23,13-14.16-18.25)

Suy niệm (quỳ): Thánh giá nặng làm Chúa Giê-su ngã xuống đất, nhưng lòng nhiệt thành cứu các linh hồn nâng Chúa Giê-su dậy, khiến Người thêm can đảm tiến bước. Nhiều lần con cũng quỵ ngã dưới sức nặng của thánh giá, nhưng thay vì tình yêu sẽ làm cho con có sức mạnh đứng lên đi tiếp, con lại rên siết trong trách móc Chúa và anh em. Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì tội lỗi của chúng con, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng con sống cuộc đời công chính (1 Pr 2,24). Xin cho con biết nhìn lên Chúa, đón nhận sức mạnh từ Thánh Tâm Chúa, nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Chúa để can đảm đứng lên khi vấp ngã, và vững lòng cậy trông.

Con xin ca ngợi Chúa Ki-tô vì Chúa kêu gọi con lấy việc đi theo Người làm mục tiêu của cuộc đời con: Chúa yêu cầu con một cuộc dấn thân trọn vẹn gồm việc từ bỏ mọi sự để sống thân tình với Người. Chúa Giê-su đã yêu thương kêu gọi con chia sẻ thánh giá của Chúa. Xin cho con lòng sốt sắng cứu các linh hồn, để thêm sức mới cho con tiến thêm trên con đường hy sinh, từ bỏ mình. Amen.

        (Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Ôi thương đau Chúa ngã lăn trên đường, nhưng thương con Chúa đứng lên gượng đi. Theo Giê-su con ngã bao nhiêu lần. Xin Chúa thương thêm sức thiêng nâng dậy.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ BỐN: Chúa Giêsu  gặp Đức Mẹ

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Mác-cô thuật lại (đứng): Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng,với quyền trừ quỷ. Mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mc 3,13-15.31-35)

Suy niệm (quỳ): Ở đây, Chúa Giê-su gặp Mẹ Rất Thánh rất yêu mến Chúa. Chúng ta hãy ngắm nhìn hai Trái-Tim-Tử-Đạo đau đớn của hai lòng liên kết làm một, giúp sức lẫn nhau, mặc dầu đau khổ, nhưng tình yêu toàn thắng. Con chỉ ưa gặp Chúa Giê-su trên núi Ta-bo-rê, được chìm đắm trong vinh quang; nhưng lại tìm mọi cách tránh né thánh giá Chúa ban trên đường thập giá của riêng con. Xin Chúa Giê-su Ki-tô ban ơn dư tràn trên con, để bình an của Thiên Chúa, bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí con được kết hợp với Chúa (x. Pl 4,7).

Xin Chúa Giê-su cho con được cảm nghiệm, và hiệp thông với niềm đau của Trái Tim Chúa và của Mẹ Ma-ri-a, để lòng con thêm hăng hái, mạnh sức khiến tình yêu toàn thắng trên trái tim nhỏ bé và ích kỷ của con. Ngày nay khi con vác thập giá đời mình, xin Mẹ dạy con biết ca ngợi Chúa, vì chính lời ca ngợi trong Thánh Ý Chúa sẽ kéo quyền năng của Chúa đến trên con một cách dồi dào phong phú. Ước gì sự hợp nhất trong đau thương và tình thương yêu của Chúa Giê-su nâng đỡ con khiến con vui nhận hết mọi gai góc trên đường đời con đi. Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Ma-ri-a tim nát tan rã rời. Như gươm thâu, khi thấy Con khổ đau. Xin cho con luôn khắc ghi trong lòng. Yêu Giê-su qua Mẫu Tâm dịu hiền.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ NĂM: Ông Si-mon vác thánh giá đỡ Chúa Giêsu

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Mát-thêu thuật lại (đứng): Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-su vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người. Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: “Vạn tuế Đức Vua dân Do-thái!” Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người. Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra, và cho Người mặc áo lại như trước, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập giá. Đang đi ra, thì chúng gặp một người Ky-rê-nê, tên là Si-môn; chúng bắt ông vác thập giá của Người (Mt 27,27-32)

Suy niệm (quỳ): Hãy xem ông Si-mon vác thập giá đỡ cho Chúa Giê-su trên con đường khổ nạn của Chúa. Hãy xem thân xác Chúa Giê-su rã rời kiệt sức. Con sẵn sàng chịu mọi cực khổ để tìm danh vọng, lợi lộc và thú vui xác thịt; nhưng khi Chúa mời gọi con cộng tác vào chương trình tình yêu cứu độ của Chúa thì con lại ngao ngán và tính toán. Con tránh né hy sinh, và cộng tác một cách tiêu cực cho thánh ý cứu độ của Chúa với nhiều lý lẽ có vẻ rất hợp lý, nhưng xét kỹ thì đầy ích kỷ và giả hình. Xin Chúa Giê-su dạy con biết vác đỡ thánh giá cho Chúa như ông Si-mon xưa kia khi yêu thương nâng đỡ anh chị em gặp khó khăn.

     Ngày nay Chúa yêu thương kêu gọi con vác đỡ thánh giá với Chúa qua việc con lấy việc đi theo Chúa làm mục tiêu của cuộc đời con: Chúa Giê-su yêu cầu con một cuộc dấn thân trọn vẹn gồm việc từ bỏ đam mê và dục vọng để sống thân tình với Chúa. Con đã chọn Chúa làm gia nghiệp, nên xin Chúa Giê-su ban cho con hiểu rằng: không phải vì một thú vui phàm trần mà con nhận vác thánh giá; nhưng là để được sống trong niềm vui vĩnh cửu, và giúp cho nhiều linh hồn cũng được hạnh phúc như vậy. Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát):  Ông Si-mon vác đỡ Chúa khổ hình. Ông hy sinh với Chúa: vai nặng đau. Con hăng say khi kiếm danh lợi tình. Theo Giê-su, con tính toán hơn thiệt.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ SÁU: Bà Vê-rô-ni-ca lau mặt Chúa

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Lu-ca thuật lại (đứng): Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: ‘Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm!’ Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Đổ xuống chúng tôi đi !, và với gò nổng: Phủ lấp chúng tôi đi! Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao ?” (Lc 23,24-25.27-31)

Suy niệm (quỳ): Hãy nhìn xem bà Vê-rô-ni-ca cảm thương lau mặt Chúa Giê-su như thế nào, và lòng mến của Bà đã thắng vượt được dư luận thế gian. Nhiều lần con từ chối giúp đỡ anh chị em với nhiều lý do rất hợp lý của riêng con. Con không biết cảm thương người anh chị em đang đau khổ với một nụ cười cảm thông và những cử chỉ khích lệ ủi an. Xin Chúa Giê-su cho con nhận ra không phải tự con có khả năng để nghĩ mình làm được gì, nhưng khả năng của con là do ơn Thiên Chúa (x. 2 Cr 3,5); vì khi con làm được một chút gì tốt lành đạo đức, con người con lại kiêu ngạo tinh vi hoặc lộ liễu; lúc đó con không còn nhìn ra con là đầy tớ vô dụng, vì con đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi (x. Lc 17,10).

Xin Chúa Giê-su ban Thần Khí xuống trên con tràn đầy, để Thần Khí canh tân đổi mới cuộc sống và tâm linh của con (x. Tt 3,5); vì Chúa yêu thương mời gọi con trở nên là con-người-Sức-Sống-Chúa-Ki-tô, con người ở lại trong sức sống Chúa Ki-tô (x. Ga 15,4). Xin Chúa Giê-su cho con can đảm vượt qua dư luận, và những tính toán tầm thường của riêng mình, để biết chan hòa trong yêu thương khi lau vết thương trên mặt Chúa, bằng những việc quảng đại. Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát):  Con xem gương Vê-rô-ni-ca kìa. Yêu Giê-su, dẫu hiểm nguy sợ chi. Hôm nay đây con nhẫn tâm bao lần. Quay lưng đi khi thấy anh em cần.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ BẢY: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Lu-ca thuật lại (đứng): Họ cứ la to hơn, nhất định đòi phải đóng đinh Người. Và tiếng la càng thêm dữ dội. Ông Phi-la-tô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. Ông phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. Còn Đức Giê-su thì ông trao nộp theo ý họ muốn. Khi điệu Đức Giê-su đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giê-su. Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. (Lc 23,23-27)

Suy niệm (quỳ): Chúng ta hãy nhìn xem thánh giá nặng làm hao mòn sức lực của Chúa Giê-su. Đường dài, mệt nhọc do bị đánh đập tàn nhẫn, Chúa Giê-su đã chịu phiền khổ quá mức, và Chúa lại ngã lần thứ hai. Con được Chúa Giê-su yêu thương cho nhìn thấy tội tận gốc rễ nơi con người con, con đối diện với tội lỗi và nhiều lần con vấp ngã trước sức cám dỗ mạnh mẽ và hấp dẫn nhưng giả trá của thế gian, Xa-tan và xác thịt. Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã gửi đến từ nơi Cha, Thần Khí sự thật, từ Cha xuất ra (x. Ga 15,26), để Thần Khí nâng đỡ con mỗi khi con vấp ngã trong đam mê và dục vọng.

Xin Chúa Giê-su cho con đừng ngã lòng khi con phải trải qua những thanh luyện của Chúa để con vượt qua những đam mê và dục vọng, giúp con sống triệt để và vui tươi trong Thánh Ý Chúa. Những lúc ấy xin cho con biết nhìn lên gương Chúa Giê-su đang bước lê trên đường khổ nạn, mà hun nóng lại lòng can đảm bước theo Chúa của con. Chúa Giê-su đã ngã lần thứ hai, nhưng Người lại chỗi dậy, đi đến cùng đường. Xin Chúa Giê-su cho những lần con yếu đuối vấp ngã, biết luôn trông cậy vào lòng thương xót, thứ tha và nhân từ của Chúa. Xin ban cho con chỗi dậy và đi trọn con đường thập giá của riêng con. Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Giê-su đi, lê bước đi không ngừng, trong đau thương, Chúa ngã đau lần hai. Xin cho con lúc tối tăm buồn phiền. Trong khô khan, luôn vững tin nơi Ngài.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ TÁM:Chúa Giêsu an ủi phụ nữ thành Giê-ru-sa-lem

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Lu-ca thuật lại (đứng): Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: “Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm!” Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Đổ xuống chúng tôi đi!, và với gò nổng: Phủ lấp chúng tôi đi! Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao?” Có hai tên gian phi cũng bị điệu đi hành quyết cùng với Người (Lc 23,27-32)

Suy niệm (quỳ): Các phụ nữ thành Giê-ru-sa-lem khóc thương Chúa Giê-su, vì Người phải nhục nhã khổ sở như thế. Chúa Giê-su dừng lại, trông nhìn đến họ, và an ủi họ. Khi con biết cảm thông với nỗi đau của người khác là việc tốt lành. Nhưng biết ủi an họ ngay cả khi mình đang đau thương là tình yêu bởi Thánh Tâm Chúa ban xuống cho con. Xin Chúa Giê-su cho con biết an ủi Chúa trên đường thương khó ngày hôm nay, bởi biết bao xúc phạm đến Thánh Thể, bởi biết bao từ khước và phản bội tình yêu của Chúa từ những người đã tận hiến cho Chúa, trong đó có con. Con xin Chúa Giê-su ban Thần Khí tràn đầy trên con, khi con có Thần Khí là tình yêu ở trong con, con mới có thể yêu thương quan tâm nâng đỡ và ủi an anh chị em đang gặp đau thương.

 Xin tình yêu Chúa cũng nâng đỡ và ủi an con trong đau thương. Xin Chúa Giê-su cho con sống tín thác trong đau khổ. Xin cho con có được giác quan linh thánh để hiểu được, đọc được Thánh Ý Chúa qua những biến cố đau khổ mà Chúa yêu thương gửi đến, để thanh luyện giúp con vâng phục Thánh Ý Chúa vô điều kiện. Xin cho con xác tín rằng Thánh Ý Chúa là lương thực đích thực cho cuộc sống và tâm linh của con. Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Thương đau nhưng Chúa ủi an những người. Yêu Giê-su, nước mắt tuôn tràn mi. Xin cho con biết xót thương thân tình, yêu anh em, nâng đỡ nhau chân thành.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ CHÍN: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Mát-thêu thuật lại (đứng): Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-su vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người. Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng : “Vạn tuế Đức Vua dân Do-thái !” Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người. Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra, và cho Người mặc áo lại như trước, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập giá.  (Mt 27,27-31)

Suy niệm (quỳ): Chúng ta hãy nhìn ngắm Chúa Giê-su khi gần tới núi Sọ, Chúa ngã xuống đất lần thứ ba. Yếu đuối vấp ngã trên đường thánh thiện là chuyện thường xảy ra, nhưng với thiện chí và cậy trông ơn Chúa, con sẽ tiến gần với sự thánh thiện hơn khi bước đi trong Thánh Ý Chúa. Xin Chúa Giê-su dẫn con vào sống trong tình yêu dấn thân vác thánh giá của Người. Xin Chúa Giê-su thương ban sức mạnh cho con mỗi khi con vấp ngã, và cho con nhớ rằng vì tội lỗi của con, chính Chúa đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, con sống cuộc đời công chính (x. 1 Pr 2,24).

Xin Chúa Giê-su thương ban sức mạnh cho các linh hồn tội lỗi sắp hư mất đời đời. Vì Máu các thương tích của Chúa tuôn ra vì lần ngã này, xin Chúa rửa sạch tâm hồn họ. Máu Thánh ấy xin ơn cho họ chỗi dậy lần sau hết, hầu đủ sức đi đến chốn đời đời. Xin Chúa Giê-su cho con khao khát nên giống Chúa, đừng bao giờ chối từ một việc khó nhọc, dù phải chịu một vết thương mới. Máu có trào ra từ vết thương ấy sẽ đem lại sức sống cho nhiều linh hồn. Xin Chúa Giê-su cho con can đảm đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, và luôn luôn tin tưởng vào lòng thương xót thứ tha của Chúa. Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây.... và đứng lên hát): Chơi vơi đi trong đớn đau nhục nhằn. Lên Can-vê Chúa ngã thêm lần ba. Theo Giê-su, con đớn đau ngã quỵ. Tin Giê-su, con tiến lên không ngừng.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ MƯỜI: Quân dữ lột áo Chúa Giêsu

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Mác-cô thuật lại (đứng): Lính điệu Đức Giê-su vào bên trong công trường, tức là dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại. Chúng khoác cho Người một tấm áo điều, và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người. Rồi chúng bái chào Người: “Vạn tuế đức vua dân Do-thái!” Chúng lấy cây sậy đập lên đầu Người, khạc nhổ vào Người, và quỳ gối bái lạy. Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra, và cho Người mặc áo lại như trước. Sau đó, chúng dẫn Người đi để đóng đinh vào thập giá. Chúng trao rượu pha mộc dược cho Người, nhưng Người không uống. Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì (Mc 15,16-20.23-24).

Suy niệm (quỳ): Chúng ta hãy xem họ lột áo Chúa Giê-su cách hung tàn dữ dội chừng nào. Các vết thương của Chúa dính với áo, nay lại bị xé ra, làm Chúa đau đớn quá đỗi. Hãy nhìn ngắm Chúa Giê-su im lặng, hoàn toàn phó mặc ý họ như thế nào. Nhiều lần Chúa Giê-su yêu thương dẫn dắt con lên đỉnh thánh thiện và toàn thắng nội tâm, nên Chúa yêu thương lột bỏ những tham vọng và ích kỷ nơi con một cách trần trụi, nó dính vào con quá chặt nên khi bóc lột nó ra, con quằn quại đau đớn. Con đã hờn dỗi, trách móc, và đôi khi quay lưng lại với Chúa; nhưng phải tạ ơn Chúa biết bao bởi những cử chỉ yêu thương bóc trần con như vậy, dù đau đớn nhưng rất có ích cho phần rỗi đời đời của con.

Con xin ca ngợi Chúa Ki-tô là Đấng đồng hàng vinh quang với Chúa Cha (x. Pl 2,6-7), vì tội lỗi của con Chúa chịu lột trần và bị đóng đinh vào thập giá. Xin Chúa Giê-su hãy lấy đi nơi con tất cả, cả với những kiêu hãnh, tham lam của cải, mê sắc dục, mà con yếu đuối và tiếc nuối không đủ sức để dâng lên. Xin Chúa Giê-su mặc áo trong sạch cho con, bù đắp cho con kho tàng quí giá của Thánh Tâm Chúa. Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Ôi thương đau, đem Chúa ra lột trần. Da đi theo áo Chúa tuôn lột ra. Kiêu, tham, dâm, Chúa bóc ra khỏi người, Con rên la, nước mắt con tuôn trào.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

 CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT: Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào thánh giá

 Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Lu-ca thuật lại (đứng): Khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!” Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23,33.39-43)

Suy niệm (quỳ): Chúa Giê-su đã đến đỉnh núi Sọ là nơi Người sắp chịu chết. Họ dằn ngửa Chúa Giê-su, đóng đanh Người vào thập giá. Chúa Giêsu không còn gì hết, cả sự tự do động tay, động chân cũng mất. Nhưng không phải đanh sắt, mà là tình yêu đã bó buộc Chúa như thế. Những khi con cảm thấy bất lực, cảm thấy mình như bị đóng chặt như Chúa Giê-su trên thánh giá xưa kia, con muốn vùng vẫy cũng chẳng được. Con được dẫn qua tăm tối âm u, để sống trong tuyệt vọng mà vẫn một lòng cậy trông vào tình yêu và lòng thành tín của Chúa.

Con xin ca ngợi Chúa Ki-tô vì Chúa đã mặc lấy xác phàm trong lòng Đức Trinh Nữ Maria để cứu độ con, và Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy con. Xin dạy con tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác con (x. 1Cr 6,20). Xin Chúa Giê-su cho con cũng được thông phần bản tính Thiên Chúa của Ngài sau khi con đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian (x. 2Pr 1,4). Xin tình yêu Chúa liên kết chặt chẽ cuộc đời con vào Thánh giá và Thánh ý của Chúa, xin cho con tìm sức mạnh nơi các Dấu Thánh của Chúa. Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Treo Giê-su giữa đớn đau nhục nhằn. Đinh đâm thâu, đây máu tuôn vì con. Khi thương đau con ngước lên thập hình. Tin yêu luôn, tin Chúa  không nghi ngờ.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ MƯỜI HAI: Chúa Giêsu chết trên thánh giá

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Gio-an thuật lại (đứng): Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát!” Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giê-su nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí (Ga 19,26-30).

Suy niệm (quỳ): Thánh giá là bạn đồng hành theo Chúa Giê-su trên đường lên núi Sọ, và cũng chính trên thánh giá, Chúa Giê-su trút thở hơi cuối cùng. Nếu con không nhìn ra tình yêu Chúa trên thập giá của đời con thì thật là khốn khổ cho con. Thánh giá chỉ được nhìn dưới những thất bại, đau khổ, bị bỏ rơi, bị ngược đãi và bị phản bội ... ; mà không nhìn ra bài học yêu thương là Chúa muốn con thực sự biết vâng phục Thánh ý Chúa hoàn toàn và vô điều kiện, cho dù phải đối diện và chấp nhận những thương đau tột cùng. Chỉ khi can đảm chết đi cho ý riêng trong Thánh Ý Chúa qua thương đau như vậy, con được phục sinh và chìm ngập trong sức sống Chúa Kitô với niềm vui vô hạn.

     Xin Chúa Giê-su ban cho con giác quan linh thánh, để con nhìn ra Thánh Ý Chúa qua các biến cố của cuộc sống con. Xin Chúa dạy cho con biết tôn vinh và tri ân khi con dâng đời sống của con làm nên Thánh-Lễ-Cuộc-Đời dâng lên Chúa. Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, con xin chúc tụng tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho con có Mẹ Maria ở với con khi con tìm cách nên một trong tinh thần và trong phục vụ tất cả những ai đau khổ khi làm việc tông đồ. Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Ôi Giê-su yêu chúng con đến cùng. Dâng đau thương, dâng Chúa Cha hồn thiêng. Xin cho con luôn biết yêu như Người. Dâng hy sinh, dâng Thánh-lễ-cuộc-đời.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ MƯỜI BA: Tháo xác Chúa Giêsu xuống và phó ở tay Đức Mẹ

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Mát-thêu thuật lại (đứng): Đức Giê-su lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giê-su đều rất đỗi sợ hãi và nói : “Quả thật ông này là Con Thiên Chúa.” Chiều đến, có một người giàu sang tới. Ông này là người thành A-ri-ma-thê, tên là Giô-xếp, và cũng là môn đệ Đức Giê-su. Ông đến gặp ông Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-su. Bấy giờ tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh trao trả thi hài cho ông. Khi đã nhận thi hài, ông Giô-xếp lấy tấm vải gai sạch mà liệm (Mt 27,50.54.57-59)

Suy niệm (quỳ): Chúng ta hãy xem các môn đệ yêu dấu tháo xác Chúa Giê-su xuống, và đặt trên tay Mẹ Maria. Mẹ thờ lạy, hôn kính, nước mắt rơi tràn trên mặt Chúa Giê-su, trên chân tay Chúa. Con đã từng đóng những đinh hận thù vào cuộc đời anh chị em mình, khiến họ không còn nhìn ra tình yêu Chúa nữa. Xin Chúa Giê-su ban cho con tình yêu để con can đảm tháo những đinh hận thù bằng việc thực sự tha thứ thật lòng; những lúc đó con thực sự làm lại cử chỉ tháo đinh của các môn đệ Chúa trên Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa là Giáo Hội.

Xin Chúa Giê-su ban cho con sức mạnh và tình yêu để dù phải trải qua tăm tối, đau khổ vẫn một mực tin yêu, dù phải tuyệt vọng mà vẫn một niềm cậy trông (x. Rm 4,18). Xin Chúa Giê-su cho con đến nhận lấy xác Chúa qua việc đón nhận tình yêu Người, và xức dầu thơm bằng đời sống thánh thiện của con. Xin cho con biết thờ lạy, hôn kính các thương tích qua việc chấp nhận thập giá đời mình; biết để nuớc mắt tuôn rơi xuống Nhan Thánh Chúa qua việc đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê (x. Gl 5,24). Xin ban cho con mặc lấy Chúa Giê-su Ki-tô (x. Rm 13,14), và sống trong bình an của Chúa. Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Ma-ri-a, nghe xót đau trong lòng. Thân Giê-su trao phó tay Mẹ yêu. Khi yêu thương con tháo đinh hận thù. Bao anh em sẽ sống trong an bình.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ MƯỜI BỐN: Táng xác Chúa Giêsu trong huyệt đá

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Mác-cô thuật lại (đứng): Ông Giu-se là người thành A-ri-ma-thê, thành viên có thế giá của hội đồng, và cũng là người vẫn mong đợi Triều Đại của Thiên Chúa. Ông đã mạnh dạn đến gặp tổng trấn Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-su. Nghe nói Người đã chết, ông Phi-la-tô lấy làm ngạc nhiên, và cho đòi viên đại đội trưởng đến, hỏi xem Người đã chết lâu chưa. Sau khi nghe viên sĩ quan cho biết sự việc, tổng trấn đã cho ông Giô-xếp lãnh lấy thi hài. Ông này mua một tấm vải gai, hạ xác Đức Giê-su xuống, lấy tấm vải ấy liệm Người lại, đem đặt vào ngôi mộ đã đục sẵn trong núi đá, rồi lăn tảng đá lấp cửa mộ. (Mc 15,43b-46)

Suy niệm (quỳ): Chúng ta hãy xem họ âu yếm táng Chúa Giê-su trong mồ thế nào. Ngôi mộ mới, chưa một vết nhơ nhỏ mọn nào hết. Mỗi lần con kết hợp với Chúa Giê-su qua Mình Thánh, con làm lại cử chỉ táng xác Chúa của các môn đệ Người năm xưa, nhưng con diễm phúc hơn vì xưa kia các môn đệ táng xác Chúa trong buồn phiền. Còn hôm nay, con đón nhận Chúa không phải chỉ là ý nghĩa táng xác, nhưng là một cách Chúa Giê-su sống trong con người con, để thông chia nhân tính và thần tính Chúa một cách tràn đầy cho con. Với tình yêu dịu dàng, nồng nàn và quảng đại, con lại kết hợp mật thiết với Chúa trong chính cõi lòng con. Xin Chúa Giê-su thương ngự đến biến đổi thân xác con nên thân xác Chúa.

Xin Chúa cho con hiểu rằng đau khổ quả là điều hữu ích, để con học biết thánh Ý Chúa (x. Tv 118,71). Xin ca ngợi Chúa Giê-su, Chúa yêu thương dìm con vào cay đắng cuộc đời, để con khiêm tốn và khôn ngoan hơn, và nhất là để con yêu mến Thánh Ý Ngài hơn. Xin cho con được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái và nhận biết tình thương của Chúa là tình thương vượt quá sự hiểu biết (x. Ep 3,17.19). Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Đem Giê-su an táng sâu trong mồ. Môn sinh chôn luôn giấc mơ lợi danh. Nay Giê-su tha thứ trong Máu Ngài. Yêu thương ban sức sống trong Mình Ngài.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ MƯỜI LĂM: Chúa Giêsu phục sinh.

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Lu-ca thuật lại (đứng): Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giê-su đâu cả. Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã chỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê, là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại.” (Lc 24,1-7)

Suy niệm (quỳ): Chúa Giê-su xuống ngục tổ tông đem lại nguồn vui ơn cứu độ cho các linh hồn công chính trong ngục tổ. Sáng sớm ngày thứ ba, Đức Giê-su sống lại trong vinh quang. Suốt 40 ngày, Chúa Giê-su hiện ra cùng các môn đệ và dân chúng.

Khi con nỗ lực cộng tác với ơn sủng của Chúa, để tẩy sạch tội lỗi đến từng tế bào huyết mạch của con, con được Chúa Giê-su yêu thương biến đổi con trở nên con-người-XV, con-người-Sức-Sống-Chúa-Kitô, con người mang Sức Sống Chúa Kitô, con người mặc lấy Đức Kitô (x. Rm 13,14), và mang Đức Kitô (x. Gl 2,20). Xin ca ngợi Chúa Giê-su, vì Chúa yêu thương dìm con trong ngọt ngào của tình yêu, hồn con ngây ngất trước vẻ đẹp của Chúa, say đắm theo Chúa bất chấp mọi khổ đau, và hạnh phúc được khổ đau vì Chúa. Con được ở lại trong sự sống lại và sự sống của Chúa Kitô (x. Ga 11,25). Sự sống của Chúa trào đổ một cách phong phú qua con người con, con sẽ giãi sáng thánh giá của Chúa Giê-su với niềm vui và bình an. Xin Niềm vui và Bình an của Chúa Giê-su ở cùng con luôn mãi, để con thực sự sống trong tình yêu của Chúa, và cảm nghiệm niềm vui sống trong Chúa khi giãi sáng thánh giá. Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Bao hân hoan đem đến nơi ngục hình. Đây tin vui Con Chúa đã phục sinh. Giê-su nay đã đánh bại tử thần. Giê-su ban sức sống cho gian trần.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

back to top
Filters