KHẨU NGUYỆN QUA KINH MÂN CÔI

30 Tháng Mười 2020

KHẨU NGUYỆN QUA KINH MÂN CÔI

 

1.- Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô hết lòng quí trọng chuỗi Mân côi, Anh Em đọc và suy niệm ba chuỗi năm mươi mỗi ngày: một chuỗi Mùa Vui vào giờ kinh sáng, một chuỗi Mùa Thương hoặc Mùa Sáng vào giờ kinh trưa, một chuỗi Mùa Mừng vào giờ kinh chiều của Dòng, kèm theo các lời cầu xin Thần Khí qua các mầu nhiệm Mân côi.

2.- Anh Em sẽ cảm nhận hương vị và sự hữu hiệu của kinh Mân côi vốn trình bày các mầu nhiệm cuộc sống của Chúa Giê-su cho chúng ta suy gẫm (x. Chiều kích chiêm niệm của đời tu số  13).

3.- Từ quan điểm của Thiên Chúa, Thánh Linh là vị Thầy nội tâm dẫn đưa Anh Em đến sự thật toàn vẹn của Đức Ki-tô. Nhưng trong số các thụ tạo, không ai biết rõ hơn Đức Ki-tô bằng Đức Ma-ri-a; không ai có thể dẫn Anh Em đến một sự hiểu biết sâu xa về mầu nhiệm của Người hơn là Mẹ của Người.

4.- Chiêm ngưỡng các hoạt cảnh của Kinh Mân Côi trong sự thông hiệp với Đức Ma-ri-a là một cách thế học hỏi từ ngài để đọc Đức Ki-tô, để khám phá các bí ẩn của Người và hiểu sứ điệp của Người (x. Tông thư Kinh Mân Côi, số 14).

5.- Vì là một lời kinh dựa theo Tin Mừng, tập trung vào mầu nhiệm Nhập thể cứu độ, kinh Mân Côi là lời kinh mang chiều kích Ki-tô một cách rõ nét. Anh Em có thể đi xa hơn và nói thêm rằng chuỗi kinh Kính mừng làm thành khung cửi trên đó đan dệt việc chiêm ngưỡng các mầu nhiệm.

6.- Đức Giê-su mà mỗi kinh Kính mừng gợi nhớ cũng là Đức Giê-su mà các mầu nhiệm tiếp nối nhau đề nghị cho Anh Em tuần tự như là Con Thiên Chúa, như là Con của Đức Trinh Nữ (x. Tông thư Kinh Mân Côi, số 18).

back to top
Filters