News Filters

KHẨU NGUYỆN QUA THÁNH LỄ

Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020

KHẨU NGUYỆN QUA THÁNH LỄ

1.-Hằng ngày Anh Em phải tùy khả năng tham dự Thánh Lễ, rước Mình Thánh Chúa Ki-tô (x. Giáo Luật 663 § 2).

2.-Thánh lễ bàn thờ mà Anh Em tham dự được tiếp nối với thánh lễ cuộc sống của chính Anh Em dâng lên mỗi giây phút: lời ca ngợi, đau khổ, kinh nguyện, công việc của Anh Em đều được kết hợp với Đức Ki-tô và với lễ dâng toàn hiến của Người; nhờ đó tất cả có được một giá trị mới (x. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số , 1368). (Hiến Pháp của Dòng Sức Sống Chúa Kitô, Điều 21, 1/)

3.-Việc công bố sự chết của Chúa “cho đến khi Ngài lại đến” (1 Cr 11,26). đòi hỏi Anh Em thông phần vào Thánh Thể phải dấn thân biến đổi cuộc sống mình và làm cho nó, một cách nào đó, hoàn toàn trở thành “Thánh Thể” (x. Thông Điệp về Thánh Thể. Số 20).

4.- Máu của Chúa Ki-tô thanh tẩy lương tâm Anh Em khỏi những việc đưa tới sự chết, để Anh Em xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống (x. Dt 9,14).

5.- Thánh Thể củng cố sự tháp nhập với Đức Ki-tô, một sự tháp nhập đã được thực hiện nhờ ân ban Thánh Thần trong Bí tích Thánh tẩy (x. Thông Điệp về Thánh Thể, Số 23). (Hiến Pháp của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô, Điều 21,2/)

7.- Có người chủ trương khi nào sốt sắng mới dự lễ,như vậy mới chân thành với Chúa. Không, đó là dự lễ tùy hứng, vì sảng khoái của con. (Sách Đường Hy Vọng, Số 345)

8.- Xưa nay ai thấy những người dự lễ mà lại nghèo cực hơn kẻ khác vì mất giờ không? (Sách Đường Hy Vọng, Số 347)

9.- Người thánh là người tiếp tục Thánh Lễ suốt ngày. (Sách Đường Hy Vọng, Số 350)

10.- “Phải có đời đời để dọn mình, phải có đời đời để tạ ơn, vì dâng một Thánh Lễ” (Thánh Vianey). (Sách Đường Hy Vọng, Số 354)

11.- Mỗi lần dâng Thánh Lễ là mỗi lần giang tay đóng đinh con lại trên Thánh Giá, và uống cạn chén đắng với Chúa. Đây không có chỗ cho khán giả. (Sách Đường Hy Vọng, Số 357)

12.- Đừng nghĩ rằng đời dâng hiến của con không còn ý nghĩa, vì không sống cộng đoàn, không làm việc bác ái, giáo dục, từ thiện được nữa. Sao lại  không ý nghĩa ? Trên thánh giá, Chúa đã làm gì? Trong nhà tạm Chúa đang làm gì? - Hiện diện, cầu nguyện, hy sinh. Chính lúc ấy, Chúa cứu chuộc nhân loại. (Sách Đường Hy Vọng, Số 385)

13.- Nếu con không xử dụng các phương tiện để trao Chúa cho trần gian như báo chí, học đường, phát thanh, truyền hình, diễn đàn, nhà thờ khang trang, con đừng phàn nàn. Khi Chúa cất tất cả, thì con cứ tin rằng không có gì cần thiết cả. Bất cứ đâu, con có thể noi gương Đức Mẹ, làm cho Chúa hiện diện được. Hãy nhớ Mẹ Maria! (Sách Đường Hy Vọng, Số 386)

back to top
Filters