4.4_ Kinh kính Đức Tổng Thần Mỹ Kiên trong XV

Filters
20
Items
of
1
Thứ bảy, ngày 18 tháng mười hai năm 2021
Lạy Đức Tổng Thần Mỹ Kiên,/ xin đến giúp chúng con chiến đấu và chiến thắng Xa-tan,/ và những thế lực của nó đang quấy phá Giáo hội.
back to top
Filters