1.2_Qua những Việc Sống Thánh Ý Chúa qua Bổn Phận

Filters
20
Items
of
1
Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020
Nếu mỗi Anh Chị Em  chấp nhận việc huấn luyện như một trách nhiệm bản thân, thì việc huấn luyện không những là một yếu tố giúp tăng trưởng cá nhân, mà còn là phúc lành cho cộng đoàn, và một nguồn năng lực phong phú cho hoạt động tông đồ nữa (x. Huấn thị Những yếu tố cốt yếu trong giáo huấn của Giáo Hội về đời tu số  46).
back to top
Filters