3.1_Chiêm Niệm XV trước Các dục vọng và đam mê

Filters
20
Items
of
1
Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020
1.- Tự cao tự đại (x. Rm 11,20, Đn 11,36). Tự cao bực bội (1V 20,43). 2.- Tự tôn mình lên. Kiêu ngạo (x. Mc 7,22). 3.- Vênh vang, tự đắc (x. 1Cr 13,4). Phô trương cho thiên hạ thấy (x. Mt 6,1).
back to top
Filters