1.2_Chúa Thánh Thần và Chuỗi Mân Côi

Filters
20
Items
of
1
Thứ bảy, ngày 31 tháng mười năm 2020
Yêu mến Chúa Thánh Thần qua việc cầu nguyện với Ngài riêng tư cũng như công cộng là điều đáng khuyến khích. Khi chúng ta “Lectio Divina qua các mầu nhiệm Mân côi” hoặc “Cầu xin Thần Khí qua các mầu nhiệm Mân côi” là cách cầu nguyện rất phù hợp để chúng ta yêu mến Mẹ Maria.
back to top
Filters