2_Suy niệm Lời Chúa

Filters
20
Items
of
149
THÁNH GIA- GƯƠNG MẪU CỦA CÁC GIA ĐÌNH TÍN HỮU
MẾN CHÚA THỂ HIỆN QUA HÀNH ĐỘNG YÊU NGƯỜI
BAO DUNG NHÂN HẬU NOI GƯƠNG THIÊN CHÚA
LÀM CHỨNG CHO CHÚA THẾ NÀO TRONG XÃ HỘI HÔM NAY
ĐỂ ĐƯỢC NÊN THÁNH VÀ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI
CHU TOÀN HAI NGHĨA VỤ ĐẠO ĐỜI
ĐỂ NÊN ÁNH SÁNG GIÚP THA NHÂN NHẬN BIẾT CHÚA
VÀO TRONG VINH QUANG NGANG QUA THẬP GIÁ
Chủ nhật, ngày 08 tháng mười một năm 2020
(1) Bấy giờ, Đức Giê-su nói với đám đông và các môn đệ Nguời rằng: (2) “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy.
PHÁT SINH HOA LỢI CHO CHÚA - ĐIỀU KIỆN ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI
GÓP PHẦN XÂY DỰNG VƯƠNG QUỐC TÌNH THƯƠNG
Chủ nhật, ngày 08 tháng mười một năm 2020
KHÔN NGOAN TỈNH THỨC ĐỂ SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA ĐẾN
(1) Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: (2) “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. (3) Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến.
CÙNG MẸ ĐÓN CHÚA ĐẾN BAN ƠN CỨU ĐỘ
SẴN SÀNG THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA
SÁM HỐI VÀ TIN - ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC VÀO NƯỚC THIÊN CHÚA
TRỞ NÊN VIÊN ĐÁ SỐNG ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỀN THỜ HỘI THÁNH
SỬA LỖI CÁCH TẾ NHỊ VÀ YÊU THƯƠNG
VƯỢT QUA KHÓ KHĂN THỬ THÁCH NHỜ KINH MÂN CÔI
CẦN LÀM CHỨNG CHO CHÚA NHƯ THẾ NÀO?
back to top
Filters