2_Suy niệm Lời Chúa

Filters
20
Items
of
149
TÍN THÁC VÀO TÌNH THƯƠNG QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA
VÀO TRONG VINH QUANG NGANG QUA THẬP GIÁ
CẦN VƯỢT QUA THÀNH KIẾN ĐỂ ĐÓN NHẬN ƠN CỨU ĐỘ
SỨ MỆNH CHIẾU SÁNG ĐỨC TIN VÀ GÓP PHẦN XUA TRỪ MA QUỶ
MỤC TỬ NHÂN LÀNH CHẠNH LÒNG THƯƠNG VÀ QUÊN MÌNH PHỤC VỤ
Chủ nhật, ngày 08 tháng mười một năm 2020
(1) Bấy giờ, Đức Giê-su nói với đám đông và các môn đệ Nguời rằng: (2) “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy.
THÁNH THỂ: BÁNH TỪ TRỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
HÃY LÀM VIỆC LÀNH TRONG KHIÊM HẠ
ĐÓN NHẬN THÁNH THỂ ĐỂ ĐƯỢC NÊN GIỐNG CHÚA
PHÁT SINH HOA LỢI CHO CHÚA - ĐIỀU KIỆN ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI
THẾ NÀO LÀ NGƯỜI ĐẠO ĐỨC THỰC SỰ?
LỜI CHÚA - PHƯƠNG THẾ HỮU HIỆU GIÚP ĐỔI MỚI TÂM HỒN
BỎ MÌNH VÀ VÁC THẬP GIÁ: ĐIỀU KIỆN ĐỂ THEO LÀM MÔN ĐỆ CHÚA
Chủ nhật, ngày 08 tháng mười một năm 2020
KHÔN NGOAN TỈNH THỨC ĐỂ SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA ĐẾN
PHẢI LÀM GÌ ĐỂ NHẬN ĐƯỢC ƠN THA THỨ TỘI LỖI ?
TRỞ NÊN VIÊN ĐÁ SỐNG ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỀN THỜ HỘI THÁNH
SỬA LỖI CÁCH TẾ NHỊ VÀ YÊU THƯƠNG
VƯỢT QUA KHÓ KHĂN THỬ THÁCH NHỜ KINH MÂN CÔI
CẦN LÀM CHỨNG CHO CHÚA NHƯ THẾ NÀO?
CON ĐƯỜNG QUA ĐAU KHỔ VÀO TRONG VINH QUANG
back to top
Filters