3.2_Nhận Diện các dục vọng và đam mê (x. 1Tx 4,5)

Filters
20
Items
of
1
Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020
Nếu chúng ta xét mình kĩ, chúng ta phải khiêm tốn nhận ra chúng ta bị lôi cuốn bởi những đam mê dục vọng (x. 1 Tx 4,5) gồm bẩy đam mê và chúng ta có bẩy nhân đức để vượt thắng nó
back to top
Filters