News Filters

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ (01/11)*** Linh mục Đa minh Đinh Văn Vãng (Đan Vinh)

Chủ nhật, ngày 08 tháng mười một năm 2020

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ (01/11)

Kh7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.

ĐỂ ĐƯỢC NÊN THÁNH VÀ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI

  1. LỜI CHÚA: Chúa phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11:25-26). 
  2. CÂU CHUYỆN:

NGUỒN GỐC LỄ CÁC THÁNH

Trong lịch cử Hội Thánh, từ thế kỷ thứ 4, các vị tử đạo đã được Hội Thánh tôn vinh. Đến thế kỷ thứ 7, sau khi một số kẻ xấu đột nhập vào hang toại đạo tại Rôma trộm cắp hài cốt của các vị tử đạo, Đức giáo hoàng Bo-ni-fa-ci-ô IV đã cho thu lượm những hài cốt các thánh và chôn cất lại bên trong ngôi đền Pan-the-on, là đền thờ các thần của người Rô-ma. Từ ngày đó đền thờ này đã được thánh hiến trở thành đền thờ kính các Thánh Nam Nữ của đạo Công Giáo.

Sử gia Be-da đáng kính đã viết: “Việc tưởng nhớ các thánh trong tương lai có thể thay cho việc thờ phượng mà trước đây không được dành cho thần thánh nhưng là thờ ma quỷ”. Vào năm 800, thần học gia Al-cuin người Anglo-Saxon đã cử hành lễ Các Thánh vào ngày 1 tháng 11, và bạn của ông là Ar-no, Giám mục của Salz-burg cũng theo như vậy. Sau cùng, trong thế kỷ thứ 9, Hội Thánh Rô-ma đã chấp thuận mừng lễ Các Thánh vào ngày 1 tháng 11 hằng năm.

Đầu tiên lễ này nhằm kính nhớ các vị tử đạo. Về sau, khi người Ki-tô hữu được tự do hành đạo, Giáo hội đã kính chung các tín hữu đã chết trong sự thánh thiện. Vào các thế kỷ đầu tiên, để được công nhận là Thánh, thì chỉ cần được nhiều người công nhận và vị giám mục sẽ đưa tên vị Thánh ấy vào niên lịch Giáo hội.

Việc Đức giáo hòang chính thức phong các tín hữu lên bậc Thánh Nhân chỉ bắt đầu từ năm 973. Ngày nay việc phong thánh đòi hỏi cả một tiến trình lâu dài để chứng minh các đức tính và sự thánh thiện của các ngài. Khi phong thánh cho một người nào, Hội Thánh chính thức xác nhận người đó đã sống cuộc đời thánh thiện và đang được hưởng hạnh phúc thiên đàng để các tín hữu noi gương. Hiện nay ngòai các vị được nêu tên trong lịch gọi là các vị Hiển Thánh, Hội Thánh còn mừng lễ Các Thánh Nam Nữ để kính nhớ chung các tín hữu đã chết và đang được hưởng hạnh phúc với Chúa, trong đó nhiều người là thân nhân của chúng ta.

  1. SUY NIỆM:

1) CÁC THÁNH LÀ NHỮNG AI ?

- Đức Khổng Phu Tử đã nói: "Làm thánh thì tôi không dám” (thánh ngã bất cảm); còn Đức Giê-su thì lại dạy môn đệ : "Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện" (Mt 5,48). Chúa Giê-su cũng được ma quỷ gọi là “Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Lc 4,34). Nhờ mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giê-su, Thiên Chúa đã dạy con đường nên thánh cho loài người. 

- Sách giáo lý Công giáo dạy: Các thánh là những người sống tốt lành đạo đức trong cuộc sống trần gian, và sau khi đã kết thúc hành trình trần thế, họ đang được hưởng hạnh phúc thiên đàng. Khi sống ở đời này, họ đã kiên trì cộng tác với ơn Chúa, nỗ lực cố gắng để vượt qua những cám dỗ đời thường và sống trọn lành, thanh tịnh. Giáo Hội Công giáo tôn những tín hữu này là những đấng thánh, vì họ phản ánh trung thành sự thánh thiện của Thiên Chúa.

2) MỘT HỘI THÁNH BA TÌNH TRẠNG

Chúa Giê-su thiết lập Nước Trời là Hội Thánh. Hội Thánh ấy hiện nay gồm ba tình trạng: Một là Hội Thánh Lữ Hành, hai là Hội Thánh Vinh Thắng và ba là Hội Thánh Đau Khổ như sau:

- HỘI THÁNH LỮ HÀNH TRẦN GIAN: Gồm các tín hữu đang còn sống ở trần gian, đang bước đi trên con đường của Chúa Giê-su. Như dân Ít-ra-en xưa, Hội thánh phải vượt qua sa mạc trần gian tiến về Đất Hứa là Thiên Đàng đời sau. Các tín hữu trong Hội Thánh lữ hành phải chiến đấu với ba thù là ma quỷ, thế gian và xác thịt mình. Họ được Chúa ban cho hai của ăn thiêng liêng là Lời Chúa và Bánh Thánh Thể. Nhờ đó họ sẽ đủ sức vượt qua sa mạc trần gian để về đến Đất Hứa là Thiên Đàng đời sau.

- HỘI THÁNH KHẢI HOÀN TRÊN TRỜI: Gồm các tín hữu đã qua đời trong niềm tin cậy vào Chúa. Các ngài đã sống theo hiến chương Nước Trời là Tám Mối Phúc Thật do Chúa Giê-su công bố, và đang được Chúa ban thưởng hạnh phúc Thiên Đàng.

- HỘI THÁNH ĐAU KHỔ ĐANG ĐƯỢC THANH LUYỆN: Gồm các tín hữu tuy đi theo con đường của Chúa Giê-su, nhưng chết trong tình trạng còn nhiều sai sót, chưa xứng đáng vào Nước Trời. Họ cần tiếp tục được thanh luyện bằng lửa yêu mến trong chốn luyện hình.

3) TÍN ĐIỀU CÁC THÁNH THÔNG CÔNG

Ngoại trừ các người đi theo ma quỷ chống lại Thiên Chúa và không thực hành bác ái yêu thương, sẽ bị loại khỏi Nước Trời để chịu hình phạt phải xa cách Chúa đời đời, như lời Chúa phán: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta, mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác quỷ và các sứ thần của nó” (Mt 25,41), còn các tín hữu tin vào Chúa Giê-su, dù đang còn sống hay đã qua đời, dù đã được lên thiên đàng hay đang được thanh luyện trong chốn luyện hình, cũng đều có thể cầu nguyện cho nhau và cùng được thông hiệp vào ơn cứu độ của Chúa Giê-su. Đây là mầu nhiệm các thánh thông công:

Các tín hữu còn sống có thể giúp các linh hồn đã qua đời bằng cách lãnh các ân xá trong tháng 11 để cầu cho các linh hồn (đi viếng Nhà thờ hay Đất thánh kèm theo đọc kinh cầu nguyện, xưng tội rước lễ và hiệp thông với Đức Giáo Hòang, sẽ nhận được các ân xá), nhất là xin lễ và hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện, làm các việc bác ái phục vụ để cầu cho các linh hồn. Nhờ đó các linh hồn sẽ được ơn Chúa chiếu soi, thêm lòng mến Chúa để được ơn tha thứ như Chúa đã dạy: “Yêu nhiều sẽ được tha nhiều”(Lc 7,47). Khi được nên thánh thiện hòan tòan, các linh hồn sẽ được Chúa cho vào Thiên Đàng hưởng Thánh Nhan Thiên Chúa và sẽ chuyển cầu cho chúng ta đang lữ hành trần gian.

  1. LỜI CẦU

Lạy Chúa Giê-su. Xin ban cho con ơn khôn ngoan của Thánh Thần để con biết sống trọn vẹn giây phút hiện tại trong ơn nghĩa Chúa, để ngày nào đó khi được Chúa gọi, con sẽ trình diện trước mặt Chúa không phải như hai người xa lạ, nhưng như hai người rất thân quen. Để khi ấy Chúa sẽ gọi con bằng một cái tên rất trìu mến và giang rộng vòng tay đón con vào hưởng hạnh phúc Nước Trời đời đời với Chúa.-Amen.

LM ĐAN VINH - HHTM

back to top
Filters