News Filters

PHƯƠNG PHÁP SUY NIỆM LỜI CHÚA MỖI NGÀY QUA “MỘT CÂU” LỜI CHÚA

Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020

PHƯƠNG PHÁP SUY NIỆM LỜI CHÚA MỖI NGÀY

QUA “MỘT CÂU” LỜI CHÚA

 

I. TÌNH YÊU CHÚA (nhận ra tình yêu Chúa)

1.- Ngày xưa: Chúa Giêsu yêu thương dạy dỗ các môn đệ, dân chúng thời của Ngài qua tư tưởng, lời nói, việc làm củaNgài; hay qua qua tư tưởng, lời nói, việc làm của các nhân vật Tin Mừng.

2.- Ngày nay: Chúa Giêsu yêu thương dạy dỗ bạn qua tư tưởng, lời nói , việc làm của Ngài ; hay qua qua tư tưởng, lời nói, việc làm của các nhân vật Tin Mừng qua (lời Chúa, bí tích giới răn ...).

II. XÉT MÌNH

Bạn muốn thấy khuôn mặt tiêu cực của mình dưới ánh sáng Lời Chúa, bạn hãy thêm chữ KHÔNG trước động từ diễn tả điều tích cực, còn động từ diễn tả điều tiêu cực khỏi thêm, và thường những tiêu cực liên quan đến 7 đam mê của  7 mối tội đầu (Xin vào Webside: http://www.sucsongchuakito.net , mục Tu Đức XV - 4.Đồng Hành Thiêng Liêng - 4.2. Nhận diện các dục vọng & đam mê).

1.- QUA QUA TƯ TƯỞNG, LỜI NÓI, VIỆC LÀM CỦA CỦA CHÚA GIÊSU:

Bạn nhận ra những tiêu cực của bạn trong tư tưởng, lời nói hay việc làm của Bạn trong câu Lời Chúa dạy: Bạn đã (không + động từ) vì đam mê của  7 mối tội đầu.

2.- QUA QUA TƯ TƯỞNG, LỜI NÓI, VIỆC LÀM CỦA CÁC NHÂN VẬT TIN MỪNG:

2.1.- Qua những tiêu cực, yếu đuối của các nhân vật Tin Mừng: Bạn nhìn ra con người của mình, khuôn mặt mình nấp sau khuôn mặt của họ. Bạn đã (động từ) vì đam mê của  7 mối tội đầu.

2.2.- Qua những tích cực của các nhân vật Tin Mừng: Bạn nhìn ra những tiêu cực của bạn khi thấy những việc làm tích cực của họ: Bạn đã (không + dộng từ) vì đam mê của  7 mối tội đầu.

III. QUYẾT TÂM  (Cầu nguyện với Chúa Cha)

1. Bạn chân thành xin Chúa Cha ban Thánh Thần tràn đầy hồn xác bạn nhân Danh Chúa Giê-su Ki-tô, để Chúa Thánh Thần và Mẹ Maria Vô Nhiễm biến đổi bạn nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô.

2. Bạn xin Chúa ban cho bạn sức mạnh [hoặc tình yêu, tự chủ, ánh sáng, bình an; hoặc bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ (Gl 2,22-23)].

IV. CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA GIÊ-SU VÀ MẸ MA-RI-A……

 

BÀI MẪU

MỘT CÂU LỜI CHÚA (Mc 1,29): (29a) Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. (29b) Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo.

 

*** BÀI MẪU : Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức  Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê (Mc 1,29).

I. TÌNH YÊU CHÚA

1.- Ngày xưa: Chúa Giêsu yêu thương đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê

2.- Ngày nay: Chúa Giêsu yêu thương đi đến nhà của con qua những ơn lành ban cho gia đình con, Chúa Giê-su đến nhà tâm hồn con qua việc hiện diện với con những khi con rước Mình Thánh, hoặc rước lễ thiêng liêng.

II. XÉT MÌNH

   Con đã không đi đến với anh chị em con vì đam mê ý mình qua việc giận hờn, thiếu tha thứ.

III. QUYẾT TÂM (Cầu nguyện với Chúa Cha)

Nhân Danh Chúa Giê-su Ki-tô xin Chúa Cha ban Thánh Thần tràn đầy hồn xác con, để Chúa Thánh Thần và Mẹ Maria Vô Nhiễm biến đổi con nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Xin Cha ban cho con tình yêu để con biết tha thứ để đi đến với anh chị em trong yêu thương.

IV. CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA GIÊ-SU VÀ MẸ MA-RI-A

Xin Chúa Giêsu ban cho con tình yêu để con biết đi đến với anh chị em của con. Xin Mẹ Maria  dạy con biết quan tâm và yêu thương anh chị em, xin Mẹ xin Chúa ban cho con lòng bác ái như Mẹ đã đi đến và thăm viếng bà Ê-li-sa-bét xưa kia. Amen.

 Tu Viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

Người Sáng Lập Cộng Đồng XV

back to top
Filters