News Filters

SUY GẪM VỚI ĐỌC SÁCH ĐẠO ĐỨC

30 Tháng Mười 2020

SUY GẪM VỚI ĐỌC SÁCH ĐẠO ĐỨC

 

1.- Sách thiêng liêng làm nhiều người nên thánh, đó là dầu nuôi lò lửa cầu nguyện. (Sách Đường Hy Vọng, Số 145)

2.- Mỗi ngày Bạn để ra mười phút để đọc sách đạo đức (sách thiêng liệng).

3.- Sau đó chọn một hoặc hai câu đánh động tâm trí hoặc tâm hồn Bạn.

4.- Bạn ghi lại trong một quyển vở: nhớ ghi tên sách, ngày tháng năm và số trang.

5.- Bạn để ra một phút để cầu nguyện với Chúa qua câu đã đánh động Bạn.

back to top
Filters