News Filters

GIẢNG DẠY VỀ THIỀN-KITÔ-XV

Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020

GIẢNG DẠY VỀ THIỀN-KITÔ-XV

(Thiền Công Giáo của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô )

 

A.- TƯ THẾ NGỒI THIỀN-KITÔ-XV

     Bạn có nhiều cách ngồi Thiền-Kitô-XV:

1/ Ngồi trên ghế,

2/ Ngồi xếp chân,

3/ Ngồi bán già,

4/ Ngồi kiết già,

5/ Ngồi quỳ trên hai gót chân (Kiểu Nhật Bản),

6/ Ngồi tư thế trẻ thơ,

7/ Ngồi tư thế nào hợp với cơ địa của Bạn …..

Dù ngồi cách nào, lưng của Bạn phải luôn luôn thẳng.

B.- THỰC TẬP 4 BƯỚC

1/ Nguyện cầu: cầu xin Thần Khí (Chúa Thánh Thần) nhân danh Chúa Kitô.

2/ Khoảng không: tĩnh lặng tâm hồn và làm sạch tâm trí.

3/ Ngắm nhìn: tâm trí nhìn Chúa Giêsu Kitô nơi chính mình.

4/ Kết thúc: tạ ơn và giãn xả cơ thể.

I.- NGUYỆN CẦU: Bạn cầu xin Thần Khí (Chúa Thánh Thần ) nhân danh Chúa Kitô. Làm dấu thánh giá và đọc ba lời nguyện dưới đây một cách thành tâm:

1.- Xin Thần Khí thanh tẩy: Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác con, xin Thần Khí thanh tẩy tội lỗi con (thinh lặng giây lát).

2.- Xin Thần Khí thánh hoá: Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác con, xin Thần Khí thánh hóa con (thinh lặng giây lát).

3.- Xin Thần Khí dạy bạn tôn vinh Chúa: Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác con, xin Thần Khí và Mẹ Maria Vô Nhiễm dạy con ca ngợi Chúa Cha trong Chúa Kitô (thinh lặng giây lát).

II.- KHOẢNG KHÔNG (theo gợi ý của Thánh Gio-an Thánh Giá)

Mục đích của giai đoạn “khoảng không” giúp bạn tĩnh lặng tâm hồn và làm sạch tâm trí, để chuẩn bị cho việc ngồi yên lặng, tập trung ở giai đoạn “ngắm nhìn”.

   ** Tạo khoảng không trong tâm trí : Tĩnh lặng tâm hồn và làm sạch tâm trí bằng cách nhắm mắt và tập trung ý nghĩ một cách nhẹ nhàng vào một điểm, tốt nhất là điểm ở giữa hai chân mày (ấn đường), rồi từ từ quên điểm ấy luôn.

III. NGẮM NHÌN (theo gợi ý của Thánh Têrêsa d’Avila): Tâm trí bạn nhìn Chúa Giê-su Ki-tô nơi chính mình (gồm 6 bước):

1.- (BƯỚC 1)_ KHOẢNG KHÔNG (Nhắm mắt và tâm trí nhìn ấn đường)

+ Khi hít vào bạn nói thầm trong trí : chỉ nhì điểm này (ấn đường).

+ Khi thở ra bạn nói thầm trong trí : và quên đi.

2.- (BƯỚC 2)_ NHÌN MỘT ĐIỂM

Ngồi thẳng lưng , ý chí của bạn cắt ngay ra khỏi tâm trí tất cả lo âu, suy nghĩ mà chỉ nhìn và nghĩ đến điểm sáng của đèn hay nhang trước mặt mà thôi. 

+ Khi hít vào bạn nói thầm trong trí : Chỉ nhìn. 

+ Khi thở ra bạn nói thầm trong trí : và nghĩ đến điểm này.

3.- (BƯỚC 3)_NHÌN HÌNH CHÚA GIÊ-SU

Bạn nhìn ảnh Chúa Giêsu nào mà bạn yêu thích, nhìn một cách chăm chú, bình thản,và yêu mến.

+ Bạn hít vào và đọc thầm trong  trí: Chỉ nhìn

+ Bạn thở ra nhìn hình Chúa Giê-su, và đọc thầm trong trí: và nghĩ đến Chúa

4.-  (BƯỚC 4)_NHÌN HÌNH CHÚA GIÊ-SU VÀ CẦU NGUYỆN

+ Bạn hít vào và đọc thầm trong  trí: Lạy Chúa Giê-su.

+ Bạn thở ra nhìn hình Chúa Giê-su, và đọc thầm trong trí: con yêu mến Chúa.  

5.- (BƯỚC 5)_NHÌN HÌNH CHÚA GIÊ-SU NHẮM VÀ MỞ MẮT

+ Bạn nhắm mắt hít vào và đọc thầm trong  trí: Lạy Chúa  Giê-su.

+ Bạn mở mắt, thở ra nhìn hình Chúa Giê-su, và đọc thầm trong trí: con yêu mến Chúa.

6.- (BƯỚC 6)_NHÌN HÌNH CHÚA GIÊ-SU và NHẮM MẮT HOÀN TOÀN

     Bạn nhắm mắt nhìn Chúa Giêsu bằng tâm trí (hình dung ra nơi tâm trí bạn hình Chúa Giêsu bạn vừa mới nhìn). Bạn giữ hình ảnh đó trong tâm trí với lòng yêu mến trong thanh thản.

+ Bạn nhắm mắt hít vào và đọc thầm trong  trí: Lạy Chúa  Giê-su.

+ Bạn nhắm mắt, thở ra nhìn hình Chúa Giê-su, và đọc thầm trong trí: con yêu mến Chúa.

 + Lưu ý quan trọng: Khi hít vào, thở ra hai hàm răng cắn nhẹ lên nhau, và đầu lưỡi đặt ở chân hàm răng trên (để đóng 2 đường kinh Nhâm và Đốc lại, giúp bạn dễ tập trung hơn)

IV.- KẾT THÚC: tạ ơn và giãn xả cơ thể

1.- Tạ ơn: Bạn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Ba ngôi với “Kinh Sáng Danh” và cám ơn Mẹ Maria qua “Kinh Kính Mừng”.

2.- Giãn xả cơ thể: Bạn xoa tay vào nhau, xoa mặt, vuốt hai tai, xoa nắn hai tay và hai chân làm cho máu lưu thông tốt hơn, thân thể thoải mái khỏi tê mỏi.

    

    Bạn có thể down load “Audio Thiền-Kitô-XV” và chép vào điện thoại, hoặc máy nghe nhạc… để giúp Bạn ngồi Thiền-Kitô-XV dễ hơn.

 

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

    

back to top
Filters