News Filters

CHỨNG TÁ ĐỜI SỐNG QUA ĐỜI SỐNG HUYNH ĐỆ

Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020

CHỨNG TÁ ĐỜI SỐNG QUA ĐỜI SỐNG HUYNH ĐỆ

 

I.- MỘT GIA ĐÌNH ĐẶC BIỆT TRONG ĐỨC KI-TÔ

1.- Đời sống huynh đệ quy tụ tất cả Anh Chị Em trong Cộng đồng XV lại như một gia đình đặc biệt trong Đức Ki-tô. Trong gia đình đặc biệt này Anh Chị Em tương trợ lẫn nhau để mọi người thể hiện ơn gọi của mình, và hiệp thông huynh đệ trong đức ái (x. Giáo Luật Điều  602).

2.- Trong Đức Giê-su Ki-tô, Anh Chị Em được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự nhờ Thần Khí (x. Ep 2,22). Anh Chị Em đoàn tụ nhân danh Chúa như một gia đình thực sự (x. Sắc lệnh về canh tân thích nghi đời sống Dòng Tu số 15), và được hưởng sự hiện diện của Người (x. Mt 18,20).

3.- Anh Chị Em phải làm chứng cho đức ái giữa Anh Chị Em với nhau, làm chứng cho tình huynh đệ nơi mỗi cộng đoàn: Anh Chị Em đầy lòng săn sóc ân cần và chú ý đến nhau trong khi người này mang gánh nặng của người kia, Anh Chị Em chứng tỏ qua sự hiệp nhất của Anh em, rằng Đức Ki-tô sống giữa Anh Chị Em (x. Tông Huấn Hồng ân cứu chuộc số 15).

II.- TÌNH HUYNH ĐỆ PHÁT XUẤT TỪ THÁNH THẦN

1.- Đời sống cộng đoàn của Anh Chị Em trong Cộng đồng XV còn là một dấu chỉ đặc biệt của mối dây liên kết bắt nguồn từ cùng một tiếng gọi và ý định muốn tuân theo tiếng gọi ấy, cho dù có khác chủng tộc, gốc gác, ngôn ngữ hay văn hóa. Trái ngược lại với tinh thần bất thuận và chia rẽ, quyền bính và vâng phục trở thành một dấu chỉ sáng ngời của tình phụ tử duy nhất đến từ Thiên Chúa, của tình huynh đệ phát xuất từ Thánh Thần, của tự do nội tâm nơi những con người đã phó thác cho Thiên Chúa, bất chấp những giới hạn của những con người đại diện Thiên Chúa (x. Tông Huấn Đời Sống Thánh Hiến số 92).

2.- Anh Chị Em theo gương Giáo Hội sơ khai sống hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung (x. Cv 2,44), và Anh Chị Em tự do chấp nhận lời kêu gọi đi theo sát Chúa Ki-tô hơn, chính Người thiết lập một tình huynh đệ trong ân huệ của Thánh Thần (x. Huấn thị Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn số 10).

3.- Đời sống huynh đệ của Anh Chị Em là chỗ tốt nhất để nhận định và đón nhận ý Thiên Chúa, để cùng nhau tiến bước một lòng một trí với nhau. Nhờ đức ái truyền thêm sinh khí, đức vâng phục liên kết Anh Chị Em vào cùng một chứng tá và cùng một sứ mạng, tuy vẫn tôn trọng những hồng ân khác biệt và cá tính mỗi người (x. Tông Huấn Đời Sống Thánh Hiến số 92).

III.- HIỆP NHẤT LOAN BÁO ĐỨC KI-TÔ

1.- Yêu thương là chu toàn lề luật (x. Rm 13,10) và là dây liên kết sự trọn lành (x. Cl 3,14); nhờ đức ái mà Anh Chị Em trong Cộng đồng XV biết rằng mình được chuyển từ cõi chết sang cõi sống (x. 1 Ga 3,14). Hơn nữa sự hiệp nhất huynh đệ của Anh Chị Em loan báo Chúa Ki-tô đã đến (x. Ga 13,35). và phát sinh một năng lực tông đồ mãnh liệt (x. Sắc lệnh về canh tân thích nghi đời sống Dòng Tu số 15). Anh Chị Em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau (x. Ep 4,3).

2.- Ngôi Lời Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8) và dạy cho Anh Chị Em biết rằng: luật căn bản để kiện toàn con người, và do đó để cải biến thế giới, là điều răn mới về tình yêu. Người cũng nhắc nhở cho Anh Chị Em biết đức bác ái ấy không phải chỉ được thực hiện trong các việc vĩ đại, nhưng trước hết trong những hoàn cảnh thường của cuộc sống (x. Hiến chế Mục Vụ về Giáo Hội trong thế giới ngày nay số 38).

3.- Đời sống chung của Anh Chị Em được nuôi dưỡng bằng giáo lý Phúc Âm, phụng vụ thánh và nhất là bí tích Thánh Thể. Đời sống chung phải được duy trì trong lời cầu nguyện, trong sự hiệp thông cùng một tinh thần, theo gương Giáo Hội sơ khai, trong đó các tín hữu chỉ có một tấm lòng, một tâm hồn (x. Sắc lệnh về canh tân thích nghi đời sống Dòng Tu số 15). Đời sống huynh đệ cộng đoàn của Anh Chị Em là nơi diễn ra hằng ngày và kiên trì từ cái “tôi” đến “chúng ta”, từ công tác của tôi đến công tác được ủy thác cho cộng đoàn; từ việc tìm kiếm “những gì thuộc về tôi” đến việc tìm kiếm “những điều thuộc về Đức Ki-tô”. Trong chiều hướng này, cộng đoàn thánh hiến của Anh Chị Em trở thành nơi hằng ngày Anh Chị Em học lãnh nhận một tinh thần mới, giúp Anh Chị Em sống trong hiệp thông huynh đệ nhờ sự phong phú của các hồng ân khác nhau, và đồng thời cổ võ việc quy tụ những hồng ân này hướng đến tình huynh đệ và hướng đến tinh thần đồng trách nhiệm trong dự phóng tông đồ (x. Huấn thị Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn số 39).

IV.- TƯƠNG TRỢ ĐỂ THỂ HIỆN ƠN GỌI

1.- Anh Chị Em là chi thể của Chúa Ki-tô, Anh Chị Em trong Cộng đồng XV hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là Anh Chị Em chu toàn luật Đức Ki-tô (x. Giáo Luật Điều  6,2). Trong cộng đoàn mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho kẻ khác. Giữa Anh Chị Em với nhau, Anh Chị Em hãy có những tâm tình như chính Đức Giêsu Ki-tô (x. Pl 2,4-5). Nếu có ai vướng mắc tội nào, thì Anh Em, những người được Thần Khí thúc đẩy, hãy lấy tinh thần hiền hoà mà sửa dạy người ấy; phải tự đề phòng kẻo chính mình cũng bị cám dỗ (x. Giáo Luật Điều  6,1).

2.- Có thể có một vài tình huống mà Bề Trên hữu trách phải nhắc nhở cho các thành viên trong Cộng Đồng XV rằng: đời sống chung đôi khi đòi hỏi sự hy sinh. Một cơ hội đặc biệt cho sự thăng tiến con người và sự trưởng thành Ki-tô hữu là việc sống chung với những con người đau khổ, những người cảm thấy không thoải mái trong cộng đoàn, và vì vậy họ là duyên cớ gây đau khổ cho người khác và gây xáo trộn trong đời sống cộng đoàn. Đau khổ có thể xảy ra do khiếm khuyết về tính tình, những ràng buộc hình như quá nặng nề, những thiếu sót nghiêm trọng trong việc đào tạo, những hình thức cai trị quá độc đoán, hoặc những khó khăn về tâm linh (x. Huấn thị Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn số 38). Bổn phận của Anh Em, những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những người yếu đuối (x. Rm 15,1).

3.- Một đời sống đậm đà và ấm áp tình huynh đệ của Anh Em, một cuộc sống “mang đỡ gánh nặng” của Anh Chị Em bị tổn thương đang cần sự trợ giúp là điều đặc biệt quan trọng (x. Huấn thị Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn số 37). Sự hiện diện của cộng đoàn thánh hiến của Anh Chị Em là dấu chỉ sức mạnh biến đổi của Tin Mừng và của Nước Thiên Chúa đang đến qua tiến trình hoán cải, bước vào đời sống huynh đệ là nơi những cá nhân sẵn sàng phục vụ anh chị em mình, và là nơi mà tập thể nâng cao cá nhân (x. Huấn thị Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn số 42). Trong khi cần có một sự trưởng thành nào đó để có thể sống cộng đoàn, thì một đời sống huynh đệ thân ái cũng cần thiết để mỗi Anh Chị Em đạt được sự trưởng thành (x. Huấn thị Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn số 37). Cố gắng chấp nhận lẫn nhau và cam kết vượt qua những khó khăn cho thấy tính siêu việt trong lý do làm cho cộng đoàn hiện hữu, đó là sức mạnh của Thiên Chúa, một sức mạnh tỏ hiện trong sự yếu đuối (x. Huấn thị Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn số 41).

V.- BẢN NGÃ CÁ BIỆT VÀ HOÀN TOÀN ĐỘC ĐÁO

1.- Lời mời gọi của Đức Ki-tô biểu lộ một tình yêu cứu độ bao trùm toàn thể con người của Anh Chị Em trong Cộng đồng XV: tâm hồn lẫn thể xác, trong bản ngã cá biệt và hoàn toàn độc đáo. Lời mời gọi đó được diễn tả ngay trong lòng của người được kêu gọi, qua việc tuyên khấn, hoặc cam kết các lời khuyên Phúc Âm (x. Huấn thị Những chỉ dẫn về việc huấn luyện trong các Hội dòng số 9).

2.- Thái độ khiêm tốn chấp nhận thực tế và niềm tin của Anh Chị Em là những yếu tố thúc đẩy nỗ lực huấn luyện đời sống huynh đệ. Cộng đoàn của Anh Chị Em được thiết lập và tồn tại, không phải do việc Anh Chị Em cảm thấy hạnh phúc vì có cảm nghĩ, tính tình hay quan điểm giống nhau, nhưng vì Thiên Chúa đã quy tụ Anh Chị Em và gìn giữ Anh Chị Em hiệp nhất qua việc cùng thánh hiến và cùng lãnh nhận một sứ vụ trong Giáo Hội (x. Huấn thị Những chỉ dẫn về việc huấn luyện trong các Hội dòng số 26).

3.- Anh Chị Em hãy cổ võ sự tôn trọng lẫn nhau nhờ đó Anh Chị Em chấp nhận cuộc hành trình chậm chạp của những Anh Chị Em yếu đuối hơn, đồng thời không bóp nghẹt sự phát triển những Anh Chị Em phong phú hơn; một sự tôn trọng nuôi dưỡng óc sáng tạo nhưng cũng đòi hỏi trách nhiệm với người khác và với sự liên đới (x. Huấn thị Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn số 40). Qua trung gian của Bề Trên, mọi người liên kết với nhau trong sự tuân phục theo đức tin. Ngoài ra, Anh Chị Em không nên quên rằng sự bình an và niềm vui phục sinh trong cộng đoàn luôn là hoa trái của sự chết đi bản thân mình và đón nhận Chúa Thánh Thần (x. Huấn thị Những chỉ dẫn về việc huấn luyện trong các Hội dòng số 26).

VI.- TĂNG TRIỂN TINH THẦN HIỆP NHẤT

1.- Cộng đoàn của Anh Chị Em trong Cộng đồng XV làm tăng triển tinh thần hiệp nhất bằng việc quảng đại giúp đỡ nhau, và không ngừng trao đổi của cải vật chất cũng như thiêng liêng, trong tinh thần nghèo khó, và nhờ tình bằng hữu cũng như sự đối thoại (x. Huấn thị Những chỉ dẫn về việc huấn luyện trong các Hội dòng số 27).

2.- Anh Chị Em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi người là một bộ phận (x. 1 Cr 12,27), Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận vào một chỗ trong thân thể như ý Người muốn (x. 1 Cr 12,18). Nếu một ân điển làm cho một Anh Chị Em thực sự xa rời mối hiệp thông cộng đoàn, thì ân điển đó không đáng được khuyến khích. Cũng thế Anh Chị Em làm ngơ trước những sáng kiến rõ ràng đi lệch hướng, không giúp gì cho sự hiệp nhất của Cộng Đồng XV, là thiếu khôn ngoan (x. Huấn thị Những yếu tố cốt yếu trong giáo huấn của Giáo Hội về đời tu số 22).

3.- Anh Chị Em cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân ơn gọi và sứ vụ chung, một hồng ân trổi vượt mọi sự khác biệt cá nhân và văn hóa: cổ võ thái độ chiêm niệm sự khôn ngoan của Thiên Chúa, Đấng đã gửi đến cộng đoàn những Anh Chị Em đặc biệt mà mỗi người là món quà cho người khác; ngợi khen Thiên Chúa về những gì mà mỗi Anh Chị Em chia sẻ bằng sự hiện diện và lời của Đức Ki-tô (x. Huấn thị Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn số 40).

VII.-  HIỆP THÔNG HUYNH ĐỆ TRONG ĐỨC ÁI

1.- Niềm vui là chứng từ rực rỡ cho phẩm chất Tin Mừng của cộng đoàn tu trì của Anh Em. Niềm vui là đích điểm của một cuộc hành trình đầy gian lao, nhưng vẫn có thể hoàn tất vì được nâng đỡ nhờ lời cầu nguyện (x. Huấn thị Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn số 28). “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện” (Rm 12,12). Anh Chị Em hãy xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho Anh Chị Em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, Anh Chị Em được tràn trề hy vọng (x. Rm 15,13).

2.- Tình huynh đệ không có niềm vui là tình huynh đệ đang chết; sớm muộn, các thành viên sẽ bị cám dỗ đi tìm ở nơi khác điều mà họ không thể tìm thấy trong cộng đoàn của mình. Một tình huynh đệ đầy niềm vui là ân huệ từ trên ban xuống cho Anh Em, là những người biết kêu xin và biết chấp nhận nhau, phó thác cho sự hiệp thông huynh đệ, tin tưởng vào hành động của Chúa Thánh Thần. Bởi vì, khi chung sống với nhau như Anh Em, Anh Chị Em được liên kết trong sự hiệp nhất của Giáo Hội, Anh Chị Em chỉ có một tâm hồn trong đức ái, một ý muốn (x. Huấn thị Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn số 28). Niềm vui Anh Chị Em được thuộc về Chúa mãi mãi là hoa trái khôn sánh của Chúa Thánh Thần mà Anh Chị Em đã từng được thưởng thức (x. Tông Huấn Chứng tá Phúc Âm số 55). Niềm vui sống cả giữa những khó khăn gặp phải trên hành trình thiêng liêng và nhân bản, và cả những phiền muộn cũng đã là một phần của Nước trời. Niềm vui này là hoa trái của Chúa Thánh Thần, và bao gồm một đời sống đơn giản và kết cấu đơn điệu thường nhật. Chứng từ niềm vui là sự lôi cuốn mãnh liệt vào đời sống tu trì, là nguồn phát sinh những ơn gọi mới, và khích lệ bền đỗ (x. Huấn thị Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn số 28).

3.- Anh Chị Em trong Cộng đồng XV phải luôn luôn nhớ rằng sự thành toàn của Anh Chị Em đạt được đều qua Cộng Đồng XV của mình. Ai thử cố sống một cuộc đời tự lập, tách biệt khỏi Cộng Đồng XV của mình, chắc chắn không gặp được con đường an toàn dẫn tới sự trọn lành của bậc mình (x. Huấn thị Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn số 25). Anh Chị Em yêu mến ơn gọi của mình, nhận thức ơn gọi đem lại ý nghĩa thật cho cuộc sống, và yêu mến sự thánh hiến như là một thực tại đích thực, đẹp đẽ và tốt lành, đem lại chân thiện mỹ cho cuộc sống của Anh Chị Em. Tất cả những điều đó làm cho Anh Chị Em nên mạnh mẽ, tự lập và an toàn trong căn tính của mình, không cần đến những hình thức bù trừ khác, đặc biệt trong lãnh vực tình cảm. Anh Chị Em nhận ra và hiểu rằng yêu mến ơn gọi của mình là yêu mến Giáo Hội, là yêu mến Cộng Đồng XV của mình, và cảm nghiệm Cộng Đồng XV như là gia đình của mình (x. Huấn thị Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn số 37).

 

Tu Viện Philip Phan Văn Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2018

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

Người Sáng Lập Cộng Đồng XV

back to top
Filters