News Filters

CHIÊM NIỆM QUA CHẦU THÁNH THỂ

Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020

CHIÊM NIỆM QUA CHẦU THÁNH THỂ
(Hiến Pháp của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô, Điều 20)

1.- Anh Em hãy hết lòng yêu mến bí tích Thánh Thể, vì Thánh Thể là nguồn mạch và đỉnh cao của sinh hoạt Giáo Hội (x. Hiến chế Tín lý về Giáo Hội 11).

2.- Việc rước lễ thể hiện cách tuyệt đỉnh việc “ở trong” nhau giữa Đức Ki-tô và mỗi người Anh Em: “Anh Em hãy ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4). Anh Em có thể nói rằng không những mỗi người Anh Em tiếp nhận Đức Ki-tô, nhưng Đức Ki-tô tiếp nhận mỗi người Anh Em (x. Thông điệp về Thánh Thể 22).

3.-  Mỗi ngày Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô phải thờ phượng chính Chúa Ki-tô hiện diện trong bí tích Thánh Thể ba mươi phút (x. Giáo Luật 663 § 2).

4.- Anh Em phải dành thời gian đến gặp gỡ, tôn thờ và chiêm ngưỡng Chúa Giêsu nơi Thánh Thể với tất cả lòng tin và ước mong đền tạ muôn lỗi lầm thiếu sót của nhân gian (x. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số  1380).

5.- Anh Em đã được tập họp nhân danh Chúa Ki-tô, thì tự nhiên là có Thánh Thể làm trung tâm, vì Thánh Thể là bí tích của tình yêu, là dấu chỉ hiệp nhất, là mối dây đức ái (x. Tông Huấn Chứng tá Phúc Âm 48).

6.- Thánh Thể quả thật là một thoáng thiên đàng trên trái đất. Thánh Thể là một tia sáng huy hoàng của Giê-ru-sa-lem thiên quốc xuyên qua lớp mây mù của lịch sử chúng ta và soi sáng cho cuộc hành trình của Anh Em (x. Thông điệp về Thánh Thể 19).

 

 

back to top
Filters