News Filters

THÁNH THỂ, THÁNH LỄ, BÍ TÍCH HOÀ GIẢI

Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020

THÁNH THỂ, THÁNH LỄ, BÍ TÍCH HOÀ GIẢI

“Thiên Chúa là Thần Khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong Thần Khí và sự thật ” (Ga 4,24). Thành Viên của Cộng Đồng XV hãy coi việc chiêm niệm các thực tại của Chúa và kết hợp liên lỉ với Thiên Chúa trong cầu nguyện phải là bổn phận đầu tiên và chính yếu của mọi Anh Chị Em (x. Giáo Luật Điều 663 § 1).

 

I.- YÊU MẾN BÍ TÍCH THÁNH THỂ

1.- Anh Chị Em hãy hết lòng yêu mến bí tích Thánh Thể, vì Thánh Thể là nguồn mạch và đỉnh cao của sinh hoạt Giáo Hội (x. Hiến chế Tín lý về Giáo Hội số 11). Việc rước lễ thể hiện cách tuyệt đỉnh việc “ở trong” nhau giữa Đức Ki-tô và mỗi người Anh Chị Em: “Anh em hãy ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4). Anh Chị Em có thể nói rằng không những mỗi người Anh Chị Em tiếp nhận Đức Ki-tô, nhưng Đức Ki-tô tiếp nhận mỗi người Anh Chị Em (x. Thông điệp về Thánh Thể số 22).

2.- Mỗi ngày Thành Viên của Cộng Đồng XV phải thờ phượng chính Chúa Ki-tô hiện diện trong bí tích Thánh Thể tuỳ theo thời giờ của từng người, từng cộng đoàn thánh hiến (x. Giáo Luật Điều 663 § 2). Anh Chị Em phải dành thời gian đến gặp gỡ, tôn thờ và chiêm ngưỡng Chúa Giêsu nơi Thánh Thể với tất cả lòng tin và ước mong đền tạ muôn lỗi lầm thiếu sót của nhân gian (x. Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 1380).

3.- Anh Chị Em đã được tập họp nhân danh Chúa Ki-tô, thì tự nhiên là có Thánh Thể làm trung tâm, vì Thánh Thể là bí tích của tình yêu, là dấu chỉ hiệp nhất, là mối dây đức ái (x. Tông Huấn Chứng tá Phúc Âm số 48). Thánh Thể quả thật là một thoáng thiên đàng trên trái đất. Thánh Thể là một tia sáng huy hoàng của Giê-ru-sa-lem thiên quốc xuyên qua lớp mây mù của lịch sử chúng ta và soi sáng cho cuộc hành trình của Anh Chị Em (x. Thông điệp về Thánh Thể số 19).

 

II.- THÁNH LỄ

1.- Hằng ngày Anh Chị Em phải tùy khả năng tham dự Thánh Lễ, rước Mình Thánh Chúa Ki-tô (x. Giáo Luật Điều 663 § 2). Thánh lễ bàn thờ mà Anh Chị Em tham dự được tiếp nối với thánh lễ cuộc sống của chính Anh Chị Em dâng lên mỗi giây phút: lời ca ngợi, đau khổ, kinh nguyện, công việc của Anh Chị Em đều được kết hợp với Đức Ki-tô và với lễ dâng toàn hiến của Người; nhờ đó tất cả có được một giá trị mới (x. Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 1368).

2.- Việc công bố sự chết của Chúa “cho đến khi Ngài lại đến” (1 Cr 11,26). đòi hỏi Anh Chị Em thông phần vào Thánh Thể phải dấn thân biến đổi cuộc sống mình và làm cho nó, một cách nào đó, hoàn toàn trở thành “Thánh Thể” (x. Thông điệp về Thánh Thể số 20). Máu của Chúa Ki-tô thanh tẩy lương tâm Anh Chị Em khỏi những việc đưa tới sự chết, để Anh Chị Em xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống (x. Hr 9,14). Thánh Thể củng cố sự tháp nhập với Đức Ki-tô, một sự tháp nhập đã được thực hiện nhờ ân ban Thánh Thần trong Bí tích Thánh tẩy (x. Thông điệp về Thánh Thể số 23).

 

III.- BÍ TÍCH HOÀ GIẢI

1.- Anh Chị Em phải chuyên cần hướng tâm trí về Thiên Chúa, cũng phải xét mình hằng ngày và phải năng lãnh nhận bí tích Sám Hối (x. Giáo Luật Điều 664). Bí tích Sám Hối phục hồi và kiên cường hồng ân hoán cải rất căn bản đã nhận được trong phép rửa, giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tăng triển đời sống thiêng liêng (x. Chiều kích chiêm niệm của đời tu số 10).

2.- Mỗi tháng Anh Chị Em trong Cộng Đồng XV lãnh nhận bí tích Hoà giải ít là một lần (x. Giáo Luật Điều 664). Nhờ thường xuyên gặp gỡ Thiên Chúa khoan dung, Anh Chị Em thanh tẩy và canh tân tâm trí, và nhờ khiêm tốn ý thức tội lỗi của mình, những tương quan của Anh Chị Em với Thiên Chúa trở nên trong sáng hơn: trên con đường cùng đi với anh chị em mình, kinh nghiệm hạnh phúc được tha thứ trong bí tích, khiến lòng Anh Chị Em trở nên ngoan ngoãn hơn và thúc giục Anh Chị Em tiến hơn trong lòng trung tín (x. Tông Huấn Đời Sống Thánh Hiến số 95).

 

Tu Viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

NGƯỜI SÁNG LẬP

CỘNG ĐỒNG XV  

back to top
Filters