News Filters

Kinh Kính Thánh Giu-se (Vietnamesee and English)

Thứ bảy, ngày 18 tháng mười hai năm 2021

 

Kinh Kính Thánh Giu-se

         

         Lạy Cha Thánh Giu-se, con xin tận hiến đời con cho Cha thương yêu dìu dắt,/  trên con đường Toàn Hiến cho Chúa Giê-su nhờ Mẹ Maria.

--      Xin Cha yêu thương chỉ dạy con biết vâng phục Thánh  Ý Chúa như Cha xưa kia,/ để niềm vui và bình an luôn trào tràn đời sống toàn hiến của chúng con./ Amen.

 

Tu viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

PRAYER TO SAINT JOSEPH

   

      O Saint Joseph, / I offer my life to you / who lovely guide me in the way of total consecration to Jesus through Mary.

       May you lovingly teach me / how to obey the will of God as you in olden times, / so that joy and peace always fill up our consecrated life. Amen.

Monastery Philip Phan Văn Minh, January 01 2018

Friar Joseph-Mary Trương Văn Trung, XV.

The Founder of

the Congregation of the Vitaliry of Christ

back to top
Filters