News Filters

ĐỌC VÀ SUY NIỆM KINH THÁNH, CỬ HÀNH CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ

Thứ bảy, ngày 31 tháng mười năm 2020

ĐỌC VÀ SUY NIỆM KINH THÁNH,

CỬ HÀNH CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ

      “Thiên Chúa là Thần Khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong Thần Khí và sự thật ” (Ga 4,24). Mỗi thành viên trong Cộng Đồng XV hãy coi việc chiêm niệm các thực tại của Chúa và kết hợp liên lỉ với Thiên Chúa trong cầu nguyện phải là bổn phận đầu tiên và chính yếu của mọi Anh Chị Em  (x. Giáo Luật Điều  663 § 1).

 

I.- ĐỌC VÀ SUY NIỆM KINH THÁNH

1.- Anh Chị Em  phải chuyên cần đọc Kinh Thánh và thực thi tâm nguyện (x. Giáo Luật Điều 663 § 3). Mỗi ngày Anh Chị Em đọc và suy niệm Tin Mừng theo cách sắp xếp theo lịch phụng vụ của Giáo Hội, vì Tin Mừng là chứng tá chính yếu về đời sống và giáo lý của Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng Cứu Chuộc Anh Chị Em  (x. Hiến chế Tín lý về Mặc Khải của Thiên Chúa số 18). Lời Chúa nuôi dưỡng tương quan thân tình với Thiên Chúa hằng sống, với ý định cứu chuộc và thánh hóa của Người (x. Tông Huấn Đời Sống Thánh Hiến số  94).

2.- Anh Chị Em  hãy năng đọc Thánh Kinh để học biết khoa học siêu việt của Chúa Giêsu Ki-tô, vì lời Đức Ki-tô nói với Anh Chị Em  là thần khí và là sự sống (x. Ga 6,63b). Quả thật, Anh Chị Em  được diễm phúc thông chia Thánh Thần, Anh Chị Em  được thưởng thức Lời tốt đẹp của Thiên Chúa nói với từng người khi Anh Chị Em đọc và nghe đọc Kinh Thánh (x. Hr 6,4-5). Nhờ đọc Kinh Thánh mà Lời Thiên Chúa thấm vào cuộc sống, chiếu dọi ánh sáng của sự khôn ngoan, hồng ân của Thánh Thần (x. Tông Huấn Đời Sống Thánh Hiến số  94).

II.- CỬ HÀNH CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ

1.- Anh Chị Em phải cử hành cách xứng đáng phụng vụ các giờ kinh theo các qui định của luật riêng của từng Cộng đoàn trong Cộng Đồng XV (x. Giáo Luật Điều 663 § 3) theo tinh thần cầu nguyện của “những cộng đoàn đan viện và chiêm niệm” (x. Tông Khuyến Thư “Giáo Hội tại Á Châu” số 44). Thánh lễ được nối dài bằng Các Giờ Kinh Phụng Vụ (x. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số  1178), và kinh Nhật Tụng là kinh nguyện công khai của Hội Thánh, qua đó Anh Chị Em  thực thi chức tư tế vương giả dành cho những ai đã được rửa tội (x. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số  1174).

2.- Anh Chị Em đọc Kinh sách và Kinh sáng vào buổi sáng, đọc Kinh trưa vào buổi trưa, Kinh chiều vào buổi chiều, Kinh tối vào buổi tối; thời giờ sắp xếp cho thuận tiện với nhịp sống và môi trường sống của từng Cộng đoàn trong Cộng Đồng XV. Các Giờ Kinh Phụng Vụ chính là tiếng của Hiền Thê nói với Đấng Phu Quân, và hơn nữa là lời cầu nguyện của Chúa Ki-tô và Thân Thể Người dâng lên Chúa Cha

3.- Khi cử hành Thần vụ, Anh Chị Em  phải làm sao để nhận ra được tiếng nói của Anh Chị Em  nơi Đức Ki-tô, và tiếng nói của Đức Ki-tô trong Anh Chị Em  (x. Tông Hiến “Bài ca chúc tụng Thiên Chúa số  8). Kinh nguyện trở thành việc nhìn nhận, thờ lạy và liên lỉ ngợi khen sự hiện diện của Thiên Chúa trong vũ trụ và trong lịch sử, khi nhờ Thần Khí tâm hồn của Anh Chị Em mở rộng đến những thực tại của thế giới và của lịch sử (x. Chiều kích chiêm niệm của đời tu số  5).

4.- Sau những lời cầu của giờ kinh sáng và kinh chiều, Anh Chị Em  luôn đọc thêm những ý nguyện sau:

4.1.- Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục được vào Nước Chúa.

4.2.- Cầu cho Đức Giáo Hoàng được bình an, cầu cho các Giám mục, các Linh mục, và anh chị em sống dâng hiến được trung kiên bước theo Chúa trong thánh thiện và khôn ngoan.

4.3.- Cầu cho những người tội lỗi được ơn hối cải, những người chưa nhận biết Chúa và không tin Chúa được nhận ra ánh sáng đức tin mà trở về cùng Chúa. Ý cầu nguyện cho việc truyền giáo của Giáo Hội tại Á Châu, đặc biệt tại Việt Nam.

4.4.- Cầu cho thân nhân và bạn hữu được hồn an xác mạnh và yêu mến Chúa hết dạ hết lòng.

4.5.- Cầu cho Anh Chị Em  trong cộng đoàn yêu thương nhau, hiệp nhất trong khác biệt, và một lòng một ý mau mắn thực hành ý Chúa.

 

Tu Viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

NGƯỜI SÁNG LẬP

CỘNG ĐỒNG XV

back to top
Filters