ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH ỨNG SINH HỘI DÒNG NỮ SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

30 Tháng Mười 2020

ĐIỀU KIỆN

ĐỂ TRỞ THÀNH ỨNG SINH

HỘI DÒNG NỮ SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

I.- ĐIỀU KIỆN

1.- Trình độ văn hoá và tuổi : Bạn đã học xong lớp 12 và có bằng tú tài, tuổi từ 18 tuổi đến 25 tuổi.

2.- Hồ sơ khám sức khoẻ : Hồ sơ khám sức khoẻ không có các bệnh về Siêu vi B, Phổi, Tim, Bao Tử.

3.- Thư chấp thuận : Thư chấp thuận của Cha mẹ, hoặc  người thân nếu cha mẹ qua đời.

4.- Thư giới thiệu : Thư giới thiệu của Linh mục chánh xứ, hoặc Linh mục quản nhiệm xứ.

5.- Hồ sơ về Giáo Hội : Giấy chứng nhận Rửa tội và Thêm sức của bạn,

                                       và giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ của bạn.

 

II.- CHẬM NGÔN CỦA HỘI DÒNG NỮ SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

 Chúa Kitô Tử Nạn và Phục Sinh là Đấng

được tìm kiếm và yêu mến trên hết mọi sự

với tất cả thần trí, linh hồn,

và thân xác của chúng ta

 

III.- ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC VỀ ƠN GỌI

 Nữ tu Tê-rê-xa Lê Thị Trinh, XV.S.

HỘI DÒNG NỮ SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

123/12B Đường Nghĩa Phát, Phường 6, Quận Tân Bình, TP. HCM.

Điện thoại: 028.3863.7970 và 090.6622.583

Email: dnssck@gmail.com

Website: http://www.sucsongchuakito.net

 IV.- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

    1.- Thỉnh Sinh : 1 năm đến 3 năm.

    2.- Nhà Tập :     15 tháng.

    3.- Học Viện:     5 năm.

 

 

Nữ tu Tê-rê-xa Lê Thị Trinh, XV.S.  

Bề Trên

Hội Dòng Nữ Sức Sống Chúa Kitô

 

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

CONDITIONS FOR CANDIDATES

OF THE CONGREGATION OF

THE SISTERS OF THE VITALITY OF CHRIST

I.- CONDITIONS

1.- Education: Highschool or higher. Age: 18-25 years.

2.- Medical reports on: Hepatitis B, Lungs, Heart, Stomach.

3.- Letter of Approval: from parents or sponsor(s) in case that parents have gone.

4.- Letter of Introduction: from pastor or parochial vicar.

5.- Church papers: official certificate(s) for baptism and confirmation,

                                and parents’ marriage certificate.

II.- THE PRECEPT OF THE CONGREGATION OF THE SISTERS

       OF THE VITALITY OF CHRIST

The Risen Christ was The One

Who is sought after and loved before all else

by all of our spirit, soul, and body. 

III.- VOCATIONAL CONNECTION 

Sister Teresa LÊ THỊ TRINH, XV.S.

The Congregation of the Sisters of the Vitality of Christ

123/12A, Nghia Phat street,  ward 7, Tan B́inh district, Ho Chi Minh city.

Tel: 028.3863.7970 and 090.6622.583

Email: dnssck@gmail.com ;

Website: http://www.sucsongchuakito.net

IV.- FORMATION

1.- Postulant:  1 year - 3 years.

2.- Novitiate:  15 months.

3.- Scholastic period: 5 years

 

Sister Teresa Le Thi Trinh, XV.S.

The Superior of

The Congregation of the Sisters of the Vitality of Christ

back to top
Filters