News Filters

LỜI KHUYÊN PHÚC ÂM TUÂN PHỤC

Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020

LỜI KHUYÊN PHÚC ÂM TUÂN PHỤC

 

1.- Mê Danh vọng gồm có tội kiêu ngạo và tội nóng giận. Mê trí mình (tội kiêu ngạo) và mê ý mình (tội nóng giận) được biến đổi triệt để nhờ lời khấn vâng phục. Đức Tuân phục Phúc Âm giúp biến đổi triệt để những gì, trong lòng con người, phát xuất từ sự kiêu hãnh về cuộc sống (x. Tông Huấn Hồng ân cứu chuộc số 9). 

                             Vâng phục   ≠   MÊ DANH (kiêu ngạo và nóng giận)

                   Khiêm nhường  ≠    Mê trí mình (kiêu ngạo)   

                                     Hiền lành  ≠    Mê ý mình (nóng giận) 

2.- Lời khuyên Phúc Âm tuân phục được đảm nhận với tinh thần đức tin và đức mến, theo gương Đức Kitô tuân phục cho đến chết (x. Giáo Luật 601). Chính vì muốn trung thành với ơn kêu gọi mà các Tu sĩ tuyên khấn tuân phục trong ánh sáng đức tin và trong chính sức mạnh của lòng mến Đức Kitô. Tuyên khấn như vậy, các Tu sĩ đã hiến dâng tất cả ý chí và bước vào kế hoạch cứu độ của Đức Kitô một cách vững mạnh hơn, quyết liệt hơn (x. Tông Huấn Chứng tá Phúc Âm 23).

3.- Đức tuân phục Kitô giáo là một sự tùng phục thánh ý Thiên Chúa vô điều kiện. Đức tuân phục của các Tu sĩ là một tác động hoàn toàn tự do đã làm cho họ trở nên tu sĩ hiện nay: nhiệm vụ của họ là làm cho tác động ấy luôn luôn trở nên sống động hơn bằng những sáng kiến riêng, hoặc bằng cách các Tu sĩ sẵn lòng hưởng ứng những mệnh lệnh của các Bề Trên của họ. Đức tuân phục ấy thay vì giảm bớt phẩm giá con người, lại làm cho con người trở nên trưởng thành bằng cách làm lớn mạnh quyền tự do làm con Thiên Chúa (x. Tông Huấn Chứng tá Phúc Âm 27).

4.- Các Tu sĩ được Thiên Chúa yêu thương mời gọi sống tuân phục noi gương Đức Kitô và tham gia vào sứ vụ của Người. Dù họ thi hành quyền bính hay tuân phục, các Tu sĩ không thể ra lệnh hay tuân phục mà không quy chiếu về sứ vụ. Khi tuân phục các Tu sĩ  nối liền sự tuân phục của mình vào sự tuân phục của Đức Giê-su để cứu độ thế giới (x. Huấn thị Những chỉ dẫn về việc huấn luyện trong các Hội dòng 15).

5.- Lời khuyên Phúc Âm về đức vâng phục là lời mời gọi rút ra từ sự vâng phục “cho đến chết ” của Đức Ki-tô, và chính bởi lời khấn tuân phục, các Tu sĩ quyết tâm biến đổi để được nên giống Đức Kitô, Đấng vì sự vâng phục của mình đã cứu chuộc loài người và thánh hoá họ. Khi tuân giữ lời khuyên tuân phục, họ tìm thấy vai trò đặc biệt của mình trong công cuộc cứu chuộc của Đức Kitô và trong con đường nên thánh của họ (x. Tông Huấn  Hồng ân cứu chuộc 13).

6.- Do lời khấn vâng phục, các Tu sĩ cam kết buộc phải quyết chí tuân phục các Bề Trên hợp pháp là đại diện cho Thiên Chúa, khi các Ngài truyền lệnh theo Hiến Chương (x. Giáo Luật  601). Chỉ có Bề Trên cấp cao mới có thể ban lệnh tryền với hiệu lực của lời khấn vâng phục vì những lý do thực sự, nghiêm trọng, và phải làm trong tinh thần bác ái và thận trọng. Một lệnh truyền như vậy phải được ban trước hai nhân chứng hoặc bằng văn bản. Các Tu sĩ buộc phải  vâng phục Đức Giáo Hoàng như Bề Trên tối cao của mình, và cũng phải vâng phục Người do dây ràng buộc thánh của đức vâng phục (x. Giáo Luật 590 §  2).

7.- Theo gương Chúa Kitô, Đấng đã đến để làm theo ý Chúa Cha tự nhận làm thân phận tôi tớ, và đã học tập đức vâng lời từ những đau khổ phải chịu, các Tu sĩ, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, hãy lấy đức tin tùng phục các Bề Trên, đại diện Thiên Chúa, và nhờ các Ngài hướng dẫn, họ phục vụ mọi anh chị em trong Chúa Kitô, như chính Chúa vì tuân phục Chúa Cha đã phục vụ anh chị em, và hiến dâng mạng sống để cứu chuộc mọi người. Các Tu sĩ hãy khiêm tốn tuân phục các Bề Trên của mình theo tiêu chuẩn quy luật và Hiến Chương, trong tinh thần tin kính và yêu mến đối với thánh ý Chúa, dùng tất cả năng lực trí tuệ, ý muốn cũng như năng khiếu và ơn Chúa ban để thi hành các giới lệnh và chu toàn những phận vụ đã được ủy thác cho mình, vì biết mình đang góp công xây dựng Thân Thể Chúa Ki-tô theo như ý định Thiên Chúa (x. Sắc lệnh về canh tân thích nghi đời sống Dòng Tu 14).

8.- Trong đời sống huynh đệ được Thánh Thần linh hoạt, mỗi Tu sĩ trân trọng đối thoại với những người khác để tìm ra ý Chúa Cha, đồng thời tất cả mọi người đều nhận ra nơi Bề Trên hiện thân tình phụ tử của Thiên Chúa, và quyền bính Thiên Chúa trao ban là để dùng vào việc biện phân và hiệp thông (x. Tông Huấn  Đời Sống Thánh Hiến 92).

 

Tu viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

back to top
Filters