News Filters

THỰC HÀNH ĐỒNG HÀNH THIÊNG LIÊNG

Thứ sáu, ngày 30 tháng mười năm 2020

THỰC HÀNH ĐỒNG HÀNH THIÊNG LIÊNG

PHƯƠNG PHÁP TÌM THÁNH Ý CHÚA QUA CÁC BIẾN CỐ

Tu Luyện “Giác quan linh thánh” hoặc “Trực giác siêu nhiên” (x. Pl 1,9)

 

I.- TƯỜNG THUẬT  (Đặc biệt lưu ý: Chỉ xét mình, không xét người)

Tôi đã (I,1-->7 tình cảm):……….; Khi  (I,2-->7 cửa ngõ): ……….

Do (I,3-->7 Đam mê: qua vấp ngã ): …………………………………………..

Vì mê …………………(……………….)

Khi (người hoặc việc): …………………………………………………………

II.- ĐAM MÊ DỤC VỌNG (1 Tx 4,5)

Biến cố  làm tôi mất  bình an, hoặc đau khổ do nguyên nhân: bạn đánh dấu vào các ô [O].

1.- Tinh cảm bị đam mê khơi dậy :    1/ mừng_ O    2/ giận_O       3/ buồn_O         

            4/ sợ_O         5/ yêu_O              6/ ghét_O            7/ muốn_O 

2.- Cửa ngõ đam mê đi vào:    1/ mắt thấy_O                   2/ mũi ngửi_O      3/ miệng nói_O        

                                                  4/ lưỡi nếm_O                  5/ tai nghe_O               

                                                  6/ thân xác va chạm_O     7/ tâm trí nghĩ ngợi_O 

3.- Do Đam mê:              1/ Kiêu ngạo_O             2/ Nóng giận_O   / Ghen tị_O        

                                         4/ Mê của mình_O        5/ Mê ăn uống_O        

                                         6/ Mê sắc dục_O           7/ Lười biếng_O    

** Cụ thể là VẤP NGÃ (x. Cẩm Nang Đồng Hành Thiêng Liêng).        

** (SỐ ….): ……………………. ,   do mê  ……………… (…………………)

 III.- THÁNH Ý CHÚA

Chúa muốn TÔI đừng chiều theo theo những đam mê dục vọng (1Tx 4,1), Chúa muốn tôi sống thánh thiện trong cách ăn nết ở (x. 1 Pr 1,14-15). Ý Chúa muốn TÔI:     

A.- Tập chế ngự và kiểm soát tình cảm (I,1) : ……………….

B.- Tập tự chủ cửa ngõ (I,2): …………..

C.- Tập nhân đức (I,3):     1/ Khiêm nhường_O         2/ Hiền hậu_O         3/ Bác ái_O     

                                            4/ Quảng đại_O                 5/ Sống chừng mực_O    

                                             6/ Trong sạch_O               7/ Nhiệt thành_O                

** Cụ* thể là TẬP (x. Cẩm Nang Đồng Hành Thiêng Liêng).

** (SỐ…): ………………………………………………………..

D.- LỜI CHÚA (x. Cẩm Nang Đồng Hành Thiêng Liêng).

      ………………………………………………………………………………………………….

IV.- GIẢI PHÁP

1.-YÊU CHÚA: Con ca ngợi tình yêu Chúa vì Chúa đã ban cho con nhìn ra đam mê …………. qua biến cố này (Viết lại câu này trong Bài Thực Tập, và thinh lặng một phút để cầu nguyện).

2.- YÊU NGƯỜI: chọn 1 trong 2 liên quan “đến người” hoặc “đến việc”.

O_2.1.- Nếu chỉ liên quan đến người”: làm bác ái cho người bị bị tôi làm tổn thương, nếu không gặp thì làm cho một người khác. Cụ thể là việc ………………………..

        …………………………….  (bạn tự nghĩ ra việc này). 

O_2.2.- Nếu chỉ liên quan “đến sự việc”: làm việc bác ái  cho một người nào đó hoặc cho chính mình. Cụ thể là việc ………………………………………….

** Việc bác ái gợi ý cho bạn:

     + Bác ái “phần xác” :Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han (Mt 25,35-36).

      + Bác ái “phần hồn” : Hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau (x. Cl 3,12-13).

V.- SÁM HỐI

1.- SÁM HỐI (CẦU NGUYỆN với CHÚA CHA): Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, con xin Chúa Cha ban Thánh Thần tha thứ cho con, khi con yếu đuối không vượt qua đam mê …………… (………….) [thinh lặng một phút để cầu nguyện].

2.- CẦU XIN THẦN KHÍ VÀ MẸ VÔ NHIỄM MARIA: Con chân thành xin Thần Khí và Mẹ Vô Nhiễm Maria biến đổi con nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô (Thinh lặng một phút để cầu nguyện).

VI.- TIN VÀO CHÚA GIÊSU

1.- QUYẾT TÂM VƯỢT THẮNG DỤC VỌNG VÀ ĐAM MÊ: Xin Chúa Giêsu cho con xác tín con thuộc về Người, và cho con can đảm đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê (x. Gl 5,24): mê …………………… (………………………)  (thinh lặng 1 phút để cầu nguyện).

2.- TIN CHÚA GIÊSU VÀ QUYẾT TÂM TU LUYỆN: Nhân danh Chúa Giêsu Kitô (x. Ga 14,14), xin Chúa Giêsu ban cho con Thần Khí khiến con được đầy sức mạnh, tình yêu, và biết tự chủ, (x. 2Tm 1,7) để cùng với Chúa con tập  (SỐ 6): ………………………………………………….[thinh lặng 1 phút để cầu nguyện]

 

BÀI MẪU

Vấn đề của một người: Một người mất bình an và bối rối khi được ai đó khen ngợi mình có nhiều tài năng, người đó nghe người khác khen thì có vẻ thích. Nhưng sau đó tâm hồn trống vắng và bất an.

I.- TƯỜNG THUẬT  (Đặc biệt lưu ý: Chỉ xét mình, không xét người)

Tôi đã (I,1-->7 tình cảm): mừng ; Khi  (I,2-->7 cửa ngõ): tai nghe

Do (I,3-->7 Đam mê: qua vấp ngã ): Ảo tưởng về mình

Vì mê Trí mình: kiêu ngạo.

Khi (người hoặc việc): có người khen tôi có nhiều tài

II.- ĐAM MÊ DỤC VỌNG (1 Tx 4,5)

Biến cố  làm tôi mất  bình an, hoặc đau khổ do nguyên nhân:

1.- Tinh cảm bị đam mê khơi dậy :    1/ mừng_ X    2/ giận_O       3/ buồn_O         

                                                               4/ sợ_O              5/ yêu_O              

                                                               6/ ghét_O           7/ muốn_O 

2.- Cửa ngõ đam mê đi vào:    1/ mắt thấy_O                  2/ mũi ngửi_O    3/ miệng nói_O         

                                                   4/ lưỡi nếm_O                 5/ tai nghe_ X           

                                                   6/ thân xác va chạm_O    7/ tâm trí nghĩ ngợi_O 

3.- Do Đam mê:              1/ Kiêu ngạo_X               2/ Nóng giận_O   / Ghen tị_O        

                                         4/ Mê của mình_O           5/ Mê ăn uống_O        

                                          6/ Mê sắc dục_O             7/ Lười biếng_O    

** Cụ thể là VẤP NGÃ (x. Cẩm Nang Đồng Hành Thiêng Liêng).

** (SỐ 6): Ảo tưởng về mình, do mê  Trí mình (kiêu ngạo)

III.- THÁNH Ý CHÚA

Chúa muốn TÔI đừng chiều theo theo những đam mê dục vọng (1Tx 4,1), Chúa muốn tôi sống thánh thiện trong cách ăn nết ở (x. 1 Pr 1,14-15). Ý Chúa muốn TÔI:     

A.- Tập chế ngự và kiểm soát tình cảm (I,1) : mừng

B.- Tập tự chủ cửa ngõ (I,2): tai nghe

C.- Tập nhân đức (I,3):     1/ Khiêm nhường_X        2/ Hiền hậu_O               3/ Bác ái_O                   

                                            4/ Quảng đại_O                  5/ Sống chừng mực_O     

                                            6/ Trong sạch_O                 7/ Nhiệt thành_O                

** Cụ* thể là TẬP (x. Cẩm Nang Đồng Hành Thiêng Liêng).

** (SỐ 6): Xem xét việc làm của chính mình

D.- LỜI CHÚA (x. Cẩm Nang Đồng Hành Thiêng Liêng).

      Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe xuông mà lừa dối chính mình (Gc 1,22).

IV.- GIẢI PHÁP

1.-YÊU CHÚA: Con ca ngợi tình yêu Chúa vì Chúa đã ban cho con nhìn ra đam mê trí minh qua biến cố này (Viết lại câu chữ đậm này trong Bài Thực Tập, và thinh lặng một phút để cầu nguyện).

2.- YÊU NGƯỜI: chọn 1 trong 2 liên quan “đến người” hoặc “đến việc”.

2.1.- Nếu chỉ liên quan đến người”: làm bác ái cho người bị bị tôi làm tổn thương, nếu không gặp thì làm cho một người khác_O. Cụ thể là việc giúp mở cửa cho 1 người (bạn tự nghĩ ra việc này). 

2.2.- Nếu chỉ liên quan “đến sự việc”: làm việc bác ái  cho một người nào đó hoặc cho chính mình_O. Cụ thể là việc hiền hòa với người nổi nóng với tôi

** Việc bác ái gợi ý cho bạn:

     + Bác ái “phần xác” :Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han (Mt 25,35-36).

      + Bác ái “phần hồn” : Hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau (x. Cl 3,12-13).

 V.- SÁM HỐI

1.- SÁM HỐI (CẦU NGUYỆN với CHÚA CHA): Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, con xin Chúa Cha ban Thánh Thần tha thứ cho con, khi con yếu đuối không vượt qua đam mê trí mình (kiêu ngạo) [thinh lặng một phút để cầu nguyện].

2.- CẦU XIN THẦN KHÍ VÀ MẸ VÔ NHIỄM MARIA: Con chân thành xin Thần Khí và Mẹ Vô Nhiễm Maria biến đổi con nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô (Thinh lặng một phút để cầu nguyện).

VI.- TIN VÀO CHÚA GIÊSU

1.- QUYẾT TÂM VƯỢT THẮNG DỤC VỌNG VÀ ĐAM MÊ: Xin Chúa Giêsu cho con xác tín con thuộc về Người, và cho con can đảm đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê (x. Gl 5,24):mê trí mình (kiêu ngạo)  (thinh lặng 1 phút để cầu nguyện).

2.- TIN CHÚA GIÊSU VÀ QUYẾT TÂM TU LUYỆN: Nhân danh Chúa Giêsu Kitô (x. Ga 14,14), xin Chúa Giêsu ban cho con Thần Khí khiến con được đầy sức mạnh, tình yêu, và biết tự chủ, (x. 2Tm 1,7) để cùng với Chúa con tập  (SỐ 6): Xem xét việc làm của chính mình  [thinh lặng 1 phút để cầu nguyện]

 

Tu Viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

back to top
Filters