News Filters

ĐỌC Ý CHÚA QUA CÁC BIẾN CỐ

30 Tháng Mười 2020

ĐỌC Ý CHÚA QUA CÁC BIẾN CỐ

BÀI MẪU

 TU LUYỆN :  “Giác quan linh thánh” hoặc “Trực giác siêu nhiên” (x. Pl 1,9)

 

Vấn đề của một người: Một người mất bình an và bối rối khi được ai đó khen ngợi mình có nhiều tài năng, sau đó tâm hồn anh trống vắng và bất an.

 

I.- TƯỜNG THUẬT 

     (Đặc biệt lưu ý: Chỉ xét mình, không xét người)

Tôi đã (I,1-->7 tình cảm): mừng ; Khi  (I,2-->7 cửa ngõ): tai nghe.

Do (I,3-->7 Đam mê: qua vấp ngã ): Ảo tưởng về mình.

Vì mê Trí mình (kiêu ngạo).

Khi (người hoặc việc): có người khen tôi có nhiều tài.

 

II.- NHÌN RA ĐAM MÊ DỤC VỌNG NƠI TÔI (x. 1Tx 4,5)

Biến cố  làm tôi mất  bình an, hoặc đau khổ do nguyên nhân:

1.- Tinh cảm bị đam mê khơi dậy (x. Mt 6,5):  

      1/ mừng_X       2/ giận_O         3/ thương _O         4/ sợ _O       

      5/ yêu _O          6/ ghét _O        7/ muốn _O

 

2.- Cửa ngõ đam mê đi vào (x. Mt 5,9): 1/ mắt thấy_O   2/ mũi ngửi_O   

                 3/ miệng nói_O               4/ lưỡi nếm_O            5/ tai nghe_X             

                 6/ thân xác va chạm_O   7/ tâm trí nghĩ ngợi_O 

 

3.- Do Đam mê dục vọng (x. Gl 5,24 ):

    1/ Kiêu ngạo_X                2/ Nóng giận_O          3/ Ghen tị_O  

    4/ Hà tiện, tham lam_O     5/ Mê Ăn uống_O         

    6/ Mê Xác thịt (dâm)_O    7/ Lười biếng_O         

 

** Cụ thể là VẤP NGÃ (x. Cẩm Nang Đồng Hành): (SỐ 6): Ảo tưởng về mình, do mê  Trí mình (kiêu ngạo)

 

III.- NHÌN RA THÁNH Ý CHÚA MUỐN VỀ TÔI

     Chúa muốn TÔI đừng chiều theo theo những đam mê dục vọng (1Tx 4,5),   Chúa muốn tôi sống thánh thiện trong cách ăn nết ở (x. 1 Pr 1,14-15).           Ý CHÚA MUỐN TÔI:     

 

1.- Tập chế ngự và kiểm soát tình cảm (I,1) : mừng

2.- Tập tự chủ cửa ngõ (I,2): tai nghe

3.- Tập nhân đức (I,3):      

     1/ Khiêm nhường_X     2/ Hiền hậu_O  3/ Yêu thương_O

     4/ Quảng đại_O              5/ Tiết độ_O                 

     6/ Trong sạch_O             7/ Nhiệt thành_O

                    

** Cụ* thể là TẬP (x. Cẩm Nang Đồng Hành) : (SỐ 6): Xem xét việc làm của chính mình (x. Gl 6,3-4)

 

** Lượng Giá: Chấp nhận yếu đuối: a (Vui lòng)_O ; b (Bằng lòng)_X   

                                                              c (Cam lòng)_O ; d (Uất lòng)_O

 

 4.- LỜI CHÚA (x. Cẩm Nang Đồng Hành)

      Thật vậy, ai tưởng mình là gì mà kỳ thực không là gì hết, thì là lừa gạt chính mình. Mỗi người hãy xem xét việc làm của chính mình, và bấy giờ sẽ có lý do để hãnh diện vì chính mình, chứ không phải vì so sánh với người khác. (Gl 6,3-4)

 

IV. GIẢI PHÁP: YÊU CHÚA VÀ YÊU NGƯỜI

1.-YÊU CHÚA: Con ca ngợi tình yêu Chúa vì Chúa đã ban cho con nhìn ra mê Trí mình (kiêu ngạo) qua biến cố này (Viết lại câu này trong Bài Thực Tập. (Bạn thinh lặng một phút để cầu nguyện).

 2.-YÊU NGƯỜI: chọn 1 trong 2 liên quan “đến người” hoặc “đến việc”.

 

O_2.1.- Nếu chỉ liên quan đến người”: làm bác ái cho người bị bị tôi làm tổn thương, nếu không gặp người đó thì làm cho một người khác. Cụ thể là việc ………………………. (bạn tự nghĩ ra việc này). 

O_ 1_các ngươi đã Ta cho ăn ;           O_2_ các ngươi đã cho Ta uống;
O_ 3_ các ngươi đã tiếp rước Ta ;      O_4_ các ngươi đã cho Ta mặc ;
O_ 5_ các ngươi đã thăm viếng Ta ;   O_6_ các ngươi đến hỏi han Ta.
O_ 7_ bác ái, hoan lạc,                       O_8_ bình an, nhẫn nhục,
O_ 9_ nhân hậu, từ tâm,                      O_10_trung tín, hiền hoà, tiết độ.

  X_2.2.- Nếu chỉ liên quan “đến sự việc”: làm việc bác ái  cho một người nào đó hoặc cho chính mình.

     ** Cụ thể là việc Tôi mỉm cười tha thứ cho người vu khống tôi

V.- SÁM HỐI

1.- Sám hối (cầu nguyện với Chúa Cha): Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, con xin Chúa Cha ban Thánh Thần tha thứ cho con, khi con yếu đuối không vượt qua đam mê trí mình (kiêu ngạo)

     (Thinh lặng một phút để cầu nguyện).

 

2.- Cầu xin Chúa Thánh Thần và Mẹ vô nhiễm Maria: Con chân thành xin Thần Khí và Mẹ Vô Nhiễm Maria biến đổi con nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, và xin Thần Khí cho con sức mạnh để đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê (x. Gl 5,24). 

    (Thinh lặng một phút để cầu nguyện).

 

VI.- TIN VÀO CHÚA GIÊSU  

Tin Chúa Giêsu và quyết tâm vượt thắng dục vọng và đam mê: Xin Chúa Giêsu cho con xác tín con thuộc về Người, và cho con can đảm đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê (x. Gl 5,24): trí mình (kiêu ngạo) (Thinh lặng 1 phút để cầu nguyện).

 

VII.- QUYẾT TÂM TU LUYỆN

   Yêu mến Chúa Giê-su và quyết tâm tu luyện: Nhân danh Chúa Giêsu Kitô (x. Ga 14,14), xin Chúa Giêsu ban cho con Thần Khí khiến con được đầy sức mạnh, tình yêu, và biết tự chủ, (x. 2Tm 1,7) để cùng với ơn Chúa con tập  (SỐ 6): Xem xét việc làm của chính mình  [Thinh lặng 1 phút để cầu nguyện]

 (Xem Phụ lục yêu Chúa và yêu người, trong Cẩm Nang Đồng Hành, trang 143)

1.- Yêu Chúa: Hết lòng_O   ;   Hết linh hồn_O  ;

                      Hết sức lực_O  ; Hết trí khôn_X.

    ** Cụ thể là: (số 14).- Con biết lấy Thánh Ý Chúa là lương thực cho cuộc sống và tâm linh của con (x. Ga 4,34).

2.- Yêu người:  yêu người như chính mình_X  ;

                           yêu người như Đức Giê-su yêu_O

    ** Cụ thể là việc: (số 20) Con yêu thương anh chị em mà không vênh vang (x. 1 Cr 13,4)

                        (Thinh lặng 1 phút để cầu nguyện).

 

Tu viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

back to top
Filters