News Filters

CHÌA KHOÁ ĐỂ ĐỌC THÁNH Ý CHÚA

30 Tháng Mười 2020

CHÌA KHOÁ ĐỂ ĐỌC THÁNH Ý CHÚA

 

I.- GIÁC QUAN LINH THÁNH

1.- Giác quan linh thánh còn được thánh Phao-lô gọi là “trực giác siêu nhiên”(x. Pl 1,9). Giác quan linh thánh là một giác quan làm cho người ta hiểu được, đọc được Thánh Ý Chúa nói với chúng ta qua các dấu chỉ của thời đại hoặc thời điềm (x. Mt 16,3), hoặc dấu chỉ của cuộc sống hoặc hoàn cảnh, biến cố (x. Lc 13,1-5).

2.- Giác quan linh thánh là ơn nhưng không Thiên Chúa ban cho chúng ta do chúng ta cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện.

3.- Vì là ơn Chúa nên Giác quan linh thánh không dựa vào các nhân tố con người của chúng ta như tuổi tác, học vấn, hoặc thông thái.

3.1. Một vị Tiến sĩ Hội Thánh là thánh Têrêxa Hài đồng chết năm 24 tuổi, ít học, chết trẻ.
3.2. Một vị Tiến sĩ Hội Thánh khác là thánh Catarina de Sienna chết năm 33 tuổi, không có chữ nghĩa, và hầu như mù chữ.
Hai vị thánh là những người linh hướng tuyệt vời cho những người đến với các Ngài.

4.- Kinh nghiệm của Thánh Biển Đức: Khi có một Thầy trong Dòng hỏi Thánh Biển Đức: “Thưa Cha, làm sao con biết được Ý Chúa ?”. Ngài trả lời: “Ai yêu mến Chúa nhiều, người ấy biết được ý Chúa”.

II.- CHÌA KHOÁ ĐỂ ĐỌC Ý CHÚA

 Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh (1 Tx 4,3). 

1.- Chìa khoá của thánh Phao-lô (mọi hoàn cảnh biểu lộ Ý Chúa): “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Vì đó là thánh ý Thiên Chúa về anh em trong Đức Ki-tô Giêsu” (1 Tx 5,18).

2.- Chìa khoá của thánh Phê-rô (từ bỏ đam mê dục vọng mà sống thánh thiện):“Như những người con biết vâng phục, anh em đừng chiều theo những đam mê trước kia, lúc anh em còn mê muội. Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em” (1 Pr 1,14-15).

III. ĐỌC Ý CHÚA QUA CÁC BIẾN CỐ

1.- Bạn đọc Ý Chúa qua những biến cố đau khổ:

1.1. Khi Chúa yêu thương đưa những biến cố đau khổ đến cho chúng ta: Bạn tự hỏi ý Chúa muốn gì? (Chìa khoá của thánh Phao-lô)

1.2. Ý Chúa muốn chúng ta từ bỏ những đam mê dục vọng mà sống đạo đức thánh thiện (Chìa khoá của thánh Phê-rô).

 

2.- Bạn xét mình mà không xét người: Nếu chúng ta muốn đọc được Ý Chúa chúng ta đừng xét đoán hoặc đổ lỗi cho người khác, nhưng chúng ta chỉ xét mình. Chúng ta nhận ra đam mê của mình được nhìn thấy qua các biến cố. Chúa Giê-su nói: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?” (Mt 7,3).

 

Tu viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back to top
Filters