News Filters

NGUYỆN NGẮM, CÁC VIỆC ĐẠO ĐỨC

Thứ bảy, ngày 31 tháng mười năm 2020

NGUYỆN NGẮM, CÁC VIỆC ĐẠO ĐỨC

       “Thiên Chúa là Thần Khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong Thần Khí và sự thật ” (Ga 4,24). Mỗi thành viên trong Cộng Đồng XV hãy coi việc chiêm niệm các thực tại của Chúa và kết hợp liên lỉ với Thiên Chúa trong cầu nguyện phải là bổn phận đầu tiên và chính yếu của mọi Anh Chị Em  (x. Giáo Luật Điều  663 § 1).

 

I.- NGUYỆN NGẮM

1.- Anh Chị Em  nguyện ngắm mỗi ngày ba mươi phút, thuận tiện nhất là vào giờ Kinh sáng hay giờ Kinh tối. Trong nguyện ngắm, Anh Chị Em  đi tìm “Đấng lòng ta yêu mến” (Dc 1,7), nghĩa là chính Đức Giê-su, và trong Người, Anh Chị Em  tìm đến Chúa Cha. Anh Chị Em  đi tìm Người, vì Anh Chị Em  yêu mến nên khao khát Người. Phải tìm kiếm Người với một đức tin tinh tuyền, đức tin này làm cho Anh Chị Em  được sinh ra nhờ Người và được sống trong Người. Trong nguyện ngắm, có thể Anh Chị Em  vẫn suy gẫm, nhưng tâm trí hướng thẳng về Chúa (x. Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 2709).

2.-  Nguyện ngắm là kinh nguyện của con cái Thiên Chúa, của tội nhân đã được tha thứ nay sẵn sàng đón nhận tình yêu được ban tặng và mong đáp lại tình yêu đó bằng cách yêu mến nhiều hơn. Anh Chị Em  cũng biết rằng mình có thể yêu thương, đáp trả được là nhờ Thánh Thần trong tâm hồn, vì tất cả đều là ân sủng Thiên Chúa ban. Nguyện ngắm là tâm tình của người nghèo khó và khiêm tốn phó thác cho thánh ý yêu thương của Chúa Cha, trong hiệp nhất ngày càng sâu xa hơn với Con Yêu Dấu của Người (x. Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 2712).

 

II.- CÁC VIỆC ĐẠO ĐỨC

1.- Các việc đạo đức truyền thống khác, Anh Chị Em  thực hiện trong việc trao đổi với Bề Trên, tùy theo hoàn cảnh và môi trường sống mỗi người, và nhất là cầu nguyện và trao đổi để tìm kiếm ý Chúa trong mọi sự dưới sự soi sáng của Thần Khí, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho Anh Chị Em  theo đúng ý Thiên Chúa (x. Rm 8,27), hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo (x. Rm 12,2).

2.- Có những việc đạo đức phù hợp với hoàn cảnh người này nhưng lại không phù hợp với người khác; dù Anh Chị Em  thực hành hay không thực hành việc đạo đức này hay việc đạo đức kia, Anh Chị Em  hãy yêu thương tôn trọng Anh Chị Em  khác dù họ có làm hay không làm việc đạo đức như Anh Chị Em. Anh Chị Em  luôn nhận ra việc thực hiện thánh ý Chúa trong vui tươi và yêu mến là việc đạo đức cao nhất và là đỉnh cao của các tập luyện mà Anh Chị Em phải luôn hướng tới.

3.- Mỗi Thành Viên trong Cộng Đồng XVphải coi việc đi theo Đức Ki-tô do Phúc Âm đề ra và được trình bày trong Hiến Luật của mỗi Cộng Đoàn trong Cộng Đồng XV là luật tối thượng của đời sống (x. Giáo Luật Điều 662).

 

III.- TÔN KÍNH THÁNH GIUSE

1.- Mỗi Thành Viên trong Cộng Đồng XV hãy tôn kính Thánh Giuse là người công chính (x. Mt 1,19) và bắt chước Cha Thánh vâng phục Thánh Ý Chúa trong mau mắn và yêu mến (x. Mt 1,24-25).

2.- Thánh Giuse được tôn kính cách đặc biệt trong Cộng Đồng XV dưới tước hiệu “Thánh Gia Trưởng của Cộng Đồng XV”.

 

IV.- TÔN KÍNH ĐỨC TỔNG THẦN MỸ KIÊN (MICAE)

1.- Mỗi Thành Viên trong Cộng Đồng XV hãy tôn kính Đức Tổng Thần Mỹ Kiên, và cầu xin với Ngài là Đấng giao chiến với Xa-tan và chiến thắng Xa-tan (x. Kh 12,7-8).

2.- Anh Chị Em hãy xin Tổng thần Mỹ Kiên dạy Anh Chị Em chiến đấu và chiến thắng Xa-tan, và những thế lực của nó đang quấy phá Giáo Hội. Anh Chị Em cầu xin sự trợ giúp và chuyển cầu của Người, để Anh Chị Em  hân hoan trong niềm vui chiến thắng Xa-tan và tôn vinh Thiên Chúa Toàn Năng.

 

V.- TÔN KÍNH CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM

1.- Mỗi Thành Viên trong Cộng Đồng XV hãy tôn kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Các Ngài đã làm chứng cho Chúa Ki-tô Tử Nạn và Phục Sinh mà các Ngài tha thiết gắn bó bằng đức ái. Các Ngài đã làm chứng cho chân lý đức tin và đạo lý Ki-tô giáo bằng cái chết anh hùng (x. Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 2473).

2.- Anh Chị Em hãy xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chuyển cầu cho Anh Chị Em luôn sống tin yêu phó thác và trung kiên như các Ngài. Anh Chị Em xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu nguyện cho Anh Chị Em biết sống Thánh Ý Chúa trong giây phút hiện tại với tình yêu và niềm vui.

 

Tu Viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

NGƯỜI SÁNG LẬP

CỘNG ĐỒNG XV

 

back to top
Filters