News Filters

CHÚA THÁNH THẦN TRONG LINH ĐẠO CỦA CỘNG ĐỒNG XV

Thứ bảy, ngày 31 tháng mười năm 2020

 

                                                 

CHÚA THÁNH THẦN

TRONG LINH ĐẠO CỦA CỘNG ĐỒNG XV

 

I.- TINH THẦN (Spirit) CỦA CỘNG ĐỒNG XV

      Tinh thần của Cộng Đồng XV là linh đạo Phục Sinh. Anh Chị Em được mời gọi được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô Tử Nạn (x. Gl 2,19) và Phục Sinh (x. Rm 8,29) qua việc toàn hiến cùng Mẹ Maria Vô Nhiễm trong Thần Khí cho Chúa Cha.

 

II.- LINH ĐẠO (Spirituality) CỦA CỘNG ĐỒNG XV: Linh đạo Phục Sinh

      Trong Đức Maria Vô Nhiễm và trong Thần Khí (x. Lc 1,35), Thành Viên của Cộng Đồng XV được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô Tử Nạn và Phục Sinh (x. Gl 2,19, Rm 8,29 ; Pl 3,21 ; 2 Pr 1,4), và cùng với Mẹ Maria (x. Lc 2,22 ; Ga 19,25-27 ; Cv 1,14 ; 2,3-4) Anh Chị Em toàn hiến cho Chúa Cha noi gương Chúa Ki-tô (x. Ga 17,17-19 ; Rm 12,1).

 

III.- ANH CHỊ EM Ở LẠI TRONG CHÚA KITÔ (x. Ga 15,4)    

1.- Thành Viên của Cộng Đồng XV là Những Con Người XV(*): Những Con Người ở lại trong Chúa Ki-tô (x. Ga 15,4). Anh Chị Em ở lại trong sự sống lại và sự sống của Chúa Ki-tô (x. Ga 11,25). Anh Chị Em được Thần Khí thanh tẩy để trở nên tinh ròng, và sẽ được kết hợp chặt chẽ với Chúa Cha và Chúa Giê-su và Đức Maria trong Thần Khí (x. Ga 14,20 ; Lc 1,35).

      (*)  X: Christi, V.: Vitalitas ; XV: Christi Vitalitas hoặc Sức Sống Chúa Ki-tô

2.- Thành Viên của Cộng Đồng XV là những Con Người XV, những Con Người mặc lấy Chúa Ki-tô Tử Nạn (x. Gl 5,24) và Phục Sinh (x. Rm 13,14): Anh Chị Em được Chúa Ki-tô Phục Sinh sống trong Anh Chị Em (x. Gl 2,20). Anh Chị Em là những người được Chúa Ki-tô Phục Sinh biến đổi thân xác yếu hèn của Anh Chị Em nên giống thân xác vinh hiển của Người (x. Pl 3,21).

 

IV.- TRONG CHÚA THÁNH THẦN (THẦN KHÍ)

1.- “Thiên Chúa là Thần Khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong Thần Khí và sự thật ” (Ga 4,24). Mỗi thành viên của Cộng Đồng XV  hãy coi việc chiêm niệm các thực tại của Chúa và kết hợp liên lỉ với Thiên Chúa trong cầu nguyện phải là bổn phận đầu tiên và chính yếu của mọi Anh Chị Em (x. GL 663 § 1).

2.- Mỗi thành viên của Cộng Đồng XV cần có khả năng nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong mọi khía cạnh của cuộc sống và lịch sử, cũng như qua những trung gian loài người. Trong số những trung gian đó phải kể đến thái độ cởi mở với vị linh hướng, do ước vọng muốn thấy rõ mình và sẵn sàng đón nhận sự hướng dẫn để biết cách phân định đâu là Thánh Ý Thiên Chúa (x. Huấn thị Những chỉ dẫn về việc huấn luyện trong các Hội dòng, số 19).

3.- Quyền năng của Chúa Thánh Thần dẫn dắt Anh Chị Em từng bước cho đến khi đạt được tình trạng hoàn toàn đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, phản chiếu một tia của ánh sáng chói loà, và trong cuộc lữ hành trần thế, Anh Chị Em tiến đến tận nguồn ánh sáng không bao giờ cạn (x. Tông Huấn Đời Sống Thánh Hiến, số 19)

4.- Mỗi thành viên của Cộng Đồng XV  phải có một lòng tôn thờ và yêu mến đặc biệt đối với Chúa Thánh Thần: Anh Chị Em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí Anh Chị Em (x. Ep 4,23), vì Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì (x. Ga 6,63). Chính Thần Khí ban cho Anh Chị Em được am tường thánh ý Chúa với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết (x. Cl 1,9).

5.- Chính Thần Khí dạy dỗ, nhắc nhở, hướng dẫn Anh Chị Em (x. Ga 14,26 ; 16,12). Chúa Thánh Thần là “Dầu Thánh” giúp Anh Chị Em “cảm nếm”, thẩm định, đoán xét và lựa chọn (1 Ga 2,20-27). Sự hiện diện tuy âm thầm nhưng quyết liệt của Chúa Thánh Thần đòi Anh Chị Em phải có hai thái độ căn bản: một là khiêm nhường phó thác cho sự khôn ngoan của Thiên Chúa; hai là hiểu biết và thực hành sự phân định trong đời sống thiêng liêng (x. Huấn thị Những chỉ dẫn về việc huấn luyện trong các Hội dòng, số 19).

Tu Viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

Người Sáng Lập

Cộng Đồng XV

 

 

 

 

 

 

 

back to top
Filters