News Filters

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC MẸ MỄ DU_Tập 3 từ 2001 - 2010

Thứ bảy, ngày 31 tháng mười năm 2020

 SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC MẸ MỄ DU_Tập 3 từ 2001 - 2010

Toàn Bộ

Sứ Điệp của Đức Mẹ Maria

Nữ Vương Hòa Bình

Ban cho toàn thế giới

Tập 3 (Từ 2001 - 2010)

 Năm 2001

25-1-2001 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy đổi mới cầu nguyện và ăn chay với lòng nhiệt thành lớn lao hơn cho đến khi cầu nguyện trở thành niềm vui cho các con. Hỡi các con bé nhỏ, người cầu nguyện thì không sợ hãi gì về tương lai và người ăn chay thì không sợ hãi gì về tai họa. Một lần nữa, Mẹ lập lại cho các con: chỉ qua cầu nguyện và ăn chay, chiến tranh cũng có thể bị chặn đứng - chiến tranh do sự thiếu niềm tin và sự lo sợ của các con về tương lai. Mẹ ở với các con và Mẹ đang dạy dỗ các con, hỡi các con bé nhỏ: bình an và hy vọng của các con là ở nơi Thiên Chúa. Chính vì thế, hãy đến gần với Thiên Chúa hơn và tôn Người lên vị trí trên hết trong cuộc đời các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-2-2001 : "Các con yêu dấu ! Đây là thời gian ân sủng. Chính vì thế hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện cho đến khi các con thấu hiểu được Tình Yêu của Thiên Chúa dành cho từng người các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

18-3-2001 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con đến với Tình Yêu và Lòng Nhân Từ. Hãy trao tình yêu cho nhau như Cha của các con ban tình yêu cho các con. Hãy hết lòng yêu người. Hãy làm điều thiện, và  đừng để họ chờ đợi các con quá lâu. Lòng nhân từ xuất phát từ trái tim đưa các con đến gần hơn nữa với Con của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-3-2001 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy mở lòng mình ra để cầu nguyện. Các con bé nhỏ, các con sống trong thời gian mà Thiên Chúa ban cho những hồng ân trọng đại nhưng các con không biết cách tận dụng những hồng ân đó. Các con quan tâm, lo âu  về mọi điều khác nhưng lại ít quan tâm về linh hồn và đời sống tâm linh. Hãy thức tỉnh khỏi giấc ngủ mê mệt của linh hồn các con và ‘Thưa vâng’ lên Thiên Chúa với tất cả sức mạnh của mình. Hãy quyết tâm hối cải và sống thánh thiện. Mẹ ở với các con, các con bé nhỏ, và Mẹ kêu gọi các con hãy hoàn thiện linh hồn các con và hoàn thiện mọi sự các con làm. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-4-2001 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Các con bé nhỏ, cầu nguyện tạo nên những điều kỳ diệu. Khi các con mệt mỏi, đau yếu và các con không biết ý nghĩa cuộc đời mình, hãy cầm lấy chuỗi Mân Côi và cầu nguyện; hãy cầu nguyện cho tới khi cầu nguyện trở thành một cuộc gặp gỡ hân hoan với Đấng Cứu Độ của các con. Mẹ ở với các con, các con bé nhỏ, Mẹ chuyển cầu và cầu nguyện cho các con. Cám ơn pcác con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-5-2001 : "Các con yêu dấu !  Vào thời gian hồng ân này, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Các con bé nhỏ, các con làm việc nhiều nhưng không có Phúc Lành của Thiên Chúa. Hãy cầu xin Phúc Lành và tìm kiếm sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần hướng dẫn các con vào thời gian này để các con có thể thấu hiểu và sống trong ân sủng của thời gian này. Hãy hối cải, các con bé nhỏ, và hãy quì trong thinh lặng của tâm hồn các con. Hãy tôn Thiên Chúa trong tâm điểm của cuộc sống các con để rồi bằng cách ấy, các con có thể vui mừng làm chứng về những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đang liên lỉ ban cho các con trong cuộc đời. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-6-2001 : "Các con yêu dấu ! Mẹ ở với các con và ban cho tất cả các con Phúc Lành Từ Mẫu của Mẹ. Đặc biệt ngày hôm nay, khi Thiên Chúa ban cho các con dồi dào ân sủng, hãy cầu nguyện và tìm kiếm Thiên Chúa nhờ Mẹ. Thiên Chúa ban cho các con những hồng ân lớn lao, chính vì thế, các con bé nhỏ, hãy tận dụng thời gian ân sủng này và hãy đến gần Trái Tim của Mẹ hơn nữa ngõ hầu Mẹ có thể hướng dẫn các con đến với Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-6-2001 : “Các thiên thần của Mẹ ! Mẹ cám ơn các con về những lời cầu nguyện, vì qua lời cầu nguyện mà kế hoạch của Mẹ được thực hiện. Vì thế, hỡi những thiên thần, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để kế hoạch của Mẹ có thể được thực hiện. Các con hãy lãnh nhận Phúc Lành Từ Mẫu của Mẹ.” (qua Ivanka)

25-7-2001 : "Các con yêu dấu ! Trong thời gian ân sủng này, Mẹ kêu gọi các con hãy đến gần Thiên Chúa hơn nữa qua lời cầu nguyện riêng tư của các con. Hãy tận dụng thời gian nghỉ ngơi và để cho linh hồn và đôi mắt của các con nghỉ ngơi trong Thiên Chúa. Hãy tìm bình an trong thiên nhiên và các con sẽ nhận ra Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành, Đấng mà các con sẽ dâng lời cảm tạ về mọi tạo vật Người đã ban cho các con; thế rồi các con sẽ tìm thấy niềm vui trong tâm hồn mình.  Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-8-2001 : "Các con yêu dấu !  Hôm nay Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy quyết tâm chọn sự thánh thiện. Các con bé nhỏ, chớ gì trong ý nghĩ của các con và trong mọi hoàn cảnh, sự thánh thiện luôn luôn ở nơi trước nhất, trong công việc và trong lời nói. Bằng cách này, các con cũng sẽ đưa vào thực hành, từng chút một, từng bước một, cầu nguyện và quyết tâm chọn thánh thiện sẽ đi vào gia đình các con. Hãy chân thật với chính mình và đừng trói buộc mình vào vật chất nhưng hãy gắn bó với Thiên Chúa. Và đừng quên rằng, các con bé nhỏ, đời sống các con đang qua đi như một bông hoa vậy. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-9-2001 : "Các con yêu dấu !  Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện, nhất là hôm nay, khi Satan ham muốn chiến tranh và thù hận. Mẹ lại kêu gọi các con, các con bé nhỏ : hãy cầu nguyện và ăn chay để Thiên Chúa có thể ban cho các con bình an. Hãy làm chứng về bình an cho mỗi trái tim và hãy là người chuyên chở bình an trong thế giới không có hòa bình này. Mẹ ở với các con và chuyển cầu trước Thánh Nhan Thiên Chúa cho từng người các con. Và các con đừng sợ hãi bởi vì người cầu nguyện thì không lo sợ gì về tai họa và không có sự thù hận ở trong tâm hồn. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-10-2001 :  "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện với cả tâm hồn và hãy yêu thương nhau. Các con bé nhỏ, các con đã được chọn để làm chứng cho bình an và niềm vui. Nếu không có bình an, hãy cầu nguyện và các con sẽ nhận được bình an. Qua các con và lời cầu nguyện của các con, các con bé nhỏ, bình an sẽ bắt đầu chảy tràn qua thế giới. Chính vì thế, các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, bởi vì lời cầu nguyện tạo nên những điều kỳ diệu trong trái tim con người và trong thế giới. Mẹ ở với các con và Mẹ tạ ơn Thiên Chúa cho từng người các con đã chấp nhận và sống cầu nguyện cách nghiêm túc. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-11-2001 :  "Các con yêu dấu ! Trong thời gian ân sủng này, Mẹ lại kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện và chuẩn bị tâm hồn mình cho ngày Vua Bình An ngự đến, mà với Phúc Lành của Người, Người có thể ban bình an cho toàn thế giới. Sự bất an đã bắt đầu thống trị trong các tâm hồn và sự thù hận xâm chiếm trên thế giới. Chính vì thế, các con là những người sống Sứ Điệp của Mẹ, hãy là ánh sáng và là những bàn tay mở rộng cho thế giới vô tín này để tất cả mọi người có thể nhận biết Thiên Chúa Tình Yêu. Các con bé nhỏ, đừng quên rằng Mẹ ở với các con và chúc lành cho tất cả các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-12-2001 : "Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con và khuyến khích các con hãy cầu nguyện cho hòa bình. Đặc biệt hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy hiệp nhất, qua lời cầu nguyện, với Hài Nhi Giêsu mới sinh mà Mẹ đang bồng ẵm trên tay cho các con và hãy trở nên một dấu chỉ cho thế giới bất an này. Các con bé nhỏ, hãy khuyến khích nhau cầu nguyện và yêu thương. Chớ gì niềm tin của các con là niềm khích lệ cho người khác để tin tưởng và yêu thương nhiều hơn nữa. Mẹ chúc lành cho tất cả các con và kêu gọi các con hãy đến gần hơn với Trái Tim Mẹ và Trái Tim của Hài Nhi Giêsu. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

Cuộc hiện ra hàng năm của Đức Mẹ với Jakov, ngày 25-12-2001 : Cuộc hiện ra bắt đầu lúc 3 giờ 30 chiều và dài 5 phút. Mẹ ban Sứ Điệp sau đây :

“Các con yêu dấu ! Hôm nay khi Chúa Giêsu lại sinh ra cho các con cách đặc biệt, Mẹ muốn kêu gọi các con hãy hối cải. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện cho trái tim các con được hoán cải, ngõ hầu Chúa Giêsu được sinh ra trong tất cả các con và được trú ngụ trong các con và ngự trị trên toàn con người của các con.

Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

 

   Năm 2002

25-1-2002 : "Các con yêu dấu ! Vào thời gian này, khi các con vẫn còn nhìn lại năm đã qua, Mẹ kêu gọi các con, các con bé nhỏ, hãy nhìn sâu vào trái tim mình và quyết tâm đến gần hơn với Thiên Chúa và cầu nguyện. Các con bé nhỏ, các con vẫn còn gắn chặt với những sự vật chất thế gian nhưng lại ít gắn bó với đời sống tâm linh. Chớ gì lời kêu gọi của Mẹ hôm nay cũng là niềm khích lệ cho các con quyết tâm theo Thiên Chúa và hối cải hàng ngày. Các con không thể được hoán cải, các con bé nhỏ, nếu các con không từ bỏ tội lỗi và không quyết tâm chọn tình yêu hướng về Thiên Chúa và tha nhân. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-2-2002 : "Các con yêu dấu ! Trong thời gian ân sủng này, Mẹ kêu gọi các con hãy trở nên những người bạn của Chúa Giêsu. Hãy nguyện xin bình an trong trái tim các con và hãy thực hiện việc hoán cải chính bản thân mình. Hỡi các con bé nhỏ, chỉ bằng cách này, các con mới có thể trở nên những chứng nhân Bình An và Tình Yêu của Chúa Giêsu trên thế giới. Hãy mở lòng mình ra mà cầu nguyện ngõ hầu cầu nguyện trở thành cần thiết cho các con. Hãy hối cải, các con bé nhỏ, và hãy hoạt động để càng có nhiều linh hồn càng tốt được nhận biết Chúa Giêsu và Tình Yêu của Người. Mẹ ở gần bên các con và Mẹ chúc lành cho tất cả các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

18-3-2002 : "Các con yêu dấu ! Là người Mẹ, Mẹ khẩn nài các con hãy mở trái tim mình ra, dâng trái tim cho Mẹ và đừng sợ hãi gì cả. Mẹ sẽ ở với các con và sẽ dạy các con phương thế để tôn Chúa Giêsu lên vị trí trước hết. Mẹ sẽ dạy các con yêu Người và thuộc về Người cách trọn vẹn. Các con yêu dấu, hãy thấu hiểu rằng không có Con của Mẹ thì không có Ơn Cứu Độ. Các con nên ý thức rằng Người là Khởi đầu và là Tận cùng của các con. Chỉ với nhận thức này các con mới có thể hạnh phúc và xứng đáng được hưởng Sự Sống Đời Đời. Là Mẹ các con, Mẹ mong ước cho các con đạt được điều này. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." (qua Mirjana)

25-3-2002 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy hiệp nhất với Chúa Giêsu trong cầu nguyện. Hãy mở trái tim các con ra cho Người và trao cho Người mọi thứ trong trái tim ấy : những niềm vui, buồn phiền và bệnh tật. Chớ gì đây là thời gian ân sủng cho các con. Hãy cầu nguyện, các con bé nhỏ, và chớ gì mỗi giây phút đều thuộc về Chúa Giêsu. Mẹ ở với các con và Mẹ chuyển cầu cho các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-4-2002 : "Các con yêu dấu ! Hãy vui mừng với Mẹ trong thời gian mùa xuân này khi vạn vật đang thức giấc và trái tim các con ước mong sự thay đổi. Hãy mở lòng mình ra, các con bé nhỏ, và cầu nguyện. Đừng quên rằng Mẹ ở với các con và Mẹ ước ao đưa tất cả các con đến với Con của Mẹ để Người có thể ban cho các con Ơn Tình Yêu chân thật hướng về Thiên Chúa và tất cả những gì đến từ Ngài. Hãy mở lòng mình ra để cầu nguyện và tìm kiếm Ơn Hối Cải cho trái tim các con từ Thiên Chúa; còn những điều khác Ngài thấy và sẽ ban cho. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-5-2002 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy đặt cầu nguyện lên trên hết trong đời sống mình. Các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện và chớ gì cầu nguyện là niềm vui cho các con. Mẹ ở với các con và chuyển cầu cho tất cả các con, và các con, các con bé nhỏ, hãy là người hân hoan loan truyền các Sứ Điệp của Mẹ. Chớ gì đời sống của các con bên Mẹ là niềm vui. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-6-2002 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ cầu nguyện cho các con và với các con ngõ hầu Chúa Thánh Thần có thể giúp các con và tăng thêm Đức Tin cho các con, để các con có thể chấp nhận nhiều hơn các Sứ Điệp của Mẹ đang ban ở đây nơi linh thánh này. Các con bé nhỏ, hãy hiểu rằng đây là thời gian ân sủng cho mỗi người các con; và với Mẹ, các con bé nhỏ, các con được an tâm. Mẹ ước ao hướng dẫn tất cả các con trên đường thánh thiện. Hãy sống các Sứ Điệp của Mẹ và thực hành trong cuộc sống từng Lời Mẹ đã ban cho các con. Chớ gì các Sứ Điệp thành quí báu đối với các con, vì đã được ban xuống từ trời. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-6-2002 : "Các con yêu dấu ! Các con đừng nản lòng mà không cầu nguyện nữa. Hãy cầu nguyện cho hòa bình, hòa bình, hòa bình." (qua Ivanka)

25-7-2002 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ vui mừng cùng với Thánh Quan Thầy của các con và kêu gọi các con hãy mở lòng đón nhận Thánh Ý Thiên Chúa ngõ hầu trong các con và qua các con, Đức Tin có thể gia tăng nơi những người các con gặp trong đời sống hàng ngày. Các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện cho đến khi cầu nguyện trở thành niềm vui cho các con. Hãy cầu xin các Đấng Thánh Bảo Vệ của các con giúp các con lớn lên trong tình yêu hướng về Thiên Chúa. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-8-2002 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ ở với các con trong lời cầu nguyện ngõ hầu Thiên Chúa ban cho các con Đức Tin mạnh mẽ hơn nữa. Các con bé nhỏ, Đức Tin của các con còn yếu kém lắm và các con vẫn chưa ý thức bao nhiêu, mặc dù như thế, các con chưa sẵn sàng tìm kiếm Ơn Đức Tin từ Thiên Chúa. Chính vì thế mà Mẹ ở với các con, các con bé nhỏ, để giúp các con thấu hiểu được các Sứ Điệp của Mẹ và thực hiện vào đời sống. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện và chỉ trong Đức Tin và qua cầu nguyện, linh hồn các con mới tìm được bình an và thế giới mới tìm thấy niềm vui được sống bên Thiên Chúa. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-9-2002 : "Các con yêu dấu ! Cũng trong thời gian bất an này, Mẹ lại kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện cho hòa bình ngõ hầu trên thế giới này mỗi người sẽ cảm nhận được tình yêu hướng về hòa bình. Chỉ khi nào linh hồn tìm được bình an nơi Thiên Chúa thì linh hồn ấy mới cảm thấy hài lòng và tình yêu sẽ bắt đầu tuôn chảy vào thế giới. Và cách đặc biệt, các con bé nhỏ, các con được kêu gọi để sống và làm chứng cho bình an - bình an trong tâm hồn và trong gia đình các con - và qua các con, bình an cũng sẽ bắt đầu tuôn chảy vào trong thế giới. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2-10-2002 “Các con yêu dấu, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho những ai chưa cảm nhận được Tình Yêu Thiên Chúa.”

(Mirjana nói rằng Đức Mẹ hiện ra với nỗi buồn sâu xa.)

25-10-2002 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Các con bé nhỏ, hãy tin rằng nhờ lời cầu nguyện đơn sơ mà phép lạ có thể được thực hiện. Qua lời cầu nguyện, các con mở lòng mình ra cho Thiên Chúa và Ngài sẽ thực hiện những phép lạ trong đời sống các con. Nhìn vào những thành quả, trái tim các con sẽ tràn ngập niềm vui và lòng biết ơn Thiên Chúa vì mọi sự Ngài đã thực hiện trong đời sống các con và qua các con cũng sẽ đến với những người khác. Hãy cầu nguyện và tin tưởng, các con bé nhỏ, Thiên Chúa ban ân sủng cho các con nhưng các con không nhận ra. Hãy cầu nguyện rồi các con sẽ nhận ra những ân sủng đó. Chớ gì ngày của các con tràn đầy lời cầu nguyện và tạ ơn về mọi sự mà Thiên Chúa ban cho các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-11-2002 : "Các con yêu dấu ! Mẹ lại kêu gọi các con hôm nay hãy hối cải. Các con bé nhỏ, hãy mở tâm hồn các con cho Thiên Chúa qua Bí Tích Hòa Giải và chuẩn bị linh hồn mình ngõ hầu Hài Nhi Giêsu có thể tái sinh trong tâm hồn các con. Hãy để Người biến đổi các con và hướng dẫn các con trên đường bình an và hoan lạc. Các con bé nhỏ, hãy quyết tâm cầu nguyện. Nhất là giờ đây, trong thời gian ân sủng này, chớ gì trái tim các con khao khát cầu nguyện. Mẹ ở gần các con và chuyển cầu trước Thánh Nhan Thiên Chúa cho tất cả các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-12-2002 : "Các con yêu dấu ! Đây là thời gian của những hồng ân lớn lao, nhưng cũng là thời gian đại thử thách cho tất cả những ai mong muốn đi theo con đường hòa bình. Vì thế, các con bé nhỏ, một lần nữa Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, không bằng lời nhưng với trái tim. Hãy sống Sứ Điệp của Mẹ và hãy hối cải. Hãy ý thức về quà tặng này là Thiên Chúa đã cho phép Mẹ ở với các con, nhất là hôm nay khi trong tay Mẹ là Hài Nhi Giêsu - Vua Bình An. Mẹ muốn ban cho các con bình an, và rồi các con mang bình an trong trái tim mình và trao bình an cho người khác cho đến khi bình an của Thiên Chúa bắt đầu ngự trị thế giới. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-12-2002 :         "Các con yêu dấu ! Hôm nay, vào ngày tình yêu và bình an, cùng với Hài Nhi Giêsu trong tay Mẹ, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho hòa bình. Các con bé nhỏ, không có Thiên Chúa và cầu nguyện, các con không thể có bình an. Vì thế, các con bé nhỏ, hãy mở lòng mình ngõ hầu Vua Bình An có thể giáng sinh trong tâm hồn các con. Chỉ như thế, các con mới có thể làm chứng và mang bình an của Thiên Chúa cho thế giới bất an này. Mẹ ở với các con và ban cho các con Phúc Lành Từ Mẫu của Mẹ."   (qua Jakov)

 

***

 

Năm 2003

2-1-2003 : “Các con yêu dấu, như người mẹ mời gọi các con mình, Mẹ đã mời gọi các con và các con đã đáp lại lời Mẹ. Hãy để cho Mẹ đổ đầy tình yêu vào trái tim các con, ngõ hầu trái tim ấy trở thành trái tim tình yêu mà các con sẽ trao không dè sẻn cho những người khác. Bằng cách đó, các con sẽ giúp Mẹ cách tốt nhất trong sứ mệnh của Mẹ nhằm hoán cải những người con của Mẹ chưa cảm nghiệm được Tình Yêu Thiên Chúa và Tình Yêu Thánh Tử của Mẹ. Mẹ cám ơn các con.”

25-1-2003 : "Các con yêu dấu ! Với Sứ Điệp này, Mẹ lại kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho hòa bình. Nhất là hiện nay hòa bình đang trong cơn khủng hoảng, các con hãy là những người cầu nguyện và làm chứng cho hòa bình. Các con bé nhỏ, hãy là bình an trong thế giới bất an này. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-2-2003 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện và ăn chay vì hòa bình. Như Mẹ đã nói và bây giờ lập lại cho các con, các con bé nhỏ, chỉ với cầu nguyện và ăn chay chiến tranh cũng có thể được ngăn chặn. Bình an là quà tặng quí giá từ Thiên Chúa. Hãy tìm kiếm, cầu nguyện và các con sẽ nhận được bình an. Hãy nói về bình an và mang bình an trong trái tim. Hãy nuôi dưỡng bình an như một cây hoa cần có nước, sự dịu dàng và ánh sáng. Hãy là những người mang bình an cho người khác. Mẹ ở với các con và chuyển cầu cho tất cả các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

18-3-2003 : "Các con yêu dấu ! Cách đặc biệt, vào thời gian sám hối và cầu nguyện thánh thiêng này, Mẹ kêu gọi các con hãy lựa chọn. Thiên Chúa đã ban cho các con ý chí tự do để chọn lựa sự sống hay cái chết. Hãy lắng nghe các Sứ Điệp của Mẹ với trái tim để các con được hiểu rõ về những gì các con sẽ làm và làm thế nào để tìm thấy con đường đưa đến sự sống. Các con của Mẹ, không có Thiên Chúa các con không thể làm gì cả; đừng quên điều này cho dù chỉ một giây lát. Bởi vì, các con là gì và các con sẽ là gì trên trần gian này, khi nào các con sẽ trở lại trần gian nữa ? Các con đừng để Thiên Chúa phải thịnh nộ, nhưng hãy theo Mẹ đến với sự sống. Mẹ cám ơn các con đã hiện diện nơi đây."

25-3-2003 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho hòa bình. Hãy cầu nguyện với trái tim, các con bé nhỏ, và đừng mất niềm hy vọng bởi vì Thiên Chúa yêu thương các thọ tạo của Người. Người ước mong cứu rỗi các con, từng người một, qua việc Mẹ đến đây. Mẹ kêu gọi các con hãy đi trên con đường thánh thiện. Hãy cầu nguyện và trong lời cầu nguyện các con mở lòng mình ra đón nhận Thánh Ý Thiên Chúa; bằng cách này, trong mọi việc các con làm, các con ý thức được kế hoạch của Thiên Chúa nơi các con và qua các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-4-2003 : "Các con yêu dấu !  Mẹ kêu gọi các con hôm nay nữa, hãy mở lòng mình ra mà cầu nguyện. Trong thời gian Mùa Chay đã qua này, các con đã ý thức được các con bé nhỏ, thấp hèn như thế nào và niềm tin của các con yếu kém ra sao. Các con bé nhỏ, hôm nay nữa hãy quyết tâm chọn Thiên Chúa, để rồi trong các con và qua các con, Người có thể thay đổi trái tim loài người, và trái tim các con nữa. Hãy là những người hân hoan đưa Chúa Giêsu Phục Sinh vào trong thế giới bất an này, thế giới đang khao khát Thiên Chúa và mọi sự đến từ Thiên Chúa. Mẹ ở với các con, các con bé nhỏ, và Mẹ yêu thương các con với Tình Yêu Đặc Biệt.  Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-5-2003 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Hãy đổi mới lời cầu nguyện của riêng mình, và nhất là hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ các con cầu nguyện với trái tim. Hỡi các con bé nhỏ, Mẹ chuyển cầu cho tất cả các con và kêu gọi tất cả các con hãy hối cải. Nếu các con hối cải, tất cả những người chung quanh các con cũng sẽ được đổi mới, và cầu nguyện sẽ là niềm vui cho họ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-6-2003 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy vui mừng sống các Sứ Điệp của Mẹ. Mẹ ở với các con và Mẹ cám ơn các con thực hiện trong đời sống những gì Mẹ nói với các con. Mẹ kêu gọi các con hãy làm mới lại những Sứ Điệp của Mẹ với nhiều nhiệt tình hơn và nhiều niềm vui hơn. Chớ gì các con cầu nguyện hàng ngày. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-6-2003 : "Các con yêu dấu ! Các con đừng sợ hãi, Mẹ luôn luôn ở bên các con. Hãy mở trái tim các con ra cho tình yêu và bình an vào trong trái tim mình. Hãy cầu nguyện cho hòa bình, hòa bình, hòa bình." (qua Ivanka)

25-7-2003 : "Các con yêu dấu !  Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện cho đến khi cầu nguyện trở thành niềm vui cho các con. Chỉ bằng cách này, mỗi người các con sẽ khám phá được bình an trong trái tim và linh hồn các con sẽ hài lòng. Các con sẽ cảm thấy cần thiết để làm chứng cho người khác về tình yêu thương mà các con cảm nhận được ở trong lòng và trong cuộc sống. Mẹ ở với các con và chuyển cầu trước Thánh Nhan Thiên Chúa cho tất cả các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."  

          25-8-2003 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy tạ ơn Thiên Chúa trong trái tim mình vì tất cả những hồng ân Người ban cho các con, cũng như qua các dấu chỉ và màu sắc trong thiên nhiên. Thiên Chúa muốn đưa các con đến gần với Người hơn nữa và khuyến khích các con dâng lên Người vinh quang và lời cảm tạ. Vì thế, các con bé nhỏ, Mẹ lại kêu gọi các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện và đừng quên rằng Mẹ ở với các con. Mẹ chuyển cầu trước Thánh Nhan Thiên Chúa cho từng người các con cho đến khi niềm vui của các con ở trong Người nên trọn vẹn. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." 

25-9-2003 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy đến gần Trái Tim Mẹ hơn nữa. Chỉ bằng cách này, các con mới hiểu được quà tặng là sự hiện diện của Mẹ ở đây giữa các con. Các con bé nhỏ, Mẹ ước ao hướng dẫn các con đến với Trái Tim Chúa Giêsu, Con của Mẹ; nhưng các con kháng cự và không muốn mở lòng mình ra để cầu nguyện. Một lần nữa, các con bé nhỏ, Mẹ kêu gọi các con đừng làm ngơ nhưng hãy thấu hiểu lời kêu gọi của Mẹ, là Sự Cứu Độ cho các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2-10-2003 : “Các con yêu dấu, hãy hoàn toàn trao cho Mẹ trái tim các con. Hãy để Mẹ đưa các con đến với Con của Mẹ, Người là Bình An và Hạnh Phúc Đích Thực. Đừng để cho sự hào nhoáng giả tạo, - đang vây quanh các con và chào mời các con - phỉnh lừa các con. Đừng cho phép Satan ngự trị trên các con bằng bình an và hạnh phúc giả tạo. Hãy đến với Mẹ, Mẹ ở với các con.”

25-10-2003 : "Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con một lần nữa hãy hiến dâng chính mình cho Trái Tim Mẹ và Trái Tim Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Các con bé nhỏ, Mẹ mong ước hướng dẫn tất cả các con trên đường hối cải và thánh thiện. Chỉ bằng cách này, qua các con, Chúa Giêsu và Mẹ có thể hướng dẫn được nhiều linh hồn hơn trên con đường Cứu Độ. Đừng trì hoãn nữa, các con bé nhỏ, nhưng hãy nói với cả trái tim: "Tôi muốn giúp Chúa Giêsu và Mẹ Maria để có thêm nhiều anh chị em nhận biết con đường thánh thiện." Bằng cách này, các con sẽ cảm thấy hài lòng được là bạn của Chúa Giêsu. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-11-2003 : "Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con thời gian này hãy là động cơ thúc đẩy mạnh mẽ hơn cho các con cầu nguyện. Trong thời gian này, các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện xin Chúa Giêsu giáng sinh trong mọi trái tim, nhất là trong trái tim của những ai không biết Người. Hãy là tình yêu, niềm vui, và bình an trong thế giới bất an này. Mẹ ở với các con và chuyển cầu trước Thánh Nhan Thiên Chúa cho từng người các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-12-2003 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ chúc lành cho tất cả các con cùng với Hài Nhi Giêsu, Con của Mẹ trong tay Mẹ và Mẹ đưa Người là Vua Bình An đến cho các con để Người ban cho các con Bình An của Người. Mẹ ở với các con và Mẹ yêu thương tất cả các con, hỡi các con bé nhỏ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-12-2003 :         "Các con yêu dấu ! Hôm nay, cách đặc biệt, khi Chúa Giêsu muốn ban cho các con bình an của Người, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho bình an trong trái tim mình. Hỡi các con, không có bình an trong trái tim mình, các con không thể cảm nhận được tình yêu và niềm vui Chúa Giêsu giáng sinh. Vì thế, các con bé nhỏ, hôm nay cách đặc biệt, hãy mở tâm hồn mình và bắt đầu cầu nguyện. Chỉ qua cầu nguyện và hoàn toàn suy phục, tâm hồn các con mới được tràn đầy tình yêu và bình an của Chúa Giêsu. Mẹ ban cho các con Phúc Lành Từ Mẫu của Mẹ."  (qua Jacov)

    Năm 2004

25-1-2004 : "Các con yêu dấu !  Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện, nhất là cho tất cả những ai không biết đến Tình Yêu của Thiên Chúa. Các con hãy cầu nguyện để trái tim của họ có thể mở ra và tiến gần hơn với Trái Tim Mẹ và Trái Tim Chúa Giêsu ngõ hầu Chúa Giêsu và Mẹ có thể biến đổi họ thành những người của bình an và yêu thương. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

Xin nhắc lại tóm tắt để các bạn dễ hiểu : Mirjana là một trong 6 thị nhân, sau khi được Mẹ hiện ra hàng ngày trong vòng 2 năm (1981-1982), cô được lãnh trọn 10 bí mật, Đức Mẹ ngưng hiện ra với cô hàng ngày, và chỉ hiện ra với cô một năm một lần vào ngày 18-3 (trùng với ngày sinh nhật của cô) cho đến suốt đời.

Nhưng đến năm 1987, Mẹ lại hiện ra thêm với cô, vào ngày mùng 2 mỗi tháng: đầu tiên là những tiếng nói của Mẹ mà cô nghe được, sau một thời gian thì lại được diện kiến Mẹ. Những cuộc diện kiến này trước tiên diễn ra riêng tư, sau Đức Mẹ bảo làm nơi công khai cho mọi người đều được dự. Quả thật, số người biết tin và đến dự thường lên tới con số 5-7 ngàn. Những lần hiện ra này có mục đích bảo ta cùng với Mẹ cầu nguyện cho người vô tín, người chưa cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa.

          25-2-2004 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, như chưa bao giờ cho đến nay, Mẹ kêu gọi các con hãy mở rộng trái tim mình đón nhận các Sứ Điệp của Mẹ. Các con bé nhỏ, hãy là những người lôi cuốn các linh hồn đến với Thiên Chúa và đừng là những người làm cho họ xa cách Thiên Chúa. Mẹ ở với các con và yêu thương tất cả các con với Tình Yêu Đặc Biệt. Đây là thời gian ăn năn và hối cải. Từ đáy lòng Mẹ, Mẹ kêu gọi các con hãy thuộc về Mẹ với trọn trái tim mình và rồi các con sẽ nhận ra rằng Thiên Chúa của các con thật là cao cả, bởi vì Ngài sẽ ban cho các con tràn đầy Phúc Lành và Bình An. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

18-3-2004 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, nhìn các con với trái tim tràn đầy tình yêu, Mẹ muốn bảo các con là điều các con kiên trì tìm kiếm và Người mà các con mong đợi thì ở trước mặt các con đó, các con bé nhỏ của Mẹ. Chỉ cần các con tôn Con của Mẹ lên vị trí trên hết trong trái tim đã được tẩy sạch là các con có thể nhìn thấy rõ. Hãy nghe lời Mẹ và để Mẹ dẫn dắt các con đến điều ấy bằng cách của người mẹ."

25-3-2004 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy mở lòng mình ra mà cầu nguyện. Nhất là bây giờ, trong thời gian ân sủng này, hãy mở lòng mình ra, các con bé nhỏ, và hãy bày tỏ tình yêu của các con với Đấng Chịu Đóng Đinh. Chỉ bằng cách này, các con mớĩ nhận ra được bình an, và lời cầu nguyện sẽ bắt đầu tuôn chảy từ trái tim các con vào thế giới. Hỡi các con bé nhỏ ! Hãy là gương mẫu, và là niềm khích lệ cho điều tốt lành. Mẹ ở gần bên các con và Mẹ yêu thương tất cả các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-4-2004 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy sống Sứ Điệp của Mẹ mạnh mẽ hơn nữa trong khiêm nhường và yêu thương ngõ hầu Chúa Thánh Thần có thể đổ tràn ân sủng và sức mạnh của Ngài cho các con. Chỉ bằng cách này, các con mới là những chứng nhân của bình an và tha thứ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-5-2004 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ nài nỉ các con hãy dâng mình cho Trái Tim Mẹ và Trái Tim Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Chỉ như thế, các con mới thuộc về Mẹ mỗi ngày một hơn và các con sẽ khuyến khích nhau để sống thánh thiện hơn. Như thế, niềm vui sẽ ngự trị trái tim các con và các con sẽ là những người mang hòa bình và yêu thương. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-6-2004 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, niềm vui ở trong trái tim Mẹ. Mẹ muốn cám ơn các con vì đã giúp cho kế hoạch của Mẹ được hiện thực. Mỗi người các con đều quan trọng, vì thế, các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện và vui mừng với Mẹ khi mỗi trái tim biết hối cải và trở nên khí cụ hòa bình trong thế giới này. Hỡi các con bé nhỏ, các nhóm cầu nguyện rất mạnh mẽ, và qua các nhóm, Mẹ có thể thấy Chúa Thánh Thần đang hoạt động trên thế giới. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-6-2004 : "Các con yêu dấu ! Hãy cầu nguyện cho các gia đình chưa biết đến Tình Yêu của Con của Mẹ. Hãy lãnh nhận Phúc Lành Từ Mẫu của Mẹ."  (qua Ivanka)

25-7-2004 : "Các con yêu dấu !  Mẹ lại kêu gọi các con: hãy mở lòng đón nhận các Sứ Điệp của Mẹ. Hỡi các con bé nhỏ, Mẹ ước ao lôi cuốn tất cả các con đến gần Chúa Giêsu, Con của Mẹ hơn nữa; vì thế, hãy cầu nguyện và ăn chay. Nhất là Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho những ý nguyện của Mẹ ngõ hầu Mẹ có thể dâng các con lên cho Chúa Giêsu, Con của Mẹ, để Người có thể biến đổi các con và mở trái tim các con ra để yêu thương. Khi các con có tình yêu trong trái tim thì bình an sẽ ngự trị trong các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-8-2004 : "Các con yêu dấu !  Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy hoán cải trái tim mình. Hãy quyết tâm thay đổi hoàn toàn đời sống mình như những ngày đầu tiên Mẹ đến đây. Như thế, các con bé nhỏ, các con sẽ có sức mạnh để quì xuống và mở ngỏ trái tim mình trước Thánh Nhan Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ đoái nghe lời cầu nguyện của các con và nhậm lời nguyện xin ấy. Trước Thánh Nhan Thiên Chúa, Mẹ chuyển cầu cho từng người các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu  gọi của Mẹ."

25-10-2004 :         "Các con yêu dấu ! Đây là thời gian ân sủng cho gia đình và vì thế, Mẹ kêu gọi các con hãy đổi mới việc cầu nguyện. Chớ gì Chúa Giêsu ngự trị trong trái  tim gia đình các con. Trong cầu nguyện, hãy học biết yêu mến mọi điều thánh thiện. Hãy noi gương đời sống các thánh ngõ hầu các ngài là niềm khích lệ và là người thầy dạy trên con đường  thánh thiện. Chớ gì mỗi gia đình trở thành chứng nhân tình yêu trong thế giới không có cầu nguyện và hòa bình này. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-11-2004 :  "Các con yêu dấu ! Vào thời gian này, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy cầu nguyện cho những ý nguyện của Mẹ. Nhất là, các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện cho những ai chưa biết đến tình yêu của Thiên Chúa và chưa tìm kiếm Thiên Chúa Đấng Cứu Độ. Hỡi các con bé nhỏ, hãy là đôi bàn tay mở rộng của Mẹ và nhờ vào gương mẫu của mình hãy lôi cuốn họ đến gần với Trái Tim Mẹ và Trái Tim Chúa Giêsu hơn nữa. Thiên Chúa sẽ ban thưởng Ân Sủng và Phúc Lành cho các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu  gọi của Mẹ."

2-12-2004 : "Mẹ cần các con ! Mẹ kêu gọi các con ! Mẹ cần sự giúp đỡ của các con ! Hãy hòa giải với chính mình, với Thiên Chúa, với người lân cận. Như thế là các con giúp đỡ Mẹ. Hãy hoán cải người vô tín. Hãy lau khô nước mắt trên mặt Mẹ !" (qua Mirjana)

25-12-2004 :  "Các con yêu dấu ! Với niềm vui lớn lao, hôm nay nữa, Mẹ bồng Chúa Giêsu, Con của Mẹ đến cho các con; Người chúc lành cho các con và kêu gọi các con đón nhận bình an. Hãy cầu nguyện, các con bé nhỏ, và hãy là những chứng nhân can đảm của Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh. Chỉ bằng cách này, Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho các con và ban cho các con mọi điều các con cầu xin Ngài trong Đức Tin. Mẹ ở với các con bao lâu mà Đấng Toàn Năng cho phép Mẹ. Mẹ chuyển cầu cho từng người các con với tình yêu bao la. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-12-2004 : "Các con yêu dấu! Hôm nay, vào ngày hồng ân, cùng với Chúa Hài Nhi Giêsu trong tay Mẹ, cách đặc biệt Mẹ kêu gọi các con hãy mở ngỏ trái tim mình và bắt đầu cầu nguyện. Các con bé nhỏ, hãy nguyện xin Chúa Giêsu giáng sinh trong từng trái tim các con và bắt đầu ngự trị trong cuộc đời mình. Hãy cầu xin Chúa ban ơn để có thể luôn luôn nhận ra Người và nhận ra Người nơi mỗi người. Các con bé nhỏ, hãy nguyện xin Chúa Giêsu ban Tình Yêu cho các con, bởi vì chỉ với Tình Yêu của Thiên Chúa, các con mới có thể yêu Thiên Chúa và mọi người. Mẹ mang tất cả các con vào trong trái tim Mẹ và ban cho các con Phúc Lành Từ Mẫu của Mẹ."  (qua Jacov)

 

       ***

Sứ Điệp ngày 2 và 25 hàng tháng

   Năm 2005

 

25-1-2005 : "Các con yêu dấu ! Trong thời gian hồng ân này, một lần nữa Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện, hỡi các con bé nhỏ, cho sự hiệp nhất các Kitô hữu để tất cả trở nên một trái tim. Sự hiệp nhất sẽ thực sự hiện diện ở giữa các con bởi vì các con cầu nguyện và tha thứ. Các con đừng quên rằng: tình yêu sẽ chiến thắng chỉ  khi nào các con cầu nguyện, và trái tim các con mở ra. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2-2-2005 : “Các con yêu dấu, Trái Tim Từ Mẫu của Mẹ cầu nguyện để các con chấp nhận cầu nguyện bởi vì đó là sự cứu rỗi của các con. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện, hỡi các con của Mẹ.”

25-2-2005 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy là đôi bàn tay mở rộng của Mẹ trong thế giới mà người ta đặt Thiên Chúa vào vị trí sau cùng. Các con bé nhỏ, hãy tôn Thiên Chúa lên vị trí trước hết trong cuộc đời mình. Thiên Chúa sẽ chúc lành cho các con và ban cho các con sức mạnh để làm chứng cho Người, là Thiên Chúa Tình Yêu và Bình An. Mẹ ở với các con và chuyển cầu cho tất cả các con. Các con bé nhỏ, đừng quên rằng Mẹ yêu thương các con bằng tình yêu âu yếm, dịu dàng. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2-3-2005 : "Các con yêu dấu! Hãy làm theo Mẹ ! Hãy đến, hãy chia sẻ tình yêu thương và với gương mẫu của chính mình, hãy trao Con của Mẹ cho mọi người."

18-3-2005 : "Các con yêu dấu ! Mẹ đến với các con như người mẹ, trước hết để yêu thương các con của mình. Các con của Mẹ, Mẹ cũng muốn dạy cho các con biết yêu thương. Mẹ cầu nguyện cho điều này. Mẹ nguyện xin rằng các con sẽ nhận ra Con của Mẹ nơi từng người lân cận. Con đường dẫn đến Con của Mẹ, Đấng là Bình An và Tình Yêu thật sự, đi qua tình yêu đối với tất cả mọi người lân cận. Các con của Mẹ, hãy cầu nguyện và ăn chay để trái tim các con mở ra đón nhận ý nguyện này của Mẹ".

25-3-2005 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy yêu thương. Các con bé nhỏ, hãy yêu thương nhau bằng tình yêu của Thiên Chúa. Mỗi giây phút, trong niềm vui và nỗi buồn, chớ gì tình yêu chiếm ưu thế và bằng cách ấy, tình yêu sẽ bắt đầu ngự trị trong trái tim các con. Chúa Giêsu Phục Sinh sẽ ở với các con và các con sẽ là những chứng nhân của Người. Mẹ sẽ vui mừng với các con và che chở các con với áo choàng từ mẫu của Mẹ. Nhất là, các con bé nhỏ, Mẹ sẽ nhìn các con hối cải từng ngày với tình yêu thương. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2-4-2005 : Đức Mẹ nói : “Lúc này, Mẹ xin các con canh tân Giáo Hội.”

Mirjana thưa :“Con mà có thể làm được điều này ? Chúng con mà có thể làm được điều này ạ ?”

Đức Mẹ trả lời :“Các con của Mẹ ơi, Mẹ sẽ ở với các con mà ! Hỡi các tông đồ của Mẹ, Mẹ sẽ ở với các con và sẽ giúp các con ! Trước tiên hãy đổi mới bản thân và gia đình mình, và rồi mọi sự sẽ dễ dàng hơn.”

Mirjana nói : “Thưa Mẹ, miễn là Mẹ ở với chúng con.”

25-4-2005 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy đổi mới việc cầu nguyện trong gia đình mình. Nhờ cầu nguyện và đọc Thánh Kinh, nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ đổi mới các con, bước vào gia đình các con. Bằng cách này, các con sẽ trở nên thầy dạy Đức Tin trong gia đình mình. Nhờ cầu nguyện và tình yêu của các con, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn và tình yêu sẽ bắt đầu ngự trị trên thế gian. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

 2-5-2005 : "Các con yêu dấu ! Mẹ ở với các con để dẫn tất cả các con đến với Con của Mẹ. Mẹ ao ước đưa tất cả các con đến với Ơn Cứu Độ. Hãy bước theo Mẹ, bởi vì chỉ bằng cách này các con mới có thể tìm được bình an và hạnh phúc thật sự. Các con yêu dấu của Mẹ ! Hãy đến với Mẹ."

25-5-2005 : "Các con yêu dấu ! Một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy sống Sứ Điệp của Mẹ trong khiêm nhường. Nhất là bây giờ hãy làm chứng về các Sứ Điệp của Mẹ khi chúng ta đang tiến đến gần ngày kỷ niệm Mẹ hiện ra. Các con bé nhỏ, hãy là dấu chỉ cho những ai đang xa rời Thiên Chúa và Tình Yêu của Người. Mẹ ở với các con và ban Phúc Lành Từ Mẫu của Mẹ cho các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-6-2005 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ cám ơn các con về từng hy sinh các con đã dâng lên theo các ý nguyện của Mẹ. Mẹ kêu gọi các con, các con bé nhỏ, hãy là tông đồ bình an và yêu thương của Mẹ trong gia đình mình và trên thế giới. Hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần có thể soi sáng và hướng dẫn các con trên đường thánh thiện. Mẹ ở với các con và ban cho tất cả các con Phúc Lành Từ Mẫu của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-6-2005 : "Các con yêu dấu ! Hãy yêu thương nhau bằng Tình Yêu của Con của Mẹ. Bình an, bình an, bình an."

(qua Ivanka)

2-7-2005 : "Các con yêu dấu ! Là người Mẹ, Mẹ vui mừng với các con, vì là Mẹ, Mẹ mời gọi các con. Mẹ đang mang Con của Mẹ đến với các con; Con của Mẹ, là Thiên Chúa của các con. Hãy thanh tẩy trái tim mình và cúi đầu trước Thiên Chúa duy nhất của các con. Hãy để Trái Tim Từ Mẫu của Mẹ nhảy mừng với niềm vui. Mẹ cám ơn các con."

25-7-2005 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay cũng vậy, Mẹ kêu gọi các con hãy làm đầy ngày của mình bằng những lời cầu nguyện ngắn gọn và sốt mến. Khi các con cầu nguyện, trái tim các con mở ra và Thiên Chúa yêu thương các con với Tình Yêu Đặc Biệt và ban cho các con những Ân Huệ Đặc Biệt. Vì thế, hãy tận dụng thời gian ân sủng này và hãy hiến dâng thời gian đó lên Thiên Chúa nhiều hơn bao giờ hết. Hãy thực hiện những Tuần Cửu Nhật chay tịnh và hy sinh từ bỏ, ngõ hầu Satan tránh xa các con và ân sủng ở chung quanh các con. Mẹ ở gần bên các con và chuyển cầu cho từng người các con trước Thánh Nhan Thiên Chúa. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2-8-2005 : "Mẹ đã đến cùng các con với đôi tay rộng mở để ôm lấy các con trong áo choàng của Mẹ. Mẹ sẽ không thể làm thế, bao lâu trái tim các con còn chứa đầy những hào nhoáng giả dối và ngẫu tượng giả tạo. Hãy thanh tẩy trái tim mình và hãy để cho các thiên thần của Mẹ ca hát trong trái tim các con. Khi ấy, Mẹ sẽ bao bọc các con trong áo choàng của Mẹ và Mẹ sẽ trao cho các con Con của Mẹ, là Hạnh Phúc và Bình An thật sự. Đừng chờ đợi nữa, các con của Mẹ ! Mẹ cám ơn các con."

25-8-2005 :    "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy sống Sứ Điệp của Mẹ. Thiên Chúa đã ban cho các con món quà thời gian này là thời gian ân sủng. Vì thế, các con bé nhỏ, hãy tận dụng mỗi phút giây và hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Mẹ chúc lành cho tất cả các con và chuyển cầu trước Đấng Tối Cao cho từng người các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2-9-2005 : "Các con yêu dấu ! Là người Mẹ, Mẹ đến với các con và chỉ cho các con biết Thiên Chúa, là Cha của các con, yêu thương các con nhiều biết là ngần nào. Còn các con? Các con đang ở đâu, hỡi các con của Mẹ? Điều gì chiếm chỗ trước hết trong trái tim các con? Điều gì ngăn cản các con không tôn vinh Con của Mẹ lên trên hết ? Các con của Mẹ, hãy để cho Phúc Lành của Thiên Chúa tuôn tràn trên các con. Nguyện xin bình an của Thiên Chúa tràn ngập các con, bình an mà Con của Mẹ, duy nhất chỉ có Người mới có thể trao ban."

25-9-2005 : "Các con yêu dấu ! Trong tình yêu thương, Mẹ kêu gọi các con : hãy hối cải, ngay cả khi các con xa rời Trái Tim Mẹ. Đừng quên rằng Mẹ là Mẹ của các con và Mẹ cảm thấy đau đớn cho từng người các con đang xa lìa Trái Tim Mẹ. Nhưng Mẹ không để mặc các con cô đơn một mình. Mẹ tin các con có thể từ bỏ con đường tội lỗi và quyết tâm sống thánh thiện. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2-10-2005 : "Các con yêu dấu ! Mẹ đến với các con với tư cách là người Mẹ. Mẹ mang đến cho các con Bình An và Tình Yêu của Con của Mẹ. Hãy thanh tẩy Trái Tim mình và đón nhận Con của Mẹ. Các con hãy trao bình an và hạnh phúc thật sự cho người khác nữa."

25-10-2005 :  "Các con bé nhỏ, hãy tin tưởng, cầu nguyện, yêu thương, và Thiên Chúa sẽ ở gần bên các con. Người sẽ ban cho các con quà tặng gồm tất cả những ân sủng mà các con tìm kiếm nơi Người. Mẹ là quà tặng được trao ban cho các con, bởi vì ngày qua ngày, Thiên Chúa cho phép Mẹ ở với các con và yêu thương từng người các con với tình yêu vô hạn. Vì thế, các con bé nhỏ, trong cầu nguyện và khiêm nhường, hãy mở rộng trái tim mình và hãy là những chứng nhân cho sự hiện diện của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2-11-2005 : Sau buổi hiện ra, Mirjana thuật lại :   

“Mẹ không ban Sứ Điệp, Mẹ buồn phiền, âu sầu. Mẹ bảo tôi những điều mà tôi không thể nói ra. Tôi cầu  xin Mẹ ngự vào trong tâm hồn chúng ta. Tôi thưa với Mẹ: “Thưa Mẹ, làm sao chúng con có thể giúp Mẹ được ?”Mẹ không trả lời.”

Sau cùng, Mirjana nói thêm : “ Đức Mẹ đã làm phép cho các vật đạo mà chúng ta mang đến.”

25-11-2005 :         "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện cho đến khi cầu nguyện trở thành cuộc sống cho các con. Các con bé nhỏ, thời gian này cách đặc biệt, Mẹ cầu nguyện trước Thánh Nhan Thiên Chúa xin Người ban cho các con Ơn Đức Tin. Chỉ trong Đức Tin, các con mới khám phá ra niềm vui về quà tặng sự sống mà Thiên Chúa đã ban cho các con. Trái tim của các con sẽ mừng vui nghĩ về Sự Sống Đời Đời. Mẹ ở với các con và yêu thương các con với tình yêu dịu hiền. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2-12-2005 : “Các con yêu dấu, trong thời gian linh thánh này, hãy để cho Tình Yêu và Ân Sủng của Concủa Mẹ tuôn xuống trên các con. Duy chỉ những tâm hồn thanh khiết, tràn đầy lời cầu nguyện và lòng nhân từ, mới có thể cảm nhận được Tình Yêu của Con của Mẹ. Hãy cầu nguyện cho những ai chưa có ơn cảm nhận được Tình Yêu của Con của Mẹ. Hỡi các con của Mẹ, hãy giúp Mẹ ! Cám ơn các con.”

25-12-2005 :  "Các con yêu dấu !         Hôm nay nữa, Mẹ đưa đến cho các con Hài Nhi Giêsu, Vua Bình An trong tay Mẹ để Người ban cho các con bình an của Người. Các con bé nhỏ, hôm nay cách đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con của Mẹ hãy là những người mang bình an vào trong thế giới bất an này. Thiên Chúa sẽ chúc lành cho các con. Các con bé nhỏ, đừng quên rằng Mẹ là Mẹ của các con. Mẹ ban cho tất cả các con Phúc Lành Đặc Biệt, cùng với Hài Nhi Giêsu trong tay Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-12-2005 :         "Các con yêu dấu ! Hôm nay, với Hài Nhi Giêsu trong tay Mẹ, cách đặc biệt Mẹ kêu gọi các con hãy hối cải. Hỡi các con, suốt thời gian mà Thiên Chúa cho phép Mẹ ở cùng các con, Mẹ liên lỉ kêu gọi các con hãy hối cải. Nhiều trái tim các con vẫn còn khép lại. Các con bé nhỏ, Chúa Giêsu là Bình An, Tình Yêu và Niềm Vui; vì thế, giờ đây các con hãy quyết tâm chọn Chúa Giêsu. Hãy bắt đầu cầu nguyện. Hãy nguyện xin Người ban cho các con ơn hối cải. Các con bé nhỏ, chỉ với Chúa Giêsu các con mới có thể có bình an, niềm vui và trái tim tràn đầy yêu thương. Các con bé nhỏ, Mẹ yêu các con. Mẹ là Mẹ của các con và ban cho các con Phúc Lành Từ Mẫu của Mẹ." (qua Jacov)

  

Năm 2006

2-1-2006 : "Các con yêu dấu ! Con của Mẹ đã giáng sinh. Đấng Cứu Độ các con đang ở đây với các con. Điều gì ngăn cản trái tim các con đón nhận Người vậy? Có điều gì hoàn toàn sai lạc bên trong trái tim các con vậy? Hãy thanh tẩy trái tim mình bằng ăn chay và cầu nguyện. Hãy tỏ lòng biết ơn và đón nhận Con của Mẹ. Duy chỉ có Người mới ban cho các con bình an và tình yêu thật sự. Con đường dẫn đến Sự Sống Đời Đời chính là Người, là Con của Mẹ ! Mẹ cám ơn các con."

25-1-2006 : "Các con yêu dấu! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy là những người mang Tin Mừng vào gia đình mình. Hỡi các con bé nhỏ, đừng quên đọc Thánh Kinh. Hãy đặt Thánh Kinh vào nơi dễ thấy và bằng đời sống mình, hãy làm chứng rằng các con tin và sống Lời Thiên Chúa. Mẹ ở gần bên các con với tình yêu và chuyển cầu trước Thánh Nhan Con của Mẹ cho từng người các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-2-2006 : "Các con yêu dấu ! Trong thời gian Mùa Chay đầy ân sủng này, Mẹ kêu gọi các con hãy mở lòng ra đón nhận các ơn huệ mà Thiên Chúa muốn ban cho các con. Đừng khép kín lòng mình lại nhưng với cầu nguyện và hy sinh từ bỏ hãy dâng lời ‘Thưa Vâng’ lên Thiên Chúa và Người sẽ ban dồi dào ơn huệ cho các con. Như vào tiết xuân, mặt đất vỡ ra đón nhận hạt giống và sinh sôi nảy nở gấp trăm lần; thì cũng vậy, Cha Trên Trời của các con sẽ ban dồi dào ơn huệ cho các con. Hỡi các con bé nhỏ, Mẹ ở với các con và yêu thương các con bằng tình yêu thương dịu dàng, trìu mến. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

Vào ngày 2-3-2006 vừa qua, thị nhân Mirjana Soldo đã được Đức Mẹ hiện ra tại Cộng Đoàn Tiệc Ly (Cenacolo Community). Sau buổi hiện ra, Mirjana cho biết rằng Đức Mẹ trông rất buồn và Mẹ đã khóc. Mẹ cầu nguyện cho những người vô tín mà Mẹ gọi là ‘những người chưa biết đến tình yêu của Thiên Chúa’. Rồi Mẹ cầu nguyện và ban chúc lành cho tất cả mọi người hiện diện và các vật đạo. Mẹ đã đau buồn nói với Mirjana về tình trạng thế gian. Lần này không có Sứ Điệp nào, nhưng ba lần Đức Mẹ Hồng Phúc cất vang tiếng :

      "Thiên Chúa là Tình Yêu !

                 Thiên Chúa là Tình Yêu !

                Thiên Chúa là Tình Yêu !"

         18-3-2006 : "Các con yêu dấu ! Trong thời gian Mùa Chay này, Mẹ kêu gọi các con thực hiện sự từ bỏ nội tâm. Điều này đạt được nhờ yêu thương, ăn chay, cầu nguyện và làm việc thiện. Chỉ bằng cách hoàn toàn từ bỏ mọi sự trong lòng, các con sẽ nhận ra được Tình Yêu của Thiên Chúa và dấu chỉ của thời đại mà các con đang sống. Các con sẽ là những chứng nhân về các dấu chỉ này và sẽ khởi sự nói về chúng. Mẹ mong ước đưa các con đến được với điều này. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

          25-3-2006 : "Hãy can đảm lên, hỡi các con bé nhỏ ! Mẹ đã quyết hướng dẫn các con trên con đường thánh thiện. Hãy từ bỏ tội lỗi và bước đi trên Con Đường Cứu Độ, là con đường mà Con của Mẹ đã chọn. Qua mỗi gian truân và đau khổ của các con, Thiên Chúa sẽ tìm ra con đường niềm vui cho các con. Vì thế, hỡi các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện. Mẹ và Chúa Giêsu ở gần bên các con với Tình Yêu của Chúng Ta. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2-4-2006 : "Các con yêu dấu ! Mẹ đến với các con, vì theo gương mẫu của riêng Mẹ, Mẹ ước muốn chỉ cho các con thấy tầm quan trọng của việc cầu nguyện cho những ai không biết đến Tình Yêu của Thiên Chúa. Các con hãy tự hỏi xem các con có đang bước theo Mẹ không ? Hỡi các con của Mẹ, phải chăng các con chưa nhận ra những dấu chỉ của thời buổi ? Các con không nói về các dấu chỉ ấy sao? Hãy bước theo Mẹ. Với tư cách là người mẹ, Mẹ kêu gọi các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-4-2006 : "Các con yêu dấu ! Ngày hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy tin tưởng hơn nữa vào Mẹ và Con của Mẹ. Người đã chiến thắng bằng Cuộc Tử Nạn và Sự Phục Sinh của Người, và qua Mẹ, Người kêu gọi các con hãy là một phần niềm vui của Người. Các con không nhìn thấy Thiên Chúa, hỡi các con bé nhỏ, nhưng nếu các con cầu nguyện các con sẽ cảm nhận được Người đang ở gần bên các con. Mẹ ở với các con và chuyển cầu trước Thánh Nhan Thiên Chúa cho từng người các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2-5-2006 : "Các con yêu dấu ! Mẹ đến với các con như là người Mẹ. Mẹ đến với trái tim mở ngỏ tràn đầy tình yêu cho các con, các con của Mẹ. Hãy thanh tẩy trái tim các con khỏi mọi điều ngăn cản các con đón nhận Mẹ; ngăn cản các con nhận ra Tình Yêu của Con của Mẹ. Qua các con, trái tim Mẹ khát khao được vinh thắng - ước ao đạt được niềm vui thắng lợi. Hãy mở tâm hồn mình; Mẹ sẽ hướng dẫn các con đạt được điều đó. Mẹ cám ơn các con !"

25-5-2006 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy thực hành và sống Sứ Điệp Mẹ đang ban cho các con. Hỡi các con bé nhỏ, hãy quyết chọn thánh thiện và nghĩ đến Thiên Đàng. Chỉ bằng cách này, trong tâm hồn các con sẽ có được bình an mà không ai có thể phá hủy được. Bình an là ân huệ mà Thiên Chúa ban cho các con trong cầu nguyện. Hỡi các con bé nhỏ, hãy tìm kiếm và hoạt động hết sức mình để bình an chiến thắng trong tâm hồn các con và trên thế giới. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-6-2006 : Trên nét mặt biểu lộ vẻ nghiêm trang, Đức Mẹ đã một lần nữa nhấn mạnh đến phép lành của linh mục:

          "Hỡi các con của Mẹ, hãy nhớ rằng đó là Con của Mẹ đang ban Phúc Lành cho các con. Các con đừng nhận lãnh một cách hờ hững."

          Mẹ nói thêm: "Ngoài Con của Mẹ ra, không còn con đường nào khác cả. Đừng nghĩ rằng các con sẽ có bình an và niềm vui nếu các con không có Người ngự trị nơi trên hết trong đời các con."

          25-6-2006 : "Các con yêu dấu ! Với niềm vui dào dạt trong trái tim, Mẹ cám ơn các con về tất cả lời cầu nguyện mà trong những ngày gần đây các con đã dâng lên theo các ý nguyện của Mẹ. Hỡi các con bé nhỏ, các con nên biết rằng các con cũng như con cái các con sẽ không phải hối tiếc vì đã cầu nguyện. Thiên Chúa sẽ ban thưởng những ân huệ lớn lao cho các con và các con sẽ xứng đáng hưởng Sự Sống Đời Đời. Mẹ ở gần bên các con và cám ơn tất cả những ai, trong những năm qua đã đón nhận các Sứ Điệp của Mẹ, đã đem các Sứ Điệp vào đời sống mình và đã quyết định sống thánh thiện và bình an. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-6-2006 : "Các con yêu dấu ! Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện."   (qua Ivanka)

2-7-2006 : "Các con yêu dấu ! Thiên Chúa đã tạo dựng nên các con có ý chí tự do để lãnh hội và lựa chọn Sự Sống hay Sự Chết. Là người Mẹ, với tình mẫu tử, Mẹ mong muốn giúp các con lãnh hội và chọn Sự Sống. Các con của Mẹ, đừng tự lừa dối mình bằng thứ bình an và niềm vui giả tạo. Các con của Mẹ, hãy để cho Mẹ chỉ dẫn cho các con Con Đường Thật, là Con Đường đưa đến Sự Sống - đó là Con của Mẹ. Mẹ cám ơn các con."

25-7-2006 : "Các con yêu dấu ! Vào thời gian này, các con đừng chỉ nghĩ đến sự nghỉ ngơi về phần xác mà thôi, nhưng hỡi các con bé nhỏ, cũng hãy tìm thời gian cho sự nghỉ ngơi về phần hồn nữa. Trong thinh lặng, Chúa Thánh Thần mới có thể nói với các con, hãy để cho Ngài hoán cải và thay đổi các con. Mẹ ở với các con và trước Thánh Nhan Thiên Chúa, Mẹ chuyển cầu cho từng người các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2-8-2006 : "Các con yêu dấu ! Trong thời buổi bất an này, Mẹ đến để chỉ cho các con, con đường đưa đến Hòa Bình. Mẹ yêu thương các con bằng tình yêu vô biên, Mẹ mong ước các con yêu thương nhau và nhận ra Con của Mẹ - là Tình Yêu Vô Hạn - nơi mọi người. Con đường duy nhất và chỉ qua tình yêu mới dẫn đến Hòa Bình ! Các con hãy đưa tay cho Mẹ, là Mẹ của các con, để Mẹ dẫn dắt các con. Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình mà ! Mẹ cám ơn các con."

25-8-2006 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Chỉ trong cầu nguyện các con mới gần Mẹ và Con của Mẹ, rồi các con sẽ thấy đời sống này ngắn ngủi biết bao. Trong lòng các con, một niềm khao khát Thiên Đàng sẽ nảy sinh. Niềm vui sẽ khởi sự ngự trị trong trái tim các con và lời cầu nguyện sẽ bắt đầu tuôn chảy như một giòng sông. Những lời nói của các con sẽ chỉ là lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã tạo dựng nên các con và niềm khao khát thánh thiện sẽ trở thành sự thật cho các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2-9-2006 : "Các con biết rằng chúng ta tụ họp nhau là để Mẹ giúp các con biết được Tình Yêu của Thiên Chúa."

"Mẹ tụ họp các con lại dưới tà áo từ mẫu của Mẹ là để giúp các con biết được Tình Yêu của Thiên Chúa và sự cao cả của Người. Thiên Chúa là Đấng Cao Cả, hỡi các con của Mẹ. Các công việc của Người là những việc cao cả. Đừng tự lừa dối mình rằng các con có thể làm được bất cứ sự gì mà chẳng cần có Người. Không có Người, hỡi các con, các con không thể nhấc chân đi được một bước. Thay vì thái độ ấy, các con hãy lên đường và làm chứng cho Tình Yêu của Người. Mẹ ở với các con. Mẹ cám ơn các con.”

25-9-2006 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ ở cùng các con và kêu gọi tất cả các con hãy hoàn toàn hối cải. Hỡi các con bé nhỏ, hãy quyết chọn Thiên Chúa và các con sẽ tìm được nơi Thiên Chúa sự bình an mà tâm hồn các con đang tìm kiếm. Hãy noi gương đời sống các thánh và chớ gì các ngài là gương mẫu cho các con; và Mẹ sẽ khuyến khích các con bao lâu Đấng Toàn Năng cho phép Mẹ ở với các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2-10-2006 : "Các con yêu dấu ! Mẹ đến với các con vào thời buổi này, là để chuyển cho các con lời kêu gọi đến với Sự Sống Vĩnh Cửu. Đây là lời kêu gọi của tình yêu. Mẹ kêu gọi các con hãy yêu thương, vì chỉ qua tình yêu các con mới nhận biết được Tình Yêu của Thiên Chúa. Nhiều người cho rằng họ tin Chúa và biết các lề luật của Người. Họ cố gắng sống theo các lề luật ấy, nhưng lại không thực hiện điều quan trọng nhất : đó là họ không mến yêu Người. Hỡi các con của Mẹ, hãy cầu nguyện và ăn chay. Đây là cách thức giúp các con mở lòng mình ra và yêu thương. Chỉ qua Tình Yêu của Thiên Chúa thì các con mới đạt được Sự Sống Đời Đời. Mẹ ở với các con. Mẹ sẽ hướng dẫn các con bằng Tình Yêu Từ Mẫu. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

          Đức Mẹ còn nói thêm: "Hỡi các con, hãy kính trọng bàn tay của Linh Mục là bàn tay được Con của Mẹ chúc phúc."

25-10-2006 :         "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Thiên Chúa cho phép Mẹ nói một lần nữa cho các con rằng các con đang sống trong thời kỳ ân sủng. Các con bé nhỏ, các con không ý thức được là Thiên Chúa đang ban cho các con một cơ may lớn lao để hối cải và để sống trong bình an và yêu thương. Các con đã trở nên quá mù lòa và bị ràng buộc quá nhiều vào những sự thế gian và chỉ nghĩ đến cuộc sống thế trần. Thiên Chúa đã phái Mẹ đến để dẫn dắt các con tới Đời Sống Vĩnh Cửu. Các con bé nhỏ, Mẹ không hề mệt mỏi, dù Mẹ thấy trái tim các con nặng nề và mệt mỏi đối với tất cả những gì là ân sủng và quà tặng của Thiên Chúa. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2-11-2006 : "Các con yêu dấu ! Các con của Mẹ, việc Mẹ đến với các con là Tình Yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa phái Mẹ đến để cảnh báo và chỉ bảo đường ngay lối phải cho các con. Đừng nhắm mắt lại trước sự thật, hỡi các con của Mẹ. Thời gian của các con thì ngắn ngủi lắm. Đừng để cho các ảo tưởng chi phối các con. Con đường mà Mẹ muốn dẫn dắt các con đi là con đường bình an và yêu thương. Đó là con đường đưa các con đến với Con của Mẹ, là Thiên Chúa của các con. Hãy trao cho Mẹ trái tim các con để Mẹ có thể đặt Con của Mẹ vào và làm cho các con trở nên tông đồ của Mẹ - tông đồ của bình an và yêu thương. Mẹ cám ơn các con."

          Sau đó, Đức Mẹ nói rằng chúng ta đừng quên các vị mục tử của chúng ta trong lời cầu nguyện.

25-11-2006 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Hỡi các con bé nhỏ, khi các con cầu nguyện, là các con đang ở bên Thiên Chúa và Người ban cho các con lòng khao khát Đời Sống Vĩnh Cửu. Đây là lúc các con có thể nói nhiều hơn về Thiên Chúa và làm việc nhiều hơn cho Người. Vì thế, hỡi các con bé nhỏ, đừng kháng cự nhưng hãy để Người dẫn dắt các con, biến đổi các con và bước vào đời sống các con. Đừng quên rằng các con là kẻ lữ hành đang trên đường hướng về Đời Sống Vĩnh Cửu. Thế nên, hỡi các con bé nhỏ, hãy để Thiên Chúa hướng dẫn các con như Vị Mục Tử dẫn dắt đoàn chiên của mình. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

27-11-2006 :         "Những ngày này, Mẹ muốn các con cầu nguyện cách đặc biệt cho phần rỗi các linh hồn. Hôm nay là ngày lễ mừng Mề-Đay-Huyền-Nhiệm, và Mẹ muốn các con cầu nguyện cách đặc biệt cho phần rỗi của những ai mang Mề-Đay-Huyền-Nhiệm này. Mẹ muốn các con truyền bá lòng sùng kính này và mang Mề-Đay này, để rồi có nhiều linh hồn hơn được cứu rỗi, và để các con cầu nguyện cách đặc biệt."

         

 

 

 

 

 

Lời Mẹ nói với thánh nữ Catherine Labouré ngày 27-11-1989 : "Con hãy làm Mề-Đay như hình ảnh này. Những ai đeo Mề-Đay này với lòng tin tưởng thì sẽ nhận được nhiều ơn lành."

Lời cầu nguyện :

"Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu bầu cho chúng con là những kẻ trông cậy nơi Mẹ."

2-12-2006 : "Các con yêu dấu ! Trong thời gian hân hoan trông đợi Con của Mẹ, Mẹ ước ao rằng mọi ngày của các con trong cuộc sống thế trần đều là những ngày hân hoan trông đợi Con của Mẹ. Mẹ kêu gọi các con hướng tới thánh thiện. Mẹ kêu gọi các con hãy là những tông đồ thánh thiện của Mẹ, ngõ hầu qua các con, Tin Mừng có thể chiếu sáng đến tất cả những người các con gặp gỡ. Hãy ăn chay và cầu nguyện, và Mẹ sẽ ở cùng các con. Mẹ cám ơn các con !"

          25-12-2006 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ bồng Chúa Hài Nhi Giêsu mới sinh đến cho các con. Chính Người là Vua Trời Đất, Người là Bình An của các con. Hỡi các con bé nhỏ, không ai có thể ban cho các con Bình An như Người là Vua Bình An. Vì thế, hãy thờ lạy Người trong tâm hồn, hãy quyết chọn Người và các con sẽ có niềm vui nơi Người. Người sẽ ban Phúc Lành Bình An của Người cho các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-12-2006 :         "Các con yêu dấu ! Hôm nay là ngày trọng đại của bình an và niềm vui. Hãy vui lên cùng với Mẹ. Hỡi các con bé nhỏ, Mẹ đặc biệt kêu gọi các con sống thánh thiện trong gia đình mình. Hỡi các con bé nhỏ, Mẹ mong ước mỗi gia đình các con đều sống thánh thiện và ước ao rằng niềm vui và bình an của Thiên Chúa mà Người gởi đến cho các con hôm nay cách đặc biệt, sẽ đến ngự trị và ở lại trong gia đình các con. Các con bé nhỏ, hãy mở tâm hồn mình ra hôm nay vào ngày ân sủng này, hãy quyết chọn Thiên Chúa và tôn Người lên trên hết trong gia đình các con. Mẹ là Mẹ của các con. Mẹ yêu thương các con và ban cho các con Phúc Lành Từ Mẫu của Mẹ."       

(qua Jacov Colo)

  

 Năm 2007

2-1-2007 :"Các con yêu dấu ! Trong thời gian thánh thiêng đầy ân sủng của Thiên Chúa và Tình Yêu của Người, Tình Yêu ấy đã phái Mẹ đến với các con, Mẹ khẩn nài các con đừng sống với trái tim chai đá. Chớ gì việc ăn chay và cầu nguyện là khí cụ của các con để lôi cuốn đến gần Chúa Giêsu hơn và để hiểu biết hơn về Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Hãy theo Mẹ và gương mẫu sáng ngời của Mẹ. Mẹ sẽ giúp các con. Mẹ ở với các con. Mẹ cám ơn các con."

          Mirjana kể lại rằng: "… Nét mặt Mẹ biểu lộ vẻ đặc biệt nghiêm trọng khi Mẹ nhấn mạnh đến 'Phép Lành của Linh Mục' và khi Mẹ xin chúng ta cầu nguyện và ăn chay để chỉ cho các ngài."

25-1-2007 : "Các con yêu dấu ! Hãy đặt Thánh Kinh vào nơi dễ thấy trong gia đình các con để mà đọc. Bằng cách ấy, các con sẽ biết cầu nguyện với trọn con tim và tư tưởng của các con sẽ ở nơi Thiên Chúa. Đừng quên rằng các con trôi qua như hoa ngoài đồng, có thể trông thấy từ đàng xa, nhưng biến mất trong khoảnh khắc. Hỡi các con bé nhỏ, hãy để lại dấu tích sự tốt lành và yêu thương bất cứ nơi nào các con đi qua, và rồi Thiên Chúa sẽ ban cho các con dư đầy các Phúc Lành của Người. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-2-2007 : "Các con yêu dấu ! Hãy mở rộng trái tim mình đón nhận Lòng Thương Xót của Thiên Chúa trong thời gian Mùa Chay này. Cha Trên Trời hằng ao ước giải thoát mỗi người các con khỏi nô lệ tội lỗi. Vì thế, hỡi các con bé nhỏ, hãy tận dụng thời gian này, và qua cuộc gặp gỡ Thiên Chúa trong việc xưng tội, các con hãy lìa bỏ tội lỗi và quyết chọn thánh thiện. Hãy thực hiện điều này vì yêu mến Chúa Giêsu là Đấng đã Cứu Chuộc tất cả các con bằng Máu Thánh của Người, để các con được hạnh phúc và sống trong bình an. Hỡi các con bé nhỏ, đừng quên rằng : tự do của các con cũng là sự yếu đuối của các con ! Vì thế, hãy nghiêm túc thi hành các Sứ Điệp của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2-3-2007 : "Hôm nay, Mẹ sẽ nói với các con về điều mà các con đã quên rồi : Hỡi các con yêu dấu ! Tên của Mẹ là Tình Yêu. Mẹ ở giữa các con trong thời gian lâu dài như thế, đó là Tình Yêu đấy, bởi vì Đấng Tình Yêu Cao Cả đã phái Mẹ đến. Mẹ cũng xin các con điều ấy. Mẹ xin có tình yêu thương trong gia đình các con. Mẹ xin các con nhận ra tình yêu thương nơi người anh em của các con. Chỉ bằng cách ấy, qua tình yêu, các con sẽ nhận ra gương mặt của Đấng Tình Yêu Cao Cả. Chớ gì ăn chay và cầu nguyện là ngôi sao hướng dẫn các con. Hãy mở trái tim các con ra cho Tình Yêu, ấy là mở ra cho Ơn Cứu Độ. Mẹ cám ơn các con."

18-3-2007 : "Các con yêu dấu ! Mẹ đến với các con như một người Mẹ cùng với các món quà. Mẹ đến với tình yêu và lòng nhân ái. Hỡi các con thân yêu, Trái Tim của Mẹ là trái tim to lớn. Trong Trái Tim ấy, Mẹ mong muốn tất cả trái tim của các con được thanh tẩy bằng ăn chay và cầu nguyện. Mẹ mong rằng : qua tình yêu, trái tim chúng ta sẽ cùng nhau vinh thắng. Mẹ mong rằng qua sự vinh thắng này, các con có thể nhận ra Chân Lý đích thực, Con Đường đích thực và Sự Sống đích thực. Mẹ ao ước các con sẽ gặp Con của Mẹ. Mẹ cám ơn các con."

          Thị nhân Mirjana nói Mẹ xin mọi người hãy cầu nguyện hàng ngày cho các Linh Mục là những người Chúa Giêsu đã chọn và chúc phúc.

25-3-2007 : "Các con yêu dấu !  Mẹ muốn cám ơn các con tận lòng Mẹ vì sự hy sinh từ bỏ của các con trong Mùa Chay này. Mẹ mong muốn gợi ý cho các con hãy tiếp tục sống chay tịnh với trái tim rộng mở. Hỡi các con bé nhỏ, bằng việc ăn chay và hy sinh từ bỏ, các con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong Đức Tin. Trong Chúa, các con sẽ tìm thấy bình an thật sự qua cầu nguyện hàng ngày. Mẹ ở cùng các con và Mẹ không mệt mỏi đâu, Mẹ ao ước đưa tất cả các con cùng với Mẹ lên Thiên Đàng, vì thế, hàng ngày các con hãy quyết chọn thánh thiện. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2-4-2007 : "Các con yêu dấu ! Đừng cứng lòng nữa đối với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa vẫn đang tuôn đổ trên các con đã biết bao lâu nay rồi. Trong thời gian cầu nguyện đặc biệt này, hãy cho phép Mẹ thay đổi trái tim các con để các con có thể giúp Mẹ có được Con của Mẹ phục sinh trong mọi tâm hồn, và để trái tim Mẹ có thể vinh thắng. Mẹ cám ơn các con.”

          Đức Mẹ còn nói thêm : "Các vị Mục Tử đang cần lời cầu nguyện của các con đấy !" Thế rồi một lần nữa, Mẹ nhấn mạnh là Mẹ ban cho chúng ta Phúc Lành Từ Mẫu của Mẹ, nhưng cao quí nhất là Phúc Lành từ linh mục.

25-4-2007 : "Các con yêu dấu !  Hôm nay nữa, Mẹ lại kêu gọi các con hãy hối cải. Hãy mở lòng các con ra. Đây là thời kỳ ân sủng trong khi Mẹ đang ở cùng các con, vậy hãy tận dụng thời kỳ ân sủng này. Hãy nói rằng : "Đây là thời gian dành cho linh hồn tôi." Mẹ ở cùng các con và yêu thương các con với tình yêu vô hạn. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2-5-2007 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ đến với các con với nguyện ước từ mẫu cho các con, là hãy trao cho Mẹ trái tim các con. Hỡi các con của Mẹ, hãy làm điều này với trọn niềm tin và không lo sợ. Trong trái tim các con, Mẹ sẽ đặt Con của Mẹ và Lòng Thương Xót của Người. Các con của Mẹ, khi ấy các con sẽ nhìn vào thế giới chung quanh mình bằng đôi mắt khác hẳn. Các con sẽ nhìn thấy người lân cận của mình. Các con sẽ cảm nhận được niềm đau và nỗi khổ của người ấy. Các con sẽ không ngoảnh mặt với những người đang đau khổ, bởi vì Con của Mẹ sẽ ngoảnh mặt khỏi những ai làm như vậy. Các con ơi, đừng lưỡng lự nữa."

25-5-2007 : "Các con yêu dấu ! Cùng với Mẹ, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần để Ngài hướng dẫn các con trong việc tìm kiếm Thánh Ý Thiên Chúa trên con đường thánh thiện của mình. Còn các con, những người đang xa rời với việc cầu nguyện, hãy hối cải và trong cõi thinh lặng của tâm hồn mình, hãy tìm Ơn Cứu Độ cho linh hồn các con và nuôi dưỡng linh hồn mình bằng cầu nguyện. Mẹ ban Phúc Lành Từ Mẫu của Mẹ cho từng người các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2-6-2007 : "Các con yêu dấu ! Tình Yêu của Thiên Chúa phái Mẹ đến với các con cả trong thời buổi khó khăn này. Hỡi các con của Mẹ, đừng sợ ! Mẹ đang ở cùng các con. Hãy trao cho Mẹ trái tim các con với lòng tin cậy trọn vẹn, để Mẹ có thể giúp các con nhận ra được các dấu chỉ của thời buổi các con đang sống. Mẹ sẽ giúp các con hiểu biết được Tình Yêu của Con của Mẹ. Qua các con, Mẹ sẽ vinh thắng. Mẹ cám ơn các con."

          Một lần nữa, Mẹ nhắc cho chúng ta nhớ cầu nguyện cho các Linh Mục và nhắc rằng Phép Lành của Linh Mục là Phép Lành của Chúa Giêsu, Con của Mẹ.

25-6-2007 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, với niềm vui dào dạt ở trong lòng, Mẹ kêu gọi các con hãy hối cải. Hỡi các con bé nhỏ, đừng quên rằng tất cả các con đều quan trọng trong kế hoạch trọng đại mà Thiên Chúa đang hướng dẫn qua Mễ Du. Thiên Chúa mong muốn hoán cải toàn thể thế gian và kêu gọi thế gian đến với Ơn Cứu Độ và đi theo con đường đưa đến Người, Đấng là Khởi Đầu và là Tận Cùng của mọi loài thụ tạo. Hỡi các con bé nhỏ, từ sâu thẳm trái tim Mẹ, Mẹ đặc biệt kêu gọi tất cả các con hãy mở lòng mình ra đón nhận hồng ân cao trọng mà Thiên Chúa ban cho các con qua sự hiện diện của Mẹ ở nơi đây. Mẹ muốn cám ơn từng người các con về các việc hy sinh và cầu nguyện của các con. Mẹ ở với các con và chúc lành cho tất cả các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-6-2007 : "Các con yêu dấu ! Hãy nhận lấy Phúc Lành Từ Mẫu của Mẹ." (qua Ivanka hàng năm, vào dịp mừng kính Ngày Đầu Tiên Mẹ Hiện ra.)

2-7-2007 : "Các con yêu dấu ! Trong Tình Yêu cao cả của Thiên Chúa, hôm nay Mẹ đến với các con để dẫn dắt các con đi trên con đường hiền lành và khiêm nhường. Hỡi các con của Mẹ, chặng thứ nhất trên con đường này là xưng thú tội lỗi. Hãy loại bỏ tính kiêu căng và quì gối xuống trước Thánh Nhan Con của Mẹ. Hỡi các con của Mẹ, hãy hiểu rằng các con chẳng có gì và các con chẳng làm được gì. Thứ duy nhất của các con và là cái mà các con đang sở hữu, chính là tội lỗi. Hãy tẩy sạch lòng mình và nhận lấy sự hiền lành và khiêm nhường. Con của Mẹ đã có thể chiến thắng bằng sức mạnh, nhưng Người đã chọn hiền lành, khiêm nhường và yêu thương. Hãy bước theo Con của Mẹ và trao cho Mẹ tay các con, để chúng ta cùng nhau leo lên núi và chiến thắng. Mẹ cám ơn các con."

Một lần nữa, Mẹ nói về tầm quan trọng của linh mục và Phép Lành của các ngài.

25-7-2007 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, nhân ngày Lễ Kính Thánh Quan Thầy của giáo xứ các con, Mẹ kêu gọi các con hãy noi theo đời sống của các Thánh. Chớ gì các Thánh, đối với các con, là một gương mẫu và là niềm khích lệ cho đời sống thánh thiện. Chớ gì việc cầu nguyện trở nên như dưỡng khí cho các con thở chứ không phải là một gánh nặng cho các con. Hỡi các con bé nhỏ, Thiên Chúa sẽ tỏ lộ Tình Yêu của Người cho các con và các con sẽ cảm nghiệm được niềm vui các con là những người con yêu dấu của Mẹ. Thiên Chúa sẽ chúc lành cho các con và ban cho các con tràn đầy ân sủng. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2-8-2007 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ nhìn vào trái tim các con và khi nhìn vào đấy thì trái tim Mẹ bỗng tràn ngập đau đớn. Hỡi các con của Mẹ, Mẹ xin các con hãy dành cho Thiên Chúa tình yêu thanh khiết và vô điều kiện của các con. Các con sẽ biết được rằng các con đang ở trên đường ngay lối chính khi các con sống trên trần gian với thân xác và linh hồn các con luôn ở cùng Thiên Chúa. Nhờ tình yêu thanh khiết và vô điều kiện ấy, các con sẽ nhận ra Con của Mẹ nơi mỗi người. Các con sẽ cảm thấy được hiệp nhất trong Thiên Chúa. Là người Mẹ, Mẹ sẽ hạnh phúc vì tâm hồn của các con được hiệp nhất và thánh thiện. Các con của Mẹ, Mẹ tin chắc Ơn Cứu Độ sẽ là của các con. Mẹ cám ơn các con."

Lúc mới hiện ra, Đức Mẹ chỉ cho Mirjana biết điều gì chờ đợi chúng ta nếu không có sự thánh thiện trong tâm hồn mình và sự hiệp nhất huynh đệ trong Chúa Kitô.

Mirjana nói : “Thật không dễ chịu chút nào.”

          Mẹ xin chúng ta cầu nguyện cho các vị mục tử chúng ta, vì Mẹ nói không có các ngài, không có sự hiệp nhất được.

25-8-2007 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy hối cải. Hỡi các con bé nhỏ, chớ gì đời sống của các con phản ảnh lòng nhân từ của Thiên Chúa chứ không phản ảnh lòng hận thù và bất trung. Hỡi các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện để việc cầu nguyện trở thành sự sống cho các con. Bằng cách ấy, trong cuộc đời các con sẽ tìm thấy bình an và niềm vui mà Thiên Chúa ban cho những ai đã mở lòng ra đón nhận Tình Yêu của Người. Còn các con - những kẻ đang xa lìa Lòng Thương Xót của Thiên Chúa - các con hãy hối cải, ngõ hầu Thiên Chúa sẽ không làm ngơ đối với lời cầu nguyện của các con và sẽ không là quá trễ đối với các con. Vì thế, trong thời gian ân sủng này, hãy hối cải và tôn Thiên Chúa lên vị trí trên hết trong cuộc đời các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2-9-2007 : "Các con yêu dấu ! Trong thời gian này là thời gian các dấu chỉ của Thiên Chúa, đừng sợ hãi, bởi vì Mẹ ở cùng các con. Tình Yêu cao cả của Thiên Chúa đã phái Mẹ đến để hướng dẫn các con đến với Ơn Cứu Độ. Hãy trao cho Mẹ trái tim đơn sơ của các con đã được thanh tẩy nhờ ăn chay và cầu nguyện. Ơn Cứu Độ của các con chỉ ở trong trái tim đơn sơ của các con. Mẹ sẽ ở cùng các con và dẫn dắt các con. Mẹ cám ơn các con.

25-9-2007 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy để cho trái tim mình bừng cháy tình yêu nồng nàn hơn với Đấng Chịu Đóng Đinh. Và các con đừng quên rằng: vì yêu các con mà Người đã thí mạng sống mình để các con được cứu rỗi. Hỡi các con bé nhỏ, hãy suy niệm và cầu nguyện để trái tim các con mở ra đón nhận Tình Yêu của Thiên Chúa. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2-10-2007 : "Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con hãy đồng hành với Mẹ trong sứ mệnh Thiên Chúa đã trao cho Mẹ với một trái tim rộng mở và niềm tín thác trọn vẹn. Con đường mà Mẹ đang hướng dẫn các con, nhờ Thiên Chúa, là con đường gian khó, nhưng cứ kiên trì thì cuối cùng, tất cả chúng ta sẽ được vui mừng nhờ Thiên Chúa. Vì thế, hỡi các con của Mẹ, đừng ngưng cầu xin cho được Ơn Đức Tin. Chỉ nhờ Đức Tin mà Lời Chúa sẽ sáng lên trong bóng đêm đang muốn bao trùm chúng ta. Đừng sợ hãi, Mẹ ở cùng các con. Mẹ cám ơn các con.

25-10-2007 :         "Các con yêu dấu ! Vì Tình Yêu, Thiên Chúa đã phái Mẹ đến giữa các con để dẫn dắt các con tới Con Đường Cứu Độ. Nhiều người trong các con đã mở lòng mình ra và chấp nhận các Sứ Điệp của Mẹ, nhưng có nhiều người đã bị lạc đường và đã chưa từng biết đến Thiên Chúa Tình Yêu với trọn vẹn cả trái tim. Vì thế, Mẹ kêu gọi các con hãy là tình yêu và là ánh sáng ở những nơi tối tăm và tội lỗi. Mẹ ở cùng các con và ban Phúc Lành cho tất cả các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2-11-2007 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy mở lòng mình cho Chúa Thánh Thần và để cho Người biến đổi các con. Hỡi các con của Mẹ, Thiên Chúa nhân hậu vô cùng và vì thế, là người Mẹ, Mẹ khẩn cầu các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, hãy ăn chay và hy vọng rằng có thể đạt được sự nhân hậu, vì tình yêu được sinh ra từ lòng nhân hậu ấy. Chúa Thánh Thần sẽ làm cho "tính nhân hậu" ấy mạnh mẽ thêm trong các con và các con sẽ có thể gọi Thiên Chúa là Cha của các con. Qua tình yêu cao thượng này, các con sẽ chân thành yêu thương tất cả mọi người, và nhờ Thiên Chúa, các con sẽ coi họ như anh chị em ruột thịt của mình. Mẹ cám ơn các con."

          Trong khi ban phép lành, Đức Mẹ nói: "Trên con đường mà Mẹ đang hướng dẫn các con đến với Con của Mẹ, những ai làm đại diện cho Người sẽ bước đi bên cạnh Mẹ.”

25-11-2007 :  "Các con yêu dấu ! Hôm nay khi các con mừng Lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ, Mẹ ước mong Người là Vua của đời sống các con. Các con bé nhỏ, chỉ nhờ việc cho đi, các con mới có thể thấu hiểu được Quà Tặng Hy Sinh của Chúa Giêsu trên thánh giá cho từng người các con. Hỡi các con bé nhỏ, hãy dâng thời gian lên Thiên Chúa để Người có thể biến đổi và ban tràn đầy ân sủng của Người cho các con ngõ hầu các con là ân sủng cho người khác. Các con bé nhỏ, vì các con, Mẹ là Quà Tặng Ân Sủng và Tình Yêu đến từ Thiên Chúa cho thế giới bất an này. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2-12-2007 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, khi Mẹ nhìn vào trái tim các con thì lòng Mẹ đầy đau đớn và rúng động. Hỡi các con của Mẹ, hãy ngừng lại một lát và nhìn vào trái tim các con đi. Con của Mẹ - là Thiên Chúa của các con có thực sự còn ở nơi trên hết không ? Các Điều Răn của Người có thực sự là thước đo đời sống các con không ? Mẹ cảnh báo các con một lần nữa : không có Đức Tin thì không có sự gần gũi với Thiên Chúa cũng như Lời Chúa. Lời Chúa chính là Ánh Sáng Cứu Độ và là Sự Sáng của Lương Tri.”

Mirjana nói thêm : “Tôi đau khổ xin Mẹ đừng rời chúng ta và đừng từ bỏ chúng ta. Mẹ mỉm cười vẻ đau đớn trước lời nài xin của tôi và rời đi. Lần này Mẹ không chấm dứt Sứ Điệp bằng lời ‘Cám Ơn’. Mẹ ban Phúc Lành cho tất cả chúng ta và làm phép tất cả các vật đạo chúng ta đem theo.” 

25-12-2007 : "Các con yêu dấu ! Với niềm vui lớn lao, Mẹ đem đến cho các con Vua Bình An để Người ban Phúc Lành cho các con. Hãy thờ lạy Người và dành thời gian cho Đấng Tạo Thành là Đấng mà lòng các con đang mong đợi. Đừng quên rằng các con chỉ là những người qua đường trên thế gian này và các sự vật chỉ có thể cho các con những niềm vui nhỏ bé mà thôi; trong khi ấy, qua Con của Mẹ, Sự Sống Đời Đời được trao ban cho các con. Chính vì thế mà Mẹ ở cùng các con để hướng dẫn các con đến những điều mà lòng các con khao khát. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-12-2007 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ đặc biệt kêu gọi các con mở ngỏ lòng mình ra cho Thiên Chúa, và để cho từng trái tim của các con ngày hôm nay trở thành một nơi cho Chúa Giêsu được sinh ra. Hỡi các con bé nhỏ, qua tất cả thời gian mà Thiên Chúa cho phép Mẹ ở cùng các con, Mẹ ao ước dẫn đưa các con đến niềm vui của đời sống các con. Hỡi các con bé nhỏ, chỉ có Thiên Chúa mới chính là Niềm Vui Thật Sự của đời sống các con. Vì thế, các con yêu dấu, đừng tìm kiếm niềm vui trong các sự thế gian này mà hãy mở lòng các con ra để đón nhận Thiên Chúa. Hỡi các con bé nhỏ, mọi sự đều qua đi, chỉ có Thiên Chúa mới còn ở lại trong tâm hồn các con mà thôi. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." (qua Jacov)

    Năm 2008

2-1-2008 : “Các con yêu dấu ! Với trọn vẹn sức mạnh của trái tim mình, Mẹ yêu thương các con và trao ban chính mình Mẹ cho các con. Như người mẹ phải chiến đấu vì con cái, Mẹ cầu nguyện cho các con và chiến đấu vì các con. Mẹ xin các con đừng e ngại, hãy mở lòng ra, để có thể yêu thương hết lòng và trao tặng bản thân các con cho người khác. Càng trao ban với trọn tâm hồn thì các con càng nhận được nhiều hơn và các con sẽ hiểu được Con của Mẹ và ân huệ Người dành cho các con hơn. Chớ gì mọi người nhận ra các con qua Tình Yêu của Con của Mẹ và qua Mẹ. Mẹ cám ơn các con.”

Chị Mirjana nói thêm rằng Đức Mẹ Maria yêu cầu mọi người hãy cầu nguyện và ăn chay cho các vị mục tử  của chúng ta.

25-1-2008 : “Các con yêu dấu ! Với thời gian Mùa Chay, các con đang tiến tới thời kỳ ân huệ. Trái tim các con giống như đất đã được cày xới và sẵn sàng nhận hoa trái và trở thành những hoa trái tốt lành. Hỡi các con bé nhỏ, các con được tự do để chọn sự tốt lành hay sự dữ. Do đó, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện và ăn chay. Hãy vun trồng niềm vui và hoa trái của niềm vui sẽ trở nên tốt đẹp trong trái tim các con, rồi những người khác sẽ nhìn thấy hoa trái niềm vui ấy và nhận lãnh lấy qua đời sống của các con. Hãy từ bỏ tội lỗi và chọn Đời Sống Vĩnh Cửu. Mẹ ở với các con và chuyển cầu cho các con trước Thánh Nhan Con của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

2-2-2008 :"Các con yêu dấu ! Mẹ đang ở bên các con. Là người mẹ, Mẹ qui tụ các con lại, vì Mẹ mong muốn xóa sạch khỏi tâm hồn của các con những gì Mẹ đang nhìn thấy. Hãy chấp nhận Tình Yêu của Con của Mẹ và hãy xóa đi nỗi sợ hãi, đau đớn, khổ sở và thất vọng khỏi tâm hồn các con. Mẹ đã chọn các con cách đặc biệt để các con trở nên Ánh Sáng Tình Yêu của Con của Mẹ. Mẹ cám ơn các con."

25-2-2008 : "Các con yêu dấu ! Trong thời kỳ hồng ân này, Mẹ lại kêu gọi các con hãy cầu nguyện và hy sinh từ bỏ. Chớ gì ngày của các con xen lẫn với những lời cầu nguyện ngắn gọn, đầy sốt mến cho tất cả những ai chưa biết đến Tình Yêu của Thiên Chúa. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2-3-2008 : “Các con yêu dấu ! Mẹ khẩn nài các con, nhất là trong thời gian Mùa Chay này, hãy đáp lại lòng nhân từ của Thiên Chúa bởi vì Người đã tuyển chọn các con và gởi Mẹ đến giữa các con. Hãy thanh tẩy tội lỗi, và trong Chúa Giêsu, Con của Mẹ, hãy nhận biết được sự hy sinh cứu chuộc của Người vì tội lỗi của toàn thể thế gian. Nguyện xin Người trở nên ý nghĩa cho cuộc đời các con. Chớ gì đời sống các con là để phụng sự cho Tình Yêu Thiên Chúa của Con của Mẹ. Các con của Mẹ, Mẹ cám ơn các con !”

           18-3-2008 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ mở rộng đôi tay của Mẹ hướng về các con. Các con đừng sợ hãi mà hãy chấp nhận đôi tay của Mẹ. Đôi tay Mẹ mong muốn ban cho các con tình yêu, bình an và giúp các con được Ơn Cứu Độ. Vì thế, hỡi các con của Mẹ, hãy đón nhận đôi tay Mẹ. Hãy làm cho Trái Tim Mẹ tràn ngập niềm vui và Mẹ sẽ hướng dẫn các con trên đường thánh thiện. Con đường mà Mẹ hướng dẫn các con thì khó khăn và đầy những cám dỗ và sa ngã. Mẹ sẽ ở với các con và đôi tay Mẹ sẽ nắm lấy tay các con. Hãy bền tâm, vững chí để rồi ở cuối con đường, tất cả chúng ta có thể cùng nhau nắm lấy tay Con của Mẹ trong niềm vui và tình yêu. Các con đừng sợ mà hãy đến với Mẹ. Mẹ cám ơn các con."

25-3-2008 : “Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con hãy tiếp tục hoán cải bản thân mình. Các con vẫn còn xa rời với việc gặp gỡ Thiên Chúa trong tâm hồn các con. Vì thế, hãy dành trọn thời gian hơn nữa trong cầu nguyện và Thờ Lạy Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể Cực Thánh trên Bàn Thờ, để Người biến đổi các con và đặt vào lòng các con một đức tin sống động cùng với niềm ước ao được Sự Sống Đời Đời. Các con bé nhỏ, mọi sự đều qua đi, chỉ duy nhất có Thiên Chúa là không qua đi. Mẹ ở cùng các con và khuyến khích các con với tình yêu thương. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-4-2008 : Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, khi Mẹ ở cùng các con trong Tình Yêu cao cả của Thiên Chúa, Mẹ muốn hỏi các con : Các con có ở cùng Mẹ chăng ? Trái tim các con có mở ngỏ ra cho Mẹ chăng ? Các con có để cho Mẹ thanh tẩy và chuẩn bị tâm hồn các con cho Con của Mẹ chăng ? Các con của Mẹ, các con được chọn là bởi vì ân sủng trọng đại của Thiên Chúa đã tuôn hạ xuống thế gian trong thời buổi của các con. Đừng do dự mà hãy lãnh nhận ân sủng ấy. Mẹ cám ơn các con .”

Đức Mẹ đã ban Phúc Lành cho mọi người hiện diện và làm phép tất cả các vật đạo. Khi Mẹ ra đi, phía sau Mẹ là làn ánh sáng ấm áp, tuyệt diệu trong màu trời xanh lơ.

            25-4-2008 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy lớn lên trong Tình Yêu Thiên Chúa như một đóa hoa cảm nhận được ánh xuân nồng ấm. Hỡi các con bé nhỏ, cũng  bằng cách ấy, các con hãy lớn lên trong Tình Yêu Thiên Chúa và hãy đem Tình Yêu ấy đến cho tất cả những ai còn đang xa Chúa. Hãy tìm Thánh Ý Chúa và làm điều lành cho những người mà Thiên Chúa đã đặt trên bước đường của các con và hãy trở nên ánh sáng và niềm vui. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-5-2008 : Các con yêu dấu ! Do Thánh Ý Chúa mà Mẹ đang ở đây với các con tại nơi này. Mẹ ao ước các con mở lòng mình ra cho Mẹ và nhận Mẹ là người mẹ. Với tình yêu của mình, Mẹ sẽ dạy cho các con đời sống giản dị, giàu lòng nhân ái, và Mẹ sẽ dẫn đưa các con đến với Con của Mẹ. Con đường đến với Người có thể gian khó và đớn đau, nhưng đừng sợ, Mẹ sẽ ở cùng các con. Tay Mẹ sẽ nắm giữ các con cho đến cùng, cho đến Niềm Vui Đời Đời; vì thế, đừng sợ hãi mở lòng các con ra cho Mẹ. Mẹ cám ơn các con.

            Đức Mẹ nói thêm : “Hãy cầu nguyện cho các Linh Mục. Con của Mẹ đã phái các Ngài đến với các con như là quà tặng đấy.”

25-5-2008 : “Các con yêu dấu ! Trong thời kỳ ân sủng này, khi Thiên Chúa đã cho phép Mẹ ở cùng các con, hỡi các con bé nhỏ, một lần nữa Mẹ kêu gọi các con hãy hối cải. Hãy tiếp tục hoạt động cho sự cứu độ thế gian cách đặc biệt trong lúc Mẹ ở cùng các con. Thiên Chúa giàu lòng thương xót và Người đang ban các ân huệ đặc biệt, vì thế, các con hãy tìm kiếm các ân huệ ấy qua cầu nguyện. Mẹ ở với các con và không để các con phải đơn độc. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-6-2008 : “Các con yêu dấu ! Nhờ ơn Chúa mà Mẹ ở cùng các con, giúp các con ngày càng tiến triển trong đức tin và tình yêu thương – tất cả các con ! Còn các con là những người có trái tim đã bị tội lỗi và lầm lỗi làm cho trở nên chai cứng như đá, (Theo thị nhân Mirjana, khi Đức Mẹ nói câu này, Mẹ nhìn vào những người hiện diện có liên quan đến điều này với một biểu lộ đau đớn và có những giọt lệ trong mắt Mẹ.) trừ phi các con là những linh hồn thành tâm thiện chí, thì Mẹ mới mong soi sáng cho các con bằng ánh sáng mới. Các con hãy cầu nguyện để lời cầu nguyện của Mẹ gặp được những tâm hồn rộng mở, để Mẹ có thể soi sáng cho những tâm hồn ấy bằng sức mạnh đức tin và mở ra các con đường yêu thương và hy vọng. Các con hãy kiên trì. Mẹ sẽ ở cùng các con .”

25-6-2008 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, với niềm vui dào dạt trong lòng, Mẹ kêu gọi các con hãy theo Mẹ và lắng nghe các Sứ Điệp của Mẹ. Hãy là những người hân hoan mang bình an và yêu thương vào trong thế giới bất an này. Mẹ ở với các con và Mẹ chúc lành cho tất cả các con cùng với Con của Mẹ là Chúa Giêsu, Vua Bình An. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-6-2008 : Ivanka thuật lại : “Mẹ nói với tôi về bí mật thứ 9. Mẹ ban Phúc Lành Từ Mẫu cho chúng ta.”

2-7-2008 : “Các con yêu dấu ! Với Tình Yêu Từ Mẫu, Mẹ muốn khuyến khích các con hãy yêu thương người lân cận của mình. Nguyện xin Con của Mẹ là nguồn mạch của tình yêu thương đó. Người có thể thực hiện mọi sự bằng quyền lực nhưng Người đã chọn yêu thương và đã làm gương cho các con. Hôm nay nữa, qua Mẹ, Thiên Chúa bày tỏ cho các con lòng nhân hậu vô hạn của Người, và các con cần đáp lại lòng nhân hậu ấy. Các con hãy cư xử với những người các con gặp gỡ cũng với lòng nhân hậu và khoan dung như thế. Chớ gì tình yêu thương của các con sẽ hoán cải họ. Bằng cách ấy, Con của Mẹ và Tình Yêu của Người sẽ phục sinh trong các con. Mẹ cám ơn các con.”

            Đức Mẹ còn nói thêm : “Các vị Mục Tử nên ở trong trái tim các con và trong lời cầu nguyện của các con.”

25-7-2008 : "Các con yêu dấu ! Giờ này đây khi các con đang nghĩ về sự nghỉ ngơi phần xác, Mẹ kêu gọi các con hãy hối cải. Hãy cầu nguyện và hoạt động ngõ hầu trái tim các con khao khát Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành là sự an nghỉ thật sự của linh hồn và thân xác các con. Nguyện xin Ngài tỏ lộ Thánh Nhan của Ngài cho các con và xin Ngài ban cho các con bình an của Ngài. Mẹ ở với các con và chuyển cầu trước Thánh Nhan Thiên Chúa cho từng người các con. Cám ơn các con đã đáp lại kêu gọi của Mẹ."

2-8-2008 : “Các con yêu dấu ! Trong việc Mẹ đến với các con và ở đây giữa các con, đã phản ánh được sự vĩ đại của Thiên Chúa, và mở ra con đường có Thiên Chúa đồng hành đi đến Niềm Vui Vĩnh Cửu.Đừng cảm thấy mình yếu đuối, cô độc và bị bỏ rơi. Với đức tin, lời cầu nguyện và tình yêu, các con hãy leo lên đồi cứu độ. Chớ gì Thánh Lễ phải thành hành vi đáng trọng nhất, mạnh mẽ nhất trong việc cầu nguyện của  các con và phải là trung tâm đời sống thiêng liêng của các con. Hãy tin tưởng và yêu thương, hỡi các con của Mẹ. Những người đã được Con của Mẹ tuyển chọn và kêu gọi cũng sẽ giúp các con trong việc này. Mẹ ban Phúc Lành Từ Mẫu của Mẹ cho các con và những người ấy cách đặc biệt. Mẹ cám ơn các con .”

            25-8-2008 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy hoán cải bản thân mình. Các con hãy là những người hối cải và bằng đời sống mình, các con sẽ làm chứng, yêu thương, tha thứ và mang niềm vui của Đấng Phục Sinh vào trong thế giới này, nơi mà Con của Mẹ đã tử nạn và là nơi mà người ta không còn cảm thấy cần thiết phải tìm kiếm Người và nhận ra Người trong cuộc đời của họ. Phần các con, hãy tôn thờ Người, và chớ gì niềm hy vọng của các con là niềm hy vọng cho những trái tim không có Chúa Giêsu. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2-9-2008 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, với Trái Tim Từ Mẫu của Mẹ, Mẹ kêu gọi các con tụ họp quanh Mẹ để yêu thương người lân cận. Các con của Mẹ, hãy dừng lại. Hãy nhìn vào đôi mắt của người anh em mình và nhận ra Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Nếu các con thấy niềm vui, hãy vui mừng với người ấy. Nếu có đau khổ trong đôi mắt của người anh em, thì với sự dịu dàng và nhân hậu, hãy xóa nó đi bởi vì không có tình yêu là các con đã lạc lối rồi. Chỉ có tình yêu mới hữu hiệu; tình yêu tạo nên những điều kỳ diệu. Tình yêu thương sẽ hiệp nhất các con trong Con của Mẹ và mang lại chiến thắng cho Trái Tim Mẹ. Vì thế, các con của Mẹ, hãy yêu thương."

          Mirjana kể lại Mẹ chúc lành cho tất cả mọi người đang hiện diện và cho tất cả các vật đạo. Một lần nữa, Mẹ kêu gọi chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị mục tử của mình.

25-9-2008 : "Các con yêu dấu ! Chớ gì cuộc sống các con, lại một lần nữa, là sự quyết chọn bình an. Các con hãy là những người hân hoan mang bình an và đừng quên rằng các con đang sống trong thời gian ân sủng, trong thời gian này Thiên Chúa ban cho các con những hồng ân lớn lao qua sự hiện diện của Mẹ. Các con đừng khép lòng mình lại, hỡi các con bé nhỏ, nhưng hãy tận dụng thời gian này và hãy tìm kiếm ơn bình an và yêu thương cho đời mình ngõ hầu các con có thể trở thành những chứng nhân cho người khác nữa. Mẹ ban cho các con Phúc Lành Từ Mẫu của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2-10-2008 : “Các con yêu dấu ! Một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy đến với Niềm Tin. Tấm Lòng Từ Mẫu của Mẹ mong ước trái tim các con mở ngỏ ra để có thể nói với tâm hồn các con : Hãy tin. Các con của Mẹ, chỉ có Đức Tin mới cho các con sức mạnh trước những thử thách của cuộc đời. Đức Tin sẽ đổi mới linh hồn các con và mở ra những con đường hy vọng. Mẹ ở với các con. Mẹ tụ họp các con quanh Mẹ vì Mẹ muốn giúp đỡ các con, ngõ hầu các con có thể giúp những người lân cận với mình khám phá được Đức Tin là hạnh phúc và niềm vui duy nhất của cuộc đời. Mẹ cám ơn các con.

Mẹ ban phép lành cho mọi người đang hiện diện, cũng như các vật đạo. Một lần nữa, Mẹ kêu gọi chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục, nhất là trong thời gian này.

25-10-2008 : “Các con yêu dấu ! Mẹ đặc biệt kêu gọi tất cả các con hãy cầu nguyện cho các Ý Nguyện của Mẹ ngõ hầu, qua những lời cầu nguyện của các con, các con có thể chận đứng kế hoạch của Satan trên thế giới này, thế giới càng ngày càng rời xa Thiên Chúa và đặt mình thay thế vị trí của Thiên Chúa và phá hủy mọi điều đẹp đẽ và tốt lành trong tâm hồn của từng người các con. Vì thế, các con bé nhỏ, hãy trang bị vũ khí cho mình bằng cầu nguyện và ăn chay ngõ hầu các con ý thức được Thiên Chúa yêu thương các con nhiều đến chừng nào và có thể thi hành Thánh Ý Thiên Chúa. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-11-2008 : "Các con yêu dấu !          Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy hoàn toàn hiệp nhất với Thiên Chúa. Thân thể các con ở trên trần gian, nhưng Mẹ xin các con hãy để cho linh hồn mình trọn vẹn gần gũi với Thiên Chúa hơn nữa. Các con sẽ đạt được điều này nhờ cầu nguyện, cầu nguyện với trái tim rộng mở. Như thế, các con sẽ tạ ơn Thiên Chúa vì sự tốt lành vô hạn của Người mà Người ban cho các con qua Mẹ, và với trái tim chân thật, các con sẽ nhận lấy bổn phận là đối xử tốt lành như vậy với những người các con gặp gỡ. Cám ơn các con, các con của Mẹ."

          Mẹ nói thêm : "Với cả tâm hồn, Mẹ nguyện xin Thiên Chúa ban sức mạnh và tình yêu cho các vị mục tử của các con để giúp đỡ các con trong việc này và để hướng dẫn các con."

25-11-2008 :         "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con, trong thời gian hồng ân này, hãy cầu nguyện để Chúa Giêsu Hài Nhi được sinh ra trong tâm hồn các con. Nguyện ước Người, chính là Bình An, ban bình an cho toàn thế giới qua các con. Vì thế, các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện liên lỉ cho thế giới hỗn loạn, vô vọng này ngõ hầu các con trở thành những chứng nhân của bình an cho tất cả mọi người. Chớ gì hy vọng bắt đầu chảy tràn qua tâm hồn các con như dòng sông ân sủng. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

2-12-2008 : "Các con yêu dấu !Trong thời gian thánh thiêng của niềm trông đợi hân hoan này, Thiên Chúa đã tuyển chọn các con, các con bé nhỏ, để thực hiện những ý nguyện cao cả của Người. Các con của Mẹ, hãy khiêm nhường. Qua tấm lòng khiêm nhường của các con, cùng với trí khôn ngoan của Người, Thiên Chúa sẽ làm cho linh hồn các con trở nên mái ấm được chọn. Các con sẽ chiếu sáng mái ấm ấy bằng những việc tốt lành và như thế, với tâm hồn rộng mở, các con sẽ đón mừng ngày Giáng Sinh của Con của Mẹ trong trọn vẹn tình yêu bao dung của Người. Cám ơn các con, các con yêu dấu."

25-12-2008 : "Các con yêu dấu ! Các con đang chạy vội vã, đang làm việc, đang thu gom tích lũy - nhưng không có Phúc Lành. Các con không cầu nguyện ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy dừng lại trước máng cỏ và suy gẫm về Chúa Giêsu, Đấng mà Mẹ trao cho các con ngày hôm nay nữa, để Người ban Phúc Lành cho các con và giúp các con thấu hiểu rằng, không có Người, các con không có tương lai. Vì thế, các con bé nhỏ, hãy tận hiến cuộc đời mình trong tay của Chúa Giêsu để Người hướng dẫn các con và bảo vệ các con khỏi mọi sự dữ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

25-12-2008 :         "Các con yêu dấu ! Hôm nay, cách đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho hòa bình. Không có Thiên Chúa, các con không thể có hòa bình hay là sống trong hòa bình. Vì thế, các con bé nhỏ, hôm nay vào ngày ân sủng này, hãy mở ngỏ tâm hồn mình đón Vua Bình An để Người được sinh ra trong các con và ban cho các con bình an của Người; và các con, hãy là những người mang bình an vào thế giới bất an này. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."   (qua Jacov)

      Năm 2009

2-1-2009 : “Các con yêu dấu ! Trong khi ân sủng lớn lao từ trời cao được trao ban dồi dào, chan chứa trên các con mà sao trái tim các con vẫn cứng cỏi, lạnh lùng và không hề đáp trả lại. Các con của Mẹ, tại sao các con không trao cho Mẹ trái tim của các con cách trọn vẹn ? Mẹ chỉ mong muốn gởi vào trái tim các con Bình an và Ơn Cứu Độ - là Con của Mẹ.    Với Con của Mẹ, linh hồn các con sẽ được hướng về những mục tiêu cao thượng và các con sẽ không bao giờ lạc lối. Ngay cả trong bóng đêm tối tăm nhất, các con vẫn tìm được lối đi. Các con của Mẹ, hãy quyết tâm chọn cuộc sống mới với Thánh Danh Con của Mẹ trên đôi môi các con. Mẹ cám ơn các con.

25-1-2009 : Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Chớ gì, đối với các con, lời cầu nguyện như là hạt giống các con sẽ gieo vào trong Trái Tim Mẹ, rồi Mẹ sẽ dâng lên Chúa Giêsu, Con của Mẹ cho các con, vì sự cứu rỗi linh hồn các con. Các con bé nhỏ, Mẹ mong ước từng người các con yêu mến Sự Sống Đời Đời là Tương Lai của các con và mọi sự thế gian trở thành nguồn trợ giúp các con tiến đến gần hơn nữa với Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành. Mẹ ở với các con lâu dài như vậy là vì các con đang lầm đường lạc lối. Hỡi các con bé nhỏ, duy chỉ với sự giúp đỡ của Mẹ, các con mới có thể mở đôi mắt của mình ra. Có nhiều người, nhờ sống Sứ Điệp của Mẹ đã nhận thức rõ được rằng họ đang ở trên con đường thánh thiện hướng về Sự Sống Đời Đời. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

2-2-2009 : “Các con yêu dấu ! Với Trái Tim Từ Mẫu, hôm nay Mẹ muốn nhắc nhở các con – một cách cụ thể để các con chú ý – về Tình Yêu vô hạn của Thiên Chúa và sự kiên nhẫn phát sinh từ Tình Yêu ấy. Cha của các con đã phái Mẹ đến và đang chờ đợi. Người đang chờ đợi các con mở lòng mình ra để sẵn sàng thực hiện các công việc của Người. Người đang chờ đợi trái tim các con được hiệp nhất trong lòng thương xót và tình yêu Kitô hữu trong Thần Khí của Con của Mẹ. Đừng lãng phí thời giờ nữa, các con bé nhỏ, vì các con không phải là chủ nhân của thời gian. Mẹ cám ơn các con."

25-2-2009 : “Các con yêu dấu ! Trong thời gian từ bỏ mình, cầu nguyện và sám hối này, Mẹ lại kêu gọi các con lần nữa: hãy đi xưng tội để ân sủng có thể mở rộng lòng các con, và hãy để ân sủng ấy thay đổi các con. Hãy hối cải, hỡi các con bé nhỏ, hãy mở rộng tâm hồn mình cho Thiên Chúa và đón nhận kế hoạch của Người cho từng người các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

2-3-2009 :"Các con yêu dấu ! Mẹ đang ở nơi đây giữa các con. Mẹ nhìn vào những tâm hồn đau thương và bất an của các con.    Các con đã trở nên lầm lạc rồi, các con của Mẹ. Những vết thương của các con do tội lỗi đang trở nên ngày càng lớn hơn và khiến cho tất cả các con càng xa chân lý đích thực hơn nữa. Các con tìm kiếm hy vọng và an ủi ở những nơi sai lầm, trong khi Mẹ trao ban cho các con lòng hiến dâng chân thành được dưỡng nuôi bằng tình yêu, hy sinh và sự thật. Mẹ trao ban Con của Mẹ cho các con." 

18-3-2009 : Thị nhân Mirjana Dragicevic-Soldo được Mẹ hiện ra vào ngày 2 hàng tháng để cùng cô cầu nguyện cho người vô tín. Hôm nay, ngày Mẹ hiện ra vào dịp sinh nhật của cô, hàng ngàn người hành hương tụ họp cầu nguyện chuỗi Mân Côi tại "Cây Thánh Giá Xanh", gần chân Đồi Hiện Ra. Cuộc hiện ra đã kéo dài từ 1:52 đến 1:58 vào buổi chiều. Đức Mẹ đã ban Sứ Điệp sau đây :

          "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy chân thành nhìn thật lâu vào tâm hồn các con. Các con thấy gì trong tâm hồn mình ? Con của Mẹ ở đâu trong tâm hồn các con và đâu là ước muốn buớc theo Mẹ để đến với Người ? Các con của Mẹ, chớ gì thời gian hy sinh từ bỏ này là thời gian các con tự hỏi mình rằng :‘Thiên Chúa của con mong muốn điều gì nơi chính bản thân con ? Con sẽ làm gì đây ?’ Các con hãy cầu nguyện, ăn chay và giàu lòng thương xót. Đừng quên các vị mục tử của các con. Hãy cầu xin cho các ngài đừng lầm đường lạc lối, hãy cầu xin cho các ngài vẫn ở lại trong Con của Mẹ để trở nên những mục tử tốt lành cho đoàn chiên của các ngài."

          Thế rồi, Mẹ nhìn tất cả những ai đang hiện diện và nói thêm rằng : "Một lần nữa, Mẹ nói với các con: nếu các con biết Mẹ yêu thương các con nhiều đến thế nào thì các con sẽ khóc vì hạnh phúc. Mẹ cám ơn các con."

25-3-2009 : “Các con yêu dấu ! Vào mùa Xuân này, khi vạn vật thức dậy sau giấc ngủ mùa Đông, các con cũng hãy thức tỉnh linh hồn mình bằng cầu nguyện để linh hồn các con được sẵn sàng đón nhận ánh sáng của Chúa Giêsu phục sinh. Các con bé nhỏ, nguyện xin Người lôi cuốn các con đến gần Thánh Tâm Người hơn nữa ngõ hầu các con có thể mở lòng đón nhận Sự Sống Đời Đời. Mẹ cầu nguyện cho các con và chuyển cầu trước Thánh Nhan Đấng Tối Cao cho các con được chân thành hối cải. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-4-2009 : “Các con yêu dấu ! Tình Yêu của Thiên Chúa ở trong Lời của Mẹ. Các con của Mẹ, Tình Yêu ấy mong muốnđưa các con quay về với công lý và sự thật. Tình yêu ấy ước ao cứu các con thoát khỏi ảo tưởng. Thế còn các con thì sao, các con của Mẹ ? Trái tim các con vẫn khép kín; những trái tim cứng cỏi và không đáp lại những Lời kêu gọi của Mẹ. Trái tim các con không chân thành. Với Tình Yêu Từ Mẫu, Mẹ đang cầu nguyện cho các con, bởi vì Mẹ mong muốn cho tất cả các con được phục sinh trong Con của Mẹ. Mẹ cám ơn các con.”

          25-4-2009 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy cầu nguyện cho hòa bình và hãy làm chứng cho hòa bình trong gia đình các con ngõ hầu hòa bình trở nên kho tàng quí báu nhất trên thế giới bất an này. Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình của các con và là Mẹ của các con. Mẹ mong muốn hướng dẫn các con trên con đường bình an, mà bình an này chỉ đến từ Thiên Chúa. Vì thế, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-5-2009 : “Các con yêu dấu ! Đã một thời gian lâu dài, Mẹ trao cho các con Tấm Lòng Từ Mẫu của Mẹ và trao ban Con của Mẹ cho các con. Vậy mà các con đang khước từ Mẹ. Các con cứ để cho tội lỗi chế ngự các con càng ngày càng nhiều hơn. Các con cứ để cho tội lỗi làm chủ các con và lấy đi khả năng nhận thức sáng suốt của mình. Các con tội nghiệp của Mẹ, hãy nhìn quanh mình và nhìn vào những dấu chỉ của thời buổi. Các con nghĩ rằng các con có thể làm gì mà không cần đến Phúc Lành của Thiên Chúa sao ? Đừng để cho bóng tối bao phủ các con. Từ sâu thẳm tâm hồn mình, các con hãy kêu cầu Con của Mẹ. Thánh Danh Người xua tan ngay cả bóng đêm tối  tăm nhất. Mẹ sẽ ở với các con, các con chỉ cần gọi Mẹ: ‘Mẹ ơi, chúng con đây, xin dẫn dắt chúng con.’Cám ơn các con.”

          (Theo lời cô Mirjana kể lại: “Mẹ rất buồn. Mẹ chỉ ban Sứ Điệp và chúc lành cho chúng ta.”)

          25-5-2009 : "Các con yêu dấu ! Trong thời gian này, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự đến trên mọi người đã chịu phép Thánh Tẩy ngõ hầu Chúa Thánh Thần có thể đổi mới tất cả các con và hướng dẫn các con trên con đường làm chứng cho niềm tin của mình - các con và tất cả những ai xa rời Thiên Chúa và Tình Yêu của Người. Mẹ ở với các con và chuyển cầu cho các con trước Đấng Tối Cao. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-6-2009: “Các con yêu dấu ! Tình Yêu của Mẹ tìm kiếm tình yêu toàn vẹn và vô điều kiện của các con, Tình Yêu của Mẹ sẽ không để các con ở yên trong tình trạng như trước, trái lại, Tình Yêu ấy sẽ thay đổi các con và dạy cho các con biết tín thác vào Con của Mẹ. Hỡi các con của Mẹ, bằng Tình Yêu của Mẹ, Mẹ đang cứu giúp các con và làm cho các con thành các chứng nhân đích thực cho lòng nhân từ của Con của Mẹ. Vì thế, hỡi các con của Mẹ, đừng sợ làm chứng cho Tình Yêu Nhân Danh Con của Mẹ. Mẹ cám ơn các con.”     

25-6-2009 : “Các con yêu dấu ! Hãy vui mừng với Mẹ, hãy hối cải trong niềm vui và hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về Hồng Ân Chúa đã cho Mẹ hiện diện giữa các con.

Hãy cầu nguyện để trong tâm hồn các con, Thiên Chúa được ngự trị nơi trung tâm cuộc đời các con và bằng đời sống mình hãy làm chứng, hỡi các con bé nhỏ, ngõ hầu mỗi một người có thể cảm nhận được Tình Yêu của Thiên Chúa.          Hãy là đôi tay của Mẹ, mở rộng đón mọi người để họ có thể tiến đến gần hơn nữa với Thiên Chúa Tình Yêu. Mẹ ban Phúc Lành Từ Mẫu của Mẹ cho các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

25-6-2009 : Ivanka được dự cuộc hiện ra hàng năm tại nhà với chồng cô và các con. Ivanka thuật lại là Mẹ ở với cô khoảng 10 phút và nói với cô về bí mật thứ mười.

 “Các con yêu dấu, Mẹ kêu gọi các con hãy là những tông đồ bình an của Mẹ. Hòa bình, hòa bình, hòa bình.”

2-7-2009 : “Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con vì Mẹ cần các con. Mẹ cần những trái tim sẵn sàng yêu thương vô hạn - những trái tim không chất nặng chuyện hão huyền - những trái tim sẵn sàng yêu thương như Con của Mẹ đã yêu thương - sẵn sàng hy sinh chính mình như Con của Mẹ đã hy sinh chính mạng sống của Người.          Mẹ cần các con. Để đến với Mẹ, hãy tha thứ cho chính mình, hãy tha thứ cho người khác và tôn thờ Con của Mẹ.          Cũng hãy tôn thờ Người thay cho những ai chưa biết đến Người, cho những ai không yêu mến Người. Vì thế, Mẹ cần các con; vì thế, Mẹ kêu gọi các con. Mẹ cám ơn các con.”

25-7-2009 : “Chớ gì thời gian này là thời gian dành cho các con để cầu nguyện. Cám  ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.”

2-8-2009 : “Các con yêu dấu ! Với Tình Yêu Từ Mẫu, Mẹ đến để chỉ ra con đường mà từ đó các con sẽ khởi hành, để các con được nên giống như Con của Mẹ hơn; và nhờ vậy, gần gũi hơn với Thiên Chúa và làm đẹp lòng Người hơn. Đừng từ chối Tình Yêu của Mẹ. Đừng từ bỏ Ơn Cứu Độ và Sự Sống Đời Đời vì cuộc đời phù phiếm và ngắn ngủi này. Mẹ ở giữa các con để hướng dẫn các con và là người Mẹ, Mẹ cảnh báo cho các con. Các con hãy đến với Mẹ.” 

25-8-2009 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ lại kêu gọi các con hãy hối cải. Các con bé nhỏ, các con chưa thánh thiện đủ và cũng chưa lan tỏa thánh thiện đến những người khác, vì thế các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện và hãy lo việc hoán cải bản thân mình, để các con được trở nên dấu chỉ của Tình Yêu Thiên Chúa cho người khác. Mẹ ở với các con và Mẹ dẫn dắt các con đến Sự Sống Đời Đời, Sự Sống mà mỗi tâm hồn phải khát vọng. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-9-2009 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay, với Trái Tim Từ Mẫu, Mẹ kêu gọi các con hãy học biết tha thứ hoàn toàn và vô điều kiện. Các con phải chịu bất công, phản bội và bị bách hại, nhưng nhờ các sự đó, các con sẽ được gần gũi hơn và đáng yêu hơn với Thiên Chúa. Các con của Mẹ, hãy nguyện xin cho được Ơn Tình Yêu. Duy chỉ có tình yêu mới tha thứ được tất cả, như Con của Mẹ luôn tha thứ,  các con hãy noi theo gương Người. Mẹ ở giữa các con đây và đang cầu xin để khi các con đến trước Cha của các con, các con có thể nói được rằng : ‘Thưa Cha, con đây, con đã noi theo gương Con của Cha, con đã yêu và đã hết lòng tha thứ, bởi vì con đã tin vào sự xét xử của Cha và tín thác nơi Cha.’ Mẹ cám ơn các con.”

25-9-2009 : “Các con yêu dấu ! Với niềm vui, các con hãy kiên trì lo việc hoán cải bản thân mình. Hãy dâng lên tất cả niềm vui và nỗi buồn của các con cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, để Mẹ có thể dẫn dắt tất cả các con đến với Con Rất Dấu Yêu của Mẹ, ngõ hầu các con tìm được niềm vui trong Trái Tim của Người. Mẹ ở với các con để dạy dỗ các con và hướng dẫn các con đến Sự Sống Đời Đời. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-10-2009 : “Các con yêu dấu, khi Mẹ nhìn các con, trái tim Mẹ se thắt lại vì đau khổ. Các con đang đi đâu, hỡi các con của Mẹ ? Phải chăng các con đã chìm quá sâu vào tội lỗi đến nỗi các con không biết làm thế nào để dừng lại ? Các con tự bào chữa tội lỗi cho chính mình và sống theo tội lỗi. Hãy quì gối dưới chân Thánh Giá và ngước nhìn lên Con  của Mẹ. Người đã chiến thắng tội lỗi và đã chết để cho các con, các con của Mẹ, được sống.Hãy để cho Mẹ giúp đỡ các con, không phải để chết nhưng để được sống với Con của Mẹ mãi mãi.”

25-10-2009 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ ban cho các con Phúc Lành của Mẹ, Mẹ chúc lành cho tất cả các con và Mẹ kêu gọi các con hãy tiến triển trên con đường này, con đường mà qua Mẹ, Thiên Chúa đã khởi sự việc cứu rỗi các con. Hãy cầu nguyện, ăn chay và hân hoan làm chứng về niềm tin của mình, hỡi các con bé nhỏ, và chớ gì trái tim các con luôn luôn tràn đầy những lời cầu nguyện. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-11-2009 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ ở giữa các con để chỉ cho các con phương thức giúp các con hiểu được Tình Yêu của Thiên Chúa, Tình Yêu của Thiên Chúa, Đấng đã cho phép các con gọi Ngài là Cha và nhận biết Ngài là Cha. Mẹ xin các con hãy chân thành nhìn vào trái tim mình mà xem các con đã yêu Ngài được bao nhiêu.

Phải chăng Ngài là Người được yêu mến sau hết ? Bị vây quanh bởi của cải vật chất, đã bao lần các con phản bội, chối từ và lãng quên Ngài ? Các con của Mẹ, đừng để của cải thế gian lừa dối mình. Các con hãy nghĩ đến linh hồn mình bởi vì linh hồn thì quan trọng hơn thể xác, hãy thanh tẩy linh hồn. Hãy kêu cầu Chúa Cha, Ngài đang chờ đợi các con. Hãy trở về với Ngài. Mẹ ở với các con vì Ngài, bởi Lòng Xót Thương, đã phái Mẹ đến. Cám ơn các con.”

25-11-2009 : “Các con yêu dấu ! Trong thời gian ân sủng này, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy canh tân việc cầu nguyện nơi gia đình các con. Các con hãy vui mừng dọn mình đón Chúa Giêsu ngự đến, hỡi các con bé nhỏ, chớ gì trái tim các con thanh sạch và an vui ngõ hầu tình yêu và nồng ấm tràn chảy qua các con vào mọi trái tim đang xa rời Tình Yêu của Người. Các con bé nhỏ, hãy là đôi bàn tay mở rộng của Mẹ, những bàn tay yêu thương mở ra cho tất cả những ai đang lạc lối, những ai không còn niềm tin và hy vọng. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-12-2009 : “Các con yêu dấu ! Vào thời gian chuẩn bị và hân hoan đợi trông này, Mẹ với tư cách là người mẹ, ước mong chỉ cho các con điều gì là quan trọng nhất cho linh hồn các con. Con của Mẹ có thể được sinh ra trong linh hồn các con chăng ? Linh hồn các con có được tình yêu thanh tẩy cho khỏi những dối trá, kiêu căng, căm hờn và ác tâm, ác ý chăng ? Trên hết mọi điều khác, linh hồn các con có yêu Thiên Chúa như Cha của các con và có yêu người anh em trong Chúa Kitô chăng ? Mẹ chỉ cho các con phương thế giúp nâng linh hồn mình lên, kết hiệp hoàn toàn với Con của Mẹ. Mẹ ước ao Con của Mẹ được sinh ra trong các con.Nếu được như thế, thì Mẹ sẽ vui mừng biết bao ! Mẹ cám ơn các con.”

25-12-2009 : “Các con yêu dấu ! Vào ngày vui mừng này, Mẹ dẫn đưa tất cả các con đến trước Con của Mẹ, là Vua Bình An, để Người ban Bình An và Phúc Lành của Người cho các con. Các con bé nhỏ, trong yêu thương, hãy chia sẻ Bình An và Phúc Lành ấy với những người khác. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

          25-12-2009 : “Các con yêu dấu ! Trọn thời gian này, thời gian mà cách đặc biệt, Thiên Chúa cho phép Mẹ ở với các con, Mẹ muốn hướng dẫn các con trên con đường dẫn đến Chúa Giêsu và đến Ơn Cứu Độ. Các con bé nhỏ của Mẹ, các con chỉ có thể tìm được Ơn Cứu Độ nơi Thiên Chúa và vì thế, nhất là vào ngày hồng ân này, với Chúa Giêsu Hài Nhi Mẹ bồng trên tay, Mẹ kêu gọi các con hãy để Chúa Giêsu được sinh ra trong tâm hồn các con. Chỉ với Chúa Giêsu trong tâm hồn mình, các con mới có thể khởi hành trên Con Đường Cứu Độ và Sự Sống Đời Đời. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

(qua Jacov)

Vào buổi hiện ra hàng ngày lần cuối cùng với thị nhân Jacov Colo vào ngày 12-12-1998, Đức Mẹ bảo anh rằng từ nay về sau Mẹ chỉ hiện ra với anh một năm một lần vào Ngày Lễ Giáng Sinh. Năm nay, Cuộc Hiện Ra bắt đầu lúc 14: 35 và kéo dài 12 phút.

***

Năm 2010

2-1-2010 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con, hãy bắt đầu lên đường với Mẹ, với lòng trông cậy và yêu thương, vì Mẹ ước ao làm cho các con hiểu biết Con của Mẹ. Các con của Mẹ, đừng sợ hãi ! Mẹ ở đây sát bên các con. Mẹ chỉ cho các con phương thế : làm sao để tha thứ cho chính mình, tha thứ cho người khác, và hết lòng ăn năn thống hối mà quì xuống trước Thiên Chúa Cha. Hãy làm tiêu tan đi tất cả những gì nơi tâm hồn các con đang cản trở các con yêu thương và cứu rỗi, để các con có thể được ở bên Người và trong Người. Hãy quyết định làm một khởi đầu mới, khởi đầu của tình yêu chân thật : yêu mến chính Thiên Chúa. Mẹ cám ơn các con.”

25-1-2010 : “Các con yêu dấu ! Chớ gì thời gian này là thời gian dành cho các con cầu nguyện riêng (với Chúa Chúa), ngõ hầu Hạt Giống Đức Tin được lớn lên trong tâm hồn các con; và chớ gì nó lớn lên thành một chứng tá đầy vui mừng cho những người khác.Mẹ ở với các con và Mẹ muốn khuyến khích tất cả các con : hãy lớn lên và vui mừng trong Chúa là Đấng đã tạo dựng nên các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-2-2010 : “Các con yêu dấu, với Tình Yêu Từ Mẫu, hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy là Ngọn Hải Đăng cho tất cả các linh hồn lang thang trong bóng tối, u mê về Tình Yêu của Thiên Chúa. Để các con càng có thể chiếu sáng rạng rỡ hơn nữa và càng lôi cuốn được nhiều linh hồn hơn nữa, chớ để cho những điều giả dối thoát ra từ môi miệng các con làm câm lặng lương tâm mình. Các con hãy nên hoàn thiện. Mẹ đang dẫn dắt các con với bàn tay từ mẫu của Mẹ - bàn tay yêu thương. Mẹ cám ơn các con.”

25-2-2010 : “Các con yêu dấu ! Trong thời gian ân sủng này, khi thiên nhiên cũng sắp sửa trổ ra những sắc màu tươi đẹp nhất trong năm, Mẹ kêu gọi các con, hỡi các con bé nhỏ : hãy mở  tâm hồn mình ra cho Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành, để Người biến đổi và hun đúc các con nên hình ảnh Người, ngõ hầu mọi điều tốt lành đã ngủ vùi trong tâm hồn các con được đánh thức dậy cho một cuộc sống mới và thành niềm khát khao Sự Sống Vĩnh Cửu. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” 

2-3-2010 : “Các con yêu dấu ! Trong thời gian đặc biệt này (là Mùa Chay) các con cố gắng đến gần hơn với Con của Mẹ, với những đau đớn của Người, nhưng cũng là đến với Tình Yêu, mà với Tình Yêu ấy, Người đã chịu đựng những đớn đau, Mẹ muốn nói với các con rằng Mẹ đang ở với các con. Mẹ sẽ giúp các con chiến thắng các lỗi lầm và cám dỗ bằng ân sủng của Mẹ. Mẹ sẽ dạy các con yêu thương, Tình Yêu xóa đi mọi tội lỗi và làm các con nên hoàn thiện, Tình Yêu ban cho các con Bình An của Con của Mẹ bây giờ và mãi mãi. Mẹ chúc Bình An ở với các con và trong các con, vì Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình. Cám ơn các con.”

18-3-2010 : “Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy yêu thương, với trọn trái tim và linh hồn mình. Hãy cầu xin cho được Ơn Tình Yêu, vì khi linh hồn yêu thương, linh hồn ấy kêu gọi Con của Mẹ đến với họ. Con của Mẹ không từ chối những ai kêu gọi Người và muốn sống theo đường lối của Người. Hãy cầu nguyện cho những ai không hiểu được tình yêu, cho những ai không hiểu yêu thương nghĩa là gì. Hãy cầu xin để Thiên Chúa là Cha của họ, chứ đừng là Vị Thẩm Phán. Còn các con, các con của Mẹ, hãy là tông đồ của Mẹ, hãy là dòng sông tình yêu của Mẹ. Mẹ cần các con. Cám ơn các con.” (qua Mirjana)

25-3-2010“Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ muốn kêu gọi tất cả các con hãy mạnh mẽ trong cầu nguyện và trong những lúc bị thử thách tấn công. Hãy sống ơn gọi Kitô hữu trong niềm vui và khiêm nhường và là chứng nhân cho mọi người. Mẹ ở với các con và Mẹ đem tất cả các con đến trước Chúa Giêsu, Con của Mẹ, và Người sẽ là sức mạnh và là sự nâng đỡ cho các con.    Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-4-2010 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ chúc lành cho các con cách đặc biệt và Mẹ cầu xin cho các con trở lại đường ngay nẻo chính dẫn đến với Con của Mẹ - Đấng Cứu Thế, Đấng Cứu Chuộc các con - đến với Đấng đã ban cho các con Sự Sống Đời Đời. Hãy suy gẫm về mọi sự thế trần, về mọi sự ngăn cản các con đi theo Con của Mẹ - về sự phù du, bất toàn và giới hạn - và rồi các con hãy suy nghĩ về Con của Mẹ, về Sự Vô Biên Thần Linh của Người. Bằng sự suy phục và cầu nguyện, các con hãy làm cho thân xác mình nên cao quí và hãy hoàn thiện linh hồn mình. Hãy sẵn sàng, các con của Mẹ. Cám ơn các con.”

25-4-2010 : “Các con yêu dấu ! Vào thời gian này, cách đặc biệt khi các con đang cầu nguyện và tìm kiếm lời Mẹ cầu bầu cho các con, Mẹ kêu gọi các con, hỡi các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện, ngõ hầu nhờ những lời cầu nguyện của các con, Mẹ có thể giúp các con có thêm càng nhiều hơn những tâm hồn mở ra đón nhận các Sứ Điệp của Mẹ. Hãy cầu nguyện cho các Ý Nguyện của Mẹ. Mẹ ở với các con và Mẹ cầu bầu trước Thánh Nhan Con của Mẹ cho từng người các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-5-2010 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay, qua Mẹ, Cha Nhân Lành kêu gọi các con, hãy dấn bước đi vào con đường thiêng liêng với tâm hồn tràn đầy tình yêu. Các con yêu dấu, hãy làm tràn đầy tâm hồn bằng ân sủng, hãy thành tâm thống hối về tội lỗi và khát khao điều thiện. Các con cũng hãy khao khát thay cho những người không biết đến sự tốt đẹp hoàn hảo của điều thiện. Các con sẽ đẹp lòng Thiên Chúa hơn. Cám ơn các con.”

25-5-2010 : “Các con yêu dấu ! Thiên Chúa đã ban cho các con ƠN để sống và để bảo vệ mọi điều tốt lành trong các con và chung quanh các con và để khích lệ những người khác trở nên tốt hơn và thánh thiện hơn; nhưng Satan cũng không ngủ yên và qua thuyết Duy Tân, Nó làm cho các con trệch hướng và dẫn đưa các con theo con đường của Nó. Vì thế, các con bé nhỏ, trong tình yêu đối với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, các con hãy yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và hãy sống Các Điều Răn của Người. Bằng cách này, đời sống của các con sẽ có ý nghĩa và hòa bình sẽ ngự trị trên trái đất. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-6-2010 : Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con dùng chay tịnh và cầu nguyện mà khai quang con đường cho Con của Mẹ bước vào tâm hồn các con. Hãy đón nhận Mẹ như là Người Mẹ và như là Sứ Giả của Tình Yêu Thiên Chúa, và của lòng Người mong ước cho các con được Ơn Cứu Độ. Các con hãy giải thoát mình khỏi mọi sự trong quá khứ đang đè nặng trên các con và gây cho các con mặc cảm tội lỗi; cũng như khỏi mọi sự đã đưa các con vào lỗi lầm - tăm tối. Hãy đón nhận ánh sáng ! Hãy được tái sinh trong Đức Công Chính của Con của Mẹ. Cám ơn các con.”

25-6-2010 :“Các con yêu dấu ! Mẹ vui mừng kêu gọi tất cả các con hãy sống các Sứ Điệp của Mẹ với niềm vui; chỉ bằng cách này, hỡi các con bé nhỏ, các con mới có thể gần gũi hơn với Con của Mẹ. Mẹ mong muốn hướng dẫn tất cả các con chỉ đến với một mình Người mà thôi, và trong Người các con sẽ tìm được bình an đích thực và niềm vui trong tâm hồn. Mẹ chúc lành cho tất cả các con và yêu thương các con với tình yêu vô hạn. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-7-2010 : “Các con yêu dấu ! Lời kêu gọi từ mẫu của Mẹ gởi đến các con hôm nay, là lời kêu gọi của Sự Thật và Sự Sống. Con của Mẹ, Đấng là Sự Sống, yêu thương các con và nhận biết các con trong Sự Thật. Cho được hiểu biết và yêu thương chính mình, các con phải hiểu biết được Con của Mẹ; cho được hiểu biết và yêu thương những người khác, các con phải nhận ra Con của Mẹ nơi họ. Vì thế, các con của Mẹ, hãy cầu nguyện, cầu nguyện, rồi các con có thể hiểu được và suy phục với một tinh thần tự do, được hoàn toàn biến đổi và, bằng cách này, có được Nước Trời trong tâm hồn các con ngay ở trần gian này. Cám ơn các con.”   

          25-7-2010 : “Các con yêu dấu ! Một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con bước theo Mẹ với niềm vui. Mẹ mong muốn hướng dẫn tất cả các con đến với Con của Mẹ, Đấng Cứu Độ các con. Các con không ý thức được rằng không có Người, các con không có Niềm Vui và Bình An, cũng không có Tương Lai hay Sự Sống Đời Đời. Vì thế, hỡi các con bé nhỏ, hãy tận dụng thời gian cầu nguyện hân hoan và từ bỏ này. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-8-2010 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con, cùng với Mẹ, hãy bắt đầu xây dựng Nước Trời trong tâm hồn các con; để các con có thể quên đi những gì thuộc về mình và - được hướng dẫn bởi gương mẫu của Con của Mẹ* - mà suy nghĩ đến những gì thuộc về Thiên Chúa. Người mong muốn điều gì nơi các con ? Đừng để cho Satan mở những con đường hạnh phúc trần tục, những con đường không có Thánh Tử* của Mẹ. Hỡi các con của Mẹ, những con đường này là giả trá và chỉ kéo dài một thời gian ngắn ngủi. Còn Thánh Tử của Mẹ thì hằng hữu. Mẹ ban tặng các con Hạnh Phúc Đời Đời, Bình An và Sự Hiệp Nhất với Con của Mẹ, với Thiên Chúa; Mẹ ban tặng các con Nước Thiên Chúa. Cám ơn các con.”

(* Con của Mẹ, Thánh Tử của Mẹ, là Chúa Giêsu)

25-8-2010 : “Các con yêu dấu ! Với niềm vui dạt dào, hôm nay nữa, Mẹ lại mong muốn kêu gọi các con: Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện. Ch gì thời gian này là thời gian cho các con cầu nguyện riêng. Trong ngày, các con hãy tìm một nơi để cầu nguyện với niềm vui và trong sự hồi tâm suy niệm. Mẹ yêu các con và chúc lành cho tất cả các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-9-2010 : “Các con yêu dấu ! Mẹ ở bên các con vì Mẹ mong muốn giúp các con vượt qua những thử thách, mà thời gian thanh tẩy này đặt ra trước mặt các con. Các con của Mẹ, một trong những thử thách đó là không tha thứ và không cầu xin cho được thứ tha. Mọi tội lỗi đều xúc phạm đến Tình Yêu và làm các con xa cách Tình Yêu ấy – mà Tình Yêu là Con của Mẹ. Vì thế, các con của Mẹ, nếu các con muốn đồng hành với Mẹ hướng về bình an của Tình Yêu Thiên Chúa, các con phải học biết tha thứ và cầu xin cho được thứ tha. Cám ơn các con.

atest Monthly Message given to Marija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        25-9-2010 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ ở với các con và ban Phúc Lành Từ Mẫu Bình An cho tất cả các con, và Mẹ khích lệ các con hãy sống đời sống đức tin mạnh mẽ hơn nữa, vì các con vẫn còn yếu đuối và chưa khiêm nhường. Hỡi các con bé nhỏ, Mẹ nài nỉ các con hãy nói ít hơn và lo việc hoán cải bản thân mình nhiều hơn nữa ngõ hầu chứng từ của các con được kết quả. Và chớ gì cuộc sống của các con là lời cầu nguyện liên lỉ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-10-2010 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy có một lòng sùng kính thật khiêm tốn, hỡi các con của Mẹ. Trái tim các con cần phải chính trực. Chớ gì các thập giá của các con là những phương tiện trong trận chiến đấu chống lại tội lỗi của thời hiện tại. Chớ gì khí giới của các con là sự kiên nhẫn và tình yêu không giới hạn - một tình yêu biết chờ đợi và tình yêu ấy sẽ làm các con có khả năng nhận biết các Dấu Chỉ của Thiên Chúa - để cuộc sống các con, bởi yêu thương khiêm nhường, có thể bày tỏ sự thật cho tất cả những ai tìm kiếm sự thật trong bóng tối của sự dối trá. Hỡi các con của Mẹ, các tông đồ của Mẹ, hãy giúp Mẹ mở ra những con đường tới Con của Mẹ. Một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho các Mục Tử của các con. Cùng với các ngài, Mẹ sẽ vinh thắng. Cám ơn các con.

25-10-2010 : “Các con yêu dấu ! Chớ gì thời gian này là thời gian dành cho các con cầu nguyện. Hỡi các con bé nhỏ, Mẹ mong muốn lời kêu gọi của Mẹ gởi đến các con là lời kêu gọi các con hãy quyết định theo con đường hối cải; vì thế, các con hãy cầu nguyện và tìm kiếm sự chuyển cầu của tất cả các thánh. Chớ gì các thánh là gương mẫu, là sự khích lệ và là niềm vui hướng về Sự Sống Đời Đời cho các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-11-2010 : “Các con yêu dấu ! Với tình yêu và sự kiên nhẫn của người Mẹ, Mẹ mang đến cho các con Ánh Sáng Sự Sống để tiêu diệt Bóng Tối Sự Chết trong các con.

Đừng chối bỏ Mẹ, hỡi các con của Mẹ. Hãy dừng lại và nhìn vào trong chính mình các con để thấy các con tội lỗi đến chừng nào. Hãy nhận thức về tội lỗi của mình và hãy cầu xin Ơn Tha Thứ. Hỡi các con của Mẹ, các con không muốn chấp nhận rằng các con yếu đuối và bé nhỏ, nhưng bởi thi hành Thánh Ý Thiên Chúa, các con có thể nên mạnh mẽ và lớn lao. Hãy trao cho Mẹ những trái tim đã được thanh sạch của các con để Mẹ có thể chiếu sáng những trái tim ấy với Ánh Sáng Sự Sống, là Con của Mẹ. Mẹ cám ơn các con.”

25-11-2010 : “Các con yêu dấu ! Mẹ nhìn vào các con và Mẹ thấy trong trái tim các con sự chết vô vọng, sự bất an và đói khát. Thế mà các con lại không cầu nguyện và trông cậy nơi Thiên Chúa, đó là lý do tại sao Đấng Tối Cao cho phép Mẹ mang hy vọng và niềm vui cho các con. Các con hãy mở lòng mình ra. Các con hãy mở ngỏ trái tim mình đón nhận Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và Người sẽ ban cho các con mọi điều các con cần và sẽ đổ tràn đầy bình an vào trái tim các con, vì Người là Bình An và là Hy Vọng của các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

2-12-2010 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay ở nơi đây với các con, Mẹ cầu nguyện để các con tìm được thêm sức mạnh mà mở lòng mình ra và nhờ thế, hiểu được Tình Yêu mãnh liệt của Vị Thiên Chúa đang phải đau khổ. Nhờ bởi Tình Yêu của Thiên Chúa, Lòng Nhân Từ và Hiền Hậu của Người, Mẹ cũng được ở với các con. Mẹ mời gọi các con dành thời gian chuẩn bị đặc biệt này để cầu nguyện, sám hối và hoán cải. Các con của Mẹ, các con cần Thiên Chúa. Các con không thể tiến về phía trước mà không có Con của Mẹ. Khi các con hiểu và chấp nhận điều này, thì điều gì đã hứa cho các con sẽ được thực hiện. Nhờ Chúa Thánh Thần, Nước Trời sẽ được sinh ra trong tâm hồn các con. Mẹ đang dẫn dắt các con đến điều đó. Mẹ cám ơn các con.”

25-12-2010 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ và Con của Mẹ mong muốn ban cho các con tràn đầy niềm vui và bình an ngõ hầu mỗi người các con được là người vui vẻ mang đi và là nhân chứng cho bình an và niềm vui ở những nơi các con sống. Hỡi các con bé nhỏ, các con hãy là phúc lành và hãy là bình an. Mẹ cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

Ngày 25-12-2010 : Sứ Điệp Hàng Năm Cho Thị Nhân Jakov.

Trong buổi hiện ra hàng ngày sau cùng với Jakov vào ngày 12-9-1998, Đức Mẹ bảo cậu rằng từ nay về sau, Mẹ chỉ hiện ra với cậu một năm một lần, vào ngày 25-12, Ngày Lễ Giáng Sinh. Năm nay cũng vậy, Đức Mẹ hiện ra lúc 2 : 25 chiều, và lưu lại khoảng 7 phút. Jakov nói : Đức Mẹ nói với tôi về những bí mật và sau cùng Mẹ bảo :

“Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện.”

 

 

back to top
Filters