026_AUDIO_”BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI”_Quyển 3 : CHƯƠNG 37 đến CHƯƠNG 43 Của Maria Valtorta

27 Tháng Giêng 2021

 

026_AUDIO_”BÀITHƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI”

 

hoặc “TINMỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI” của Maria Valtorta

 

*******

 

Quyển 3 :CHƯƠNG 37 đến CHƯƠNG 43

(Nguồn Youtube: Thư Viện Đức Tin)

back to top
Filters