News Filters

034_AUDIO_”BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI”_Quyển 4 : CHƯƠNG 87 đến CHƯƠNG 94 Của Maria Valtorta

Thứ tư, ngày 27 tháng một năm 2021


033_AUDIO_”BÀITHƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI”

 

hoặc “TINMỪNG NHƯ ĐÃ MẶC KHẢI CHO TÔI” của Maria Valtorta

 

*******

 

Quyển 4 :CHƯƠNG 87 đến CHƯƠNG 94

(Nguồn Youtube: Thư Viện Đức Tin)

back to top
Filters