1_Chúa Thánh Thần trong Linh Đạo của Cộng Đồng XV

Filters
20
Items
of
1

CHÚA THÁNH THẦN TRONG LINH ĐẠO CỦA CỘNG ĐỒNG XV

12 Tháng Mười Một 2020
Tinh thần của Cộng Đồng XV là linh đạo Phục Sinh. Anh Chị Em được mời gọi được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô Tử Nạn (x. Gl 2,19) và Phục Sinh (x. Rm 8,29) qua việc toàn hiến cùng Mẹ Maria Vô Nhiễm trong Thần Khí cho Chúa Cha.
back to top
Filters