1_Ma quỉ cắn xé (1Pr 5,8)

Filters
20
Items
of
8
Khóa học và hội nghị về trừ tà tại Vatican diễn ra từ 16 đến 21 tháng Tư đang thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông Công Giáo.
ROME (Zenit.org).- Một khóa học mới về “Ma quỷ (satanism), Phép Trừ Qủi (exorcism) và Việc Cầu Nguyện Để Trừ Ma Quỷ” đang được giảng dạy cho giới tu sĩ, để các ngài biết cách hướng dẫn các tâm hồn đang tiếp xúc với những điều huyền bí (the occult) hay lạ lùng (magic) mà người bình thường không thể nào hay biết được.
Trong Thánh lễ sáng thứ Ba 08 tháng Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về cách đối phó với ma quỷ, là kẻ dù đã bị đánh bại và đang giẫy chết vẫn còn nguy hiểm.
Vì không biết làm gì khác, con đem nàng đến một bà đồng. Lúc đầu vợ con đáp trả tích cực đối với những lần thăm viếng này. Nhưng rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh từ xấu đến tệ hại hơn; rõ ràng con đã đi sai đường.
Thứ năm, ngày 24 tháng mười hai năm 2020
Chúng ta vừa đọc thấy những thí dụ điển hình nổi tiếng nhất về việc ma quỷ quấy nhiễu con người. Trước khi đề cập đến những trường hợp quỷ nhập khác hẳn với những quấy nhiễu đó, chúng tôi nghĩ cần phải trình bày một vài cách giải thích có tính cách lý thuyết về sự kiện quỷ nhập.
Hôm thứ Năm, một tổ chức quốc tế các nhà trừ quỷ Công Giáo cho biết rằng sự tồn tại của Satan như một thực thể cá vị là một chân lý của tín lý Kitô Giáo.
Hôm 21 tháng Tám, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên đã đưa ra nhận xét rằng ma quỷ chỉ là một biểu tượng, không phải là một hữu thể.
Đây là danh sách các trang Website, Facebook, Youtube của Nhóm Sứ Điệp Từ Trời từ Linh mục Anthony Mai Quốc Phong, O.SS.T, chi nhánh Roma
back to top
Filters