1_Tinh Thần Cộng Đoàn Nữ Lời Chúa Kitô

Filters
20
Items
of
1
Cộng đoàn Nữ Lời Chúa Kitô là những Kitô hữu giáo dân sống giữa đời cố gắng đạt tới đức ái hoàn hảo và ra sức góp phần thánh hóa thế giới từ bên trong.
back to top
Filters