3_ Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

Filters
20
Items
of
39
MA QUỶ TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY_Chương12 : Tâm lý của Satan
MA QUỶ TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY_CHƯƠNG 4: Antoine Gay - một trường hợp quỷ nhập rất đặc biệt
Vì không biết làm gì khác, con đem nàng đến một bà đồng. Lúc đầu vợ con đáp trả tích cực đối với những lần thăm viếng này. Nhưng rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh từ xấu đến tệ hại hơn; rõ ràng con đã đi sai đường.
MA QUỶ TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY_Chương10 : Chủ nghĩa Satan và những trò chơi của Satan
MA QUỶ TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY_CHƯƠNG 6: Bị quỷ nhập vì bùa ngải
MA QUỶ TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY_CHƯƠNG 2: Ma quỷ phá rối ở Lộ Đức (1858-1859)
Nhà trừ quỉ ở Vatican kể chuyện (Linh mục Gabriele Amorth)
Trong thư thứ Nhất gởi các tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô viết: “Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này. Thật vậy, ai ăn và uống mà không nhìn nhận Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình.” (1 Cr 11: 28-29)
MA QUỶ TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY_CHƯƠNG 5: Những trường hợp quỷ nhập ở thế kỷ 19 và 20
Hôm thứ Năm, một tổ chức quốc tế các nhà trừ quỷ Công Giáo cho biết rằng sự tồn tại của Satan như một thực thể cá vị là một chân lý của tín lý Kitô Giáo.
MA QUỶ TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY_Chương 9 : Sự hiện diện của Satan trong thế giới ngày nay
MA QUỶ TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY_CHƯƠNG 7: Một vụ thư ếm vào giữa thế kỷ XX
Hôm 21 tháng Tám, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên đã đưa ra nhận xét rằng ma quỷ chỉ là một biểu tượng, không phải là một hữu thể.
MA QUỶ TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY_Chương11 : Một vài trạng sư của Lucifer
Trong Thánh lễ sáng thứ Ba 08 tháng Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về cách đối phó với ma quỷ, là kẻ dù đã bị đánh bại và đang giẫy chết vẫn còn nguy hiểm.
MA QUỶ TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY_CHƯƠNG 3: : Chứng quỷ nhập
Hôm thứ Ba 8 tháng 12, Lễ Trọng Kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Năm Thánh Giuse nhân kỷ niệm 150 năm ngày thánh nhân được tuyên phong là quan thầy của Giáo hội Hoàn vũ.
ROME (Zenit.org).- Một khóa học mới về “Ma quỷ (satanism), Phép Trừ Qủi (exorcism) và Việc Cầu Nguyện Để Trừ Ma Quỷ” đang được giảng dạy cho giới tu sĩ, để các ngài biết cách hướng dẫn các tâm hồn đang tiếp xúc với những điều huyền bí (the occult) hay lạ lùng (magic) mà người bình thường không thể nào hay biết được.
Hôm 30 tháng Bẩy, Cha Cristian del Campo, Giám Tỉnh Dòng Tên Chí Lợi đã mở cuộc họp báo về một vấn đề rất nghiêm trọng của Tỉnh Dòng Chí Lợi.
MA QUỶ TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY_Chương8 : Những cảnh trừ quỷ
back to top
Filters