3_ Video Hiệp Thông

Filters
20
Items
of
3
Cha Phêrô Nguyễn Văn Phong dâng tại Dòng Sức Sống Chúa Kitô
Dẫn Lễ Thứ 6 Tuần Thánh tại giáo xứ Sao Mai, Tổng Giáo Phận Sài Gòn ngày 29 tháng 03 năm 2013
Yhuyết trình về Học Thánh Kinh tại Giáo xứ Tân Phuớc_2011
back to top
Filters