3_Sách "Thần Đô Huyền Nhiệm"

Filters
20
Items
of
21
Sau khi các thiên thần đã chúc mừng Thiên Chúa làm người sinh ra trong hang đá rồi, một số trong các vị đó được trao nhiệm vụ đi báo tin mừng lớn lao này cho nhiều nơi.
Ở chương trên, ta đã thấy, khi Mẹ mới dâng mình trong Đền Thờ được sáu tháng, Chúa báo tin cho Mẹ biết thân phụ của Mẹ sắp qua đời. Mẹ nhận tin ấy với một tâm hồn nhẫn nại, bình thản hoàn toàn, nhưng vì tình yêu cha mẹ là một món nợ tự nhiên, nên trong sâu thẳm linh hồn,
Theo cách nói của chúng ta: Khi mọi sự đã sẵn sàng để Ngôi Lời xuống thế làm Người, Ba Ngôi Thiên Chúa trao đổi với nhau: "Đã tới thời giờ thực hiện quyết định đời đời của Chúng Ta về việc sáng tạo Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể.
Để tôn kính chức phẩm Mẹ Thiên Chúa nơi Bạn mình, mỗi khi đi qua trước mặt hay nói năng với Mẹ, Thánh Giuse thường bái gối, và không để cho Mẹ làm những công việc thường hèn: quét nhà, rửa chén đĩa như trước nữa. N
Suốt trong sáu tháng mười bảy ngày qua đi, từ ngày Mẹ thành hôn tới ngày Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ hằng không ngừng tiến cao trong thánh thiện.
Trong ý định của Thiên Chúa, phải tôn kính Hòm Bia Cựu Ước vì Hòm Bia đó là hình ảnh của Hòm Bia Tân Ước. Hòm Bia Tân Ước này chính là Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể.
Từ ngày Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ Maria vẫn hằng phải chịu một cuộc tử đạo không ngừng khi Mẹ suy niệm về những đau khổ Con chí thánh Mẹ sẽ chịu để cứu rỗi thế gian, nhưng Mẹ không được biết thánh ý Chúa về sự cắt bì phải làm cho Chúa tám ngày sau khi sinh ra.
Kính lạy Chúa là Vua vinh hiển, con ngợi khen Chúa: Chúa đã giấu những bậc thông thái khôn ngoan những mầu nhiệm này, mà tỏ ra cho một kẻ ngu dốt tội lỗi như con, để mọi người cảm phục nhìn nhận chính Chúa là tác giả sách này.
Khi được mười ba tuổi rưỡi, Đức Nữ Maria đã phát triển đầy đặn cả về thể xác lẫn tâm hồn, nhân đức và công nghiệp.
Tiếp theo ơn Mẹ được thị kiến Thiên Chúa cách thiêng liêng từ khi đầu thai là một ơn thị kiến khác cũng vượt trên tất cả những thị kiến các thánh được khi còn ở đời này.
Mẹ Maria và thánh Giuse từ nhà ông Giacaria trở về Naxarét cũng bằng phương tiện con lừa đi mượn, cũng vội vã như lúc đi, và cũng trong thời gian bốn ngày.
Thời giờ Nhập Thể đã đến. Thiên Chúa trực tiếp mạc khải giờ đó cho Tổng Thần Gabrie, chứ không mạc khải theo lối thường là qua thiên thần cấp trên soi sáng cho thiên thần cấp dưới.
Luật ghi trong chương 12 sách Lêvi buộc mọi người mẹ, 60 ngày sau khi sinh hạ một con gái, phải lên Đền Thờ Giêrusalem dâng một con chiên một tuổi và một con chim gáy hay một bồ câu nhỏ.
Khi Mẹ Maria đã gần tới ngày sinh hạ Ngôi Lời Nhập Thể, hoàng đế Rôma ban bố sắc lệnh truyền mọi người dân trong toàn đế quốc phải ghi tên vào Sổ Kiểm tra tại quê tổ của mình.
Trong khi tiếp tục sáng tạo, Thiên Chúa vẫn luôn nhìn thấy trước mặt Người Con Làm Người của Ngài và Mẹ Rất Thánh của Người Con ấy. Ngài đã sáng tạo muôn loài theo hình ảnh hai Mẹ Con, hoặc sáng tạo để cho hai Mẹ Con sử dụng.
Ấu Nữ anh thư Maria cần phải được đau khổ làm cho nên hoàn thiện và phú quý.
Đức Mẹ Maria là Đấng quan trọng sau Chúa Giêsu Kitô trong mầu nhiệm Cứu Chuộc. Mẹ là Đấng đã thực sự rõ ràng cộng tác vào việc Cứu Chuộc của Chúa Giêsu Con Mẹ.
Tới lúc thuận tiện để thực hành chương trình từ đời đời là trào thông mình ra ngoài, như Maisen đã viết, trước hết Thiên Chúa sáng tạo thiên đàng làm nơi lưu ngụ vĩnh viễn cho những người được tuyển chọn, và trái đất làm nơi tạm gửi cho loài người.
Ngày mồng tám tháng Chín, thánh nữ Anna hiểu rằng bà sắp sinh Người Con bà hằng ước nguyện. Bà sấp mình cầu xin Thiên Chúa chúc phúc cho con mình.
Trong một thị kiến Mẹ được sau ngày Chúa Ngôi Hai Nhập Thể, Thiên Chúa ban lệnh cho Mẹ đi thăm bà Elisave để thánh hoá con bà, người con sẽ là Tiền sứ của Chúa Cứu Thế, Mẹ thưa cùng Chúa: "Lạy Chúa đáng tôn thờ, Chúa đã biết lòng con lúc nào cũng sẵn sàng thi hành bất cứ điều gì Chúa truyền cho con là nữ tì rất thấp hèn của Chúa.
back to top
Filters