7_ Những Hình Ảnh việc Dạy Lần Chuỗi Mân Côi của Hội Dòng SSCK

Filters
20
Items
of
5
Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. dạy Lần Chuỗii ở Giáo Họ Châu Sơn, Giáo xứ Bỉ, Giáo phận Bắc Ninh.
Những Hình Ảnh Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. dạy Lần Chuỗi ở Giáo xứ Bỉ lần thứ 2
back to top
Filters