Bàn Tiệc Thánh Thể *** Phao-lô Khải Minh, XV. & Giuse-Maria Văn Trung, XV.

28 Tháng Mười Một 2020

back to top
Filters