News Filters

CHÚNG TA HÃY TẠ ƠN ĐỨC MẸ

01 Tháng Sáu 2021

CHÚNG TA HÃY TẠ ƠN ĐỨC MẸ

Ngày 26-04-2021

Các thân hữu của Mễ Du thân mến !

Chúng ta đang ở trong năm thứ 40 Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du. Như mọi người mẹ, nhẫn nại và yêu thương, trong tất cả những năm này, niềm mong ước của Đức Mẹ là đưa cuộc đời chúng ta vào đôi tay từ mẫu của Mẹ vào dạy cho chúng ta biết an hòa và yêu thương, dạy cho chúng ta biết cách sống mật thiết với Con của Mẹ hơn. Mẹ muốn trở nên một mối liên kết giữa chúng ta với Chúa Cha trên Trời, muốn trở nên Đức Nữ Trung Gian giữa Thiên Chúa và nhân loại, để cầu bầu cho chúng ta và đi cùng chúng ta trong trận chiến đấu chống lại ma quỷ. Quả thật, chính Mẹ và Con của Mẹ đã chuẩn bị chúng ta trong suốt những năm này cho thời gian khó khăn hiện nay, nhưng cũng là thời gian ân sủng. Mẹ tiếp tục mời gọi chúng ta cầu nguyện, ăn chay và hoán cải. Ở một trong các Sứ Điệp, Đức Mẹ nói :

Các con thân yêu ! Mẹ cảm ơn các con vì tất cả những lời cầu nguyện. Mẹ cảm ơn các con vì tất cả những việc hy sinh. Hỡi các con thân yêu ! Mẹ muốn bảo các con hãy làm mới lại các Sứ Điệp Mẹ ban cho các con. Nhất là hãy sống chay tịnh, bởi vì nhờ ăn chay mà các con mới đạt tới việc thực hiện toàn bộ kế hoạch mà Thiên Chúa đang tiến hành ở Mễ Du đây, và vì thế khiến cho Mẹ được vui lòng. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 25-09-1985)

Chắc chắn là nhiều người trong chúng ta muốn đến Mễ Du và tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả mọi ơn lành và tình yêu thương mà chúng ta đã được lãnh nhận nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ. Tuy thời gian này đang ở trong thời gian đại dịch, thời gian phải hạn chế và không thể tổ chức những chuyến đi hành hương, nhưng trong suốt thời gian này chúng ta vẫn có thể cùng nhau hành hương bằng tâm hồn của mình. Bằng việc làm theo các Sứ Điệp của Đức Mẹ, chúng ta hãy chung tay bắt đầu một chuỗi chay tịnh và cầu nguyện để cảm tạ Chúa Cha trên Trời đã cho phép Đức Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình, đươc ở cùng chúng ta trong suốt  những năm qua.

Chúng ta bắt đầu ăn chay và cầu nguyện vào ngày 08 tháng 05, là ngày Lễ của Đức Mẹ, Đức Nữ Trung Gian Mọi Ân Sủng, và chúng ta sẽ kết thúc ăn chay và cầu nguyện vào ngày 24-06. (Bỏ một đoạn). Chúng ta hãy bắt đầu ngày ăn chay bằng Lời Nguyện bắt đầu ngày chay tịnh đã được Cha Cố Slavko Barbarić soạn, chúng ta hãy tham dự Thánh Lễ hàng ngày, lần hạt Mân Côi, kinh nguyện được đọc hàng ngày ở Mễ Du trong 40 năm qua.

Đây là thời gian ân sủng mà ! Chúng ta hãy bày tỏ lòng yêu mến của chúng ta đối với Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria. Nguyện xin Trái Tim Chúa Giêsu và Trái Tim Mẹ Maria dẫn dắt chúng ta trên con đường Nên Thánh, để kế hoạch của Thiên Chúa và các ý chỉ của Đức Mẹ sẽ được thực hiện trọn vẹn.

Chúng ta hãy cầu nguyện, ăn chay và yêu mến trong niềm chân thành của trái tim mình, và ước gì các việc làm tốt lành của chúng ta góp phần thay đổi thế giới, ngõ hầu Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Mẹ Maria sẽ vinh thắng.

Là con cái của Đức Mẹ, chúng ta hãy đáp lại lời kêu gọi của Đức Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình của chúng ta !

(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Medjugorje.hr)

back to top
Filters