Hình ảnh việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô ngày 25 tháng 10 năm 2020

28 Tháng Mười 2020

back to top
Filters