Hình ảnh Tu sĩ Trương Văn Trung Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô dạy Thiền Ki-tô XV cho Giáo dân tại Nhà Tĩnh Tâm Damiano Thủ Đức ngày 16 và 17/10/2015

12 Tháng Giêng 2021

 

back to top
Filters