News Filters

RSS News

MUỐN LÀM NGƯỜI ĐẦU PHẢI HẦU THIÊN HẠ
BỎ MÌNH VÀ VÁC THẬP GIÁ: ĐIỀU KIỆN ĐỂ THEO LÀM MÔN ĐỆ CHÚA
Thứ hai, ngày 06 tháng chín năm 2021
[ Hội kín Tam Điểm 2 ]
ÂM MƯU CỦA QUỶ VƯƠNG TÀN PHÁ GIÁO HỘI
Hội Tam Điểm là gì ?
Nhiều người đã nghe nói ít nhiều đến Hội Tam Điểm, nhưng chưa mấy ai hiểu rõ về tổ chức này như thế nào, cũng như chưa có mấy tài liệu tìm hiểu sâu xa về hội này. Thực ra đây là điều rất khó, nhưng vì Tam Điểm được gọi là Hội kín (hoạt động trong bóng tối), rất thần bí, lại giao tiếp với thế giới bên kia.
Thứ hai, ngày 06 tháng chín năm 2021
Những ai đã từng đọc tiểu thuyết “Biểu tượng thất truyền” của nhà văn nổi tiếng Dan Brown thì khó mà quên được các chi tiết con số 13 và “con mắt Thông huyền” - những thứ tượng trưng cho hội kín Hội Tam điểm cùng những câu chuyện nhuốm màu kỳ bí.
CÁC THẾ LỰC SỰ DỮ PHÁ HOẠI GIÁO HỘI, phần 3
CÁC THẾ LỰC SỰ DỮ PHÁ HOẠI GIÁO HỘI, phần 2
CÁC THẾ LỰC SỰ DỮ PHÁ HOẠI GIÁO HỘI
back to top
Filters