News Filters

RSS News

Thứ tư, ngày 27 tháng chín năm 2023
Hình ảnh chuyến đi thăm viếng bác ái ngày 24.9.2023
Thứ tư, ngày 27 tháng chín năm 2023
Hình ảnh chuyến đi thăm viếng bác ái ngày 17.9.2023
Thứ ba, ngày 12 tháng chín năm 2023
Hình ảnh Tĩnh Tâm ngày 10.9.2023
Thứ ba, ngày 12 tháng chín năm 2023
Hình ảnh ngày Tĩnh Tâm ngày 13.8.2023
Thứ ba, ngày 12 tháng chín năm 2023
Hình ảnh chuyến đi thăm viếng bác ái ngày 03.9.2023
Thứ ba, ngày 12 tháng chín năm 2023
Hình ảnh chuyến đi thăm viếng bác ái ngày 27.8.2023.
Thứ tư, ngày 09 tháng tám năm 2023
Hình ảnh chuyến đi thăm viếng bác ái ngày 6.8.2023
Thứ ba, ngày 01 tháng tám năm 2023
Hình ảnh chuyến đi thăm viếng bác ái ngày 30.7.2023.
Thứ năm, ngày 27 tháng bảy năm 2023
Hình ảnh chuyến đi thăm viếng bác ái ngày 23.7.2023. Thằng bé rất dễ thương. 10 tuổi rồi, nhưng chưa học xong lớp 1 vì lý do hộ khẩu, chạy xe đạp, bị một anh shipper đụng nứt xương, bó bột 2 tháng, mới vừa tháo bột, chân vẫn phải duỗi thẳng.
Thứ năm, ngày 27 tháng bảy năm 2023
Hình ảnh chuyến đi thăm viếng bác ái ngày 16.7.2023. Người chồng tên là Tiến, một người lính Việt Nam Cộng Hoà cũ, bị tai biến.
back to top
Filters