News Filters

RSS News

Luis Avagliano đã từng là phó tế vĩnh viễn trong 27 năm, nhưng sau cái chết của vợ anh gần bảy năm trước, anh cảm nhận được ơn gọi của Chúa để trở thành “cha của nhiều đứa trẻ nữa” và mới được thụ phong linh mục tại quê hương của Đức Giáo Hoàng. Thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA, cho biết như trên trong bản tin ngày 8 tháng Sáu.
Theo thông lệ, một linh mục mới được truyền chức sẽ ban phép lành đầu tiên. Đối với Cha Matthew Breslin, người được thụ phong vào ngày 29 tháng 5, phép lành đầu tiên của ngài đặc biệt sâu sắc, vì ngài đã ban phép lành đó cho chị mình, sơ Megan
26 Người nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.
Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống
“Thầy nói thật với anh em : Thầy ra đi (chịu chết) thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ (= Thần Khí) sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.” (Ga 16.7)
• Thắc mắc : Làm sao Chúa hiện diện được trong tấm bánh nhỏ ? Chúa cao cả, vĩ đại như thế làm sao có thể hiện diện ở trong một miếng bánh nhỏ, trong một ly rượu bé được ?
Những hình ảnh việc Bác Ái của Hội Dòng Nữ Sức Sống Chúa Kitô ngày 23 tháng 05 năm 2021
Chúng ta thường quen miệng nói: “Chúa lập phép Thánh Thể để ta được chịu Mình Máu Thánh Chúa làm của nuôi linh hồn !” Qua câu nói đó, chúng ta nghĩ đó là Chúa làm một phép lạ cho bánh rượu hóa thành Mình Máu Chúa: Mà làm phép lạ là một chuyện quá dễ đối với Chúa là Đấng quyền phép vô biên !
“Nếu các con biết Mẹ yêu các con biết dường nào, các con sẽ khóc lên vì vui sướng ! ” (Sứ Điệp Mễ Du, 21.06.0954 )
Qua các câu trả lời Cha Livio Giám Đốc Đài Phát Thanh Maria (Ý) của thị nhân Vicka, các độc giả sẽ có thể hiểu được bằng chứng xác thực về những cuộc hiện ra của Đức Mẹ, và các thính giả cũng sẽ nhận ra đời sống thiêng liêng thâm thúy cũng như sự kết hiệp mật thiết liên tục với Chúa và Đức Mẹ của chị Vicka.
back to top
Filters