News Filters

Những hình ảnh Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. và Tu sĩ Phao-lô Nguyễn Mặc Châu, XV. dự Lễ Kỷ Niệm 133 Lập Dòng Scalabini, 15 Năm Dòng Hiện Diện Tại Việt Nam, mừng Tân Linh mục Giuse Trương Văn Khoa, CS ngày 28.11.2020.

28 Tháng Mười Một 2020

back to top
Filters