News Filters

SỨ ĐIỆP MỄ DU NGÀY 25-11-2022 ĐỨC MẸ MỄ DU BAN QUA MARIJA

Thứ sáu, ngày 02 tháng mười hai năm 2022

SỨ ĐIỆP MỄ DU THÁNG 11-2022

SỨ ĐIỆP MỄ DU NGÀY 25-11-2022 BAN QUA MARIJA :

Các con thân yêu ! Đấng Tối Cao đã phái Mẹ đến với các con để dạy bảo các con cầu nguyện. Cầu nguyện mở rộng tâm hồn ra và đem lại niềm hy vọng, đức tin được sinh ra và được kiện cường.

Hỡi các con bé nhỏ ! Với tình thương yêu, Mẹ kêu gọi các con : hãy trở về với Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu và là niềm hy vọng của các con.

Các con không có tương lai nếu các con không quyết vì Thiên Chúa; chính vì thế mà Mẹ ở cùng các con để hướng dẫn các con dốc lòng hoán cải và quyết vì sự sống chứ không phải quyết vì sự chết.

Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

(Jn.PVB.TTrg dịch theo Medjugorje.hr)

back to top
Filters